NAŠE KNIHY - knihy, které vydává rodinné centrum nebo na jejichž vydání spolupracuje.

MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI II. Svatí manželé 1800 – 1950 Jitka Krausová
Spolu s časopisem Rodinný život vydáváme další knihu MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, která tematicky navazuje na již rozebraný titul "Manželství - cesta ke svatosti". Časově ji vlastně předchází - vypráví o manželských párech, které žily v letech 1800 až 1950. Můžete se v ní dozvědět o životě skutečných lidí, kteří znali všední starosti a realitu každého dne v rodině v době nedávné a dnes patří mezi naše přímluvce v nebi.
Kniha má 132 stran a je šířena za cenu nákladů, tj. 95,- Kč. Při zaslání poštou připočítáváme poštovné, které ještě upřesníme podle počtu kusů. Objednávat ji můžete od 1. 12. 2018 na e-mailu rodinnyzivot@arcibol.cz nebo na telefonu 587 405 253, popř. na mobilu 720 110 750.

MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI I. Svatí manželé 20. století Jitka Krausová
Kniha s názvem „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, která vyšla v roce 2017 a její 2. vydání v roce 2018 je již rozebrána.Obsahuje 110 medailonů svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950 z celého světa a ze všech sociálních vrstev - od rolníků po světové vědce. Můžete si ji vypůjčit v mnoha farních knihovnách nebo i v knihovnách městských a obecních.
Některé medailony byly otištěné v roce 2015 ve skriptech pro společenství manželů: Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti (zde ke stažení...- pdf; 629 kB).
V časopise Rodinný život od roku 2013 postupně vycházely některé medailony a je možné si objednat tato čísla v elektronické podobě, ve formátu PDF.