VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „NAKRESLI TŘI KRÁLE“

  

Vítězové výtvarné soutěže byli oceněni
na Dni pro malé a velké krále

   
V sobotu 17. března na Dni pro malé a velké krále byly předány diplomy a ceny vítězům výtvarné soutěže, která byla určena žákům mateřských, základních a středních škol.
Velmi mile nás překvapil zájem o tuto soutěž, protože do soutěže bylo doručeno přes tisíc nádherných děl ze 47 škol a od dalších skupinek či jednotlivců. Jedna práce, od malé výtvarnice Editky, byla přesně v den uzávěrky doručena poštou až ze Španělska.
Jsme rádi, že učitelé výtvarné výchovy nabídli žákům naši soutěž a že je motivovali ke kreslení tří králů. Kašpara, Melichara a Baltazara ztvárnili malí i velcí "malíři" různými technikami. Kromě kreseb a maleb to byly i koláže, vitráže, mozaiky a spousta dalších technik a jejich kombinací. Zástupci Centra pro rodinný život a Charity Olomouc spolu s vedoucím Centra pro kulturu PhDr. Martinem Kučerou neměli vůbec jednoduchý úkol. Vybrat z každé kategorie jen tři vítězné práce se nepodařilo, proto udělila odborná komise ještě další ceny - ceny publika, které pomáhali vybírat zaměstnanci kurie Arcibiskupství olomouckého. Vítězné a další vybrané práce si mohou žáci škol přijít do Velikonoc prohlédnout do galerie „U tří králů v Křížové chodbě u dominikánů po předchozí domluvě. Ceny do soutěže věnovala Charita, Centrum pro rodinný život, Arcibiskupství olomoucké a restaurace U Kristýna, kterým děkujeme za krásné dárky pro soutěžící. Jednou z cen byl také rodinný film Ferdinand, na který si mohli vítězové pozvat dva hosty, takže do kina je doprovázeli rodiče, sourozenci, babičky nebo i paní učitelky. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Markéta Matlochová, za organizátory soutěže

Několik fotografii ze slavnostního sobotního dne najdete zde...

  

Vítězové výtvarné soutěže
pozváni na Den pro malé a velké krále

   
V sobotu 17. března 2018 v 10.15 byli v kině Metropol v Olomouci oceněni vítězové výtvarné soutěže „Nakresli tři krále. Počet zaslaných prací překročil tisícovku, což nás velmi překvapilo. Všechna díla byla velmi zdařilá a veliký dík patří vyučujícím ve školách, ale také vedoucím skupinek koledníků či rodičům.
Ceny do soutěže věnovala Charita Olomouc, Centrum pro rodinný život Olomouc, Arcibiskupství olomoucké a restaurace U Kristýna - děkujeme sponzorům.
Porota vybrala 28 výtvarných děl, které budou vystavené v křížové chodbě Dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc) do Velikonoc. Vítězné práce si v elektronické podobě můžete prohlédnout zde na následujícím odkaze....

 

Spolu s Charitou Olomouc jsme vyhlásili u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ):
„NAKRESLI TŘI KRÁLE“

   
Každoročně začátkem ledna přicházejí koledníci do našich domovů s přáním požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Koledníci mají pláště, korunky a zapečetěnou pokladničku s logem charity. U každého domu píší nápis K+M+B+2018 a lidem zpívají tříkrálovou píseň. Vybrané dary pak pomáhají lidem v nouzi.

Soutěž byla připravena pro následující kategorie:
•    kategorie 3 až 6 let
•    1. kategorie – 1. až 3. třída
•    2. kategorie – 4. až 5. třída
•    3. kategorie – 6. až 9. třída
•    4. kategorie – střední školy

Podmínky:
•    kreslí jednotlivci
•    formát A4 nebo A3, libovolná technika
(Práce se nebudou vracet. Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, adresa školy, email a telefon. Tříkráloví koledníci připište zezadu „koledník TKS“.Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny na stránkách www.olomouc.charita.cz a zde na našem webu.)

Výtvarné práce dodali účastníci do 16. února 2018 na adresu: Centrum pro rodinný život; Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc (kde nás najdete - mapa)zhodnocení proběhlo  26. února.