VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NAKRESLI TŘI KRÁLE

Charita Olomouc a Centrum pro rodinný život Olomouc vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ):

 

NAKRESLI TŘI KRÁLE

   

Každoročně začátkem ledna přicházejí koledníci do našich domovů s přáním požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Koledníci mají pláště, korunky a zapečetěnou pokladničku s logem charity. U každého domu píší nápis K+M+B+2018 a lidem zpívají tříkrálovou píseň. Vybrané dary pak pomáhají lidem v nouzi.

Soutěž je připravena pro následující kategorie:
•    kategorie 3 až 6 let
•    1. kategorie – 1. až 3. třída
•    2. kategorie – 4. až 5. třída
•    3. kategorie – 6. až 9. třída
•    4. kategorie – střední školy

Podmínky:
•    kreslí jednotlivci
•    formát A4 nebo A3, libovolná technika

Výtvarné práce prosím zašlete nebo dodejte nejpozději do 16. února 2018 na adresu: Centrum pro rodinný život; Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc (kde nás najdete - mapa)

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými cenami a zveřejněny na stránkách www.olomouc.charita.cz a zde na našem webu. Práce se nebudou vracet. Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, adresa školy, email a telefon. Tříkráloví koledníci připište zezadu „koledník TKS“.

Vyhlášení výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v sobotu 17. března 2018 ve 13 hodin v křížové chodbě Dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc).