Inspirace

Pro seniory    Pro mladé    Pro děti    Modlitby    Různé    Nechme se oslovit

DOMÁCÍ LITURGIE

 

 

Postní doba pokročila ke svému vrcholu a je před námi Svatý týden. Hygienická bezpečnostní opatření sice stále platí, takže nemůžeme být osobně účastni na jednotlivých slavnostech Velikonočního tridua ve svých kostelích, ale to neznamená, že bychom nemohli slavit. Ve svých domovech, se svou rodinou. A to nejen pomocí video přenosů! Velikonoční liturgii můžeme nejen sledovat, ale můžeme si ji i společně prožít! Níže uvádíme určité tipy, jak na to:

ÚVOD do slavení v rodině (video)
Texty domácí liturgie Velikonočního tridua (pdf)

Kdo by chtěl proniknout do Svatého týdne ještě hlouběji, může se podívat na videa k jednotlivým dnům Svatého týdne z dílny Komunity Blahoslavenství v Dolanech.

 

Přejeme požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšeného Pána ve vašich domovech!

Čerpejme z nedávných událostí:
 

Dokumenty:
„Radost lásky“ - papežská exhortace
o manželství a rodině

- shrnutí tohohto dokumentu

Závěrečná zpráva biskupské synody
pro papeže Františka

Instrumentum laboris (přípravný dokument
na mimořádnou synodu 2014)

Synod o rodině 2014 - 2015
řádná biskupská synoda se konala
4.–25. října 2015 v Římě: více zde...»

VIII. Světové setkání rodin ve Filadelfii
 
22.– 27. září 2015

      

 

Pro seniory:

 

www.modlitba.cz - databáze známých i neznámých modliteb (najděte si tu svou...)

modlitba ve stáří od sv. Františka Saleského v podání pí. Kamily Moučkové

www.vira.cz - množství zajímavých textů i celé kapitoly dobrých knih (např. A.Grün: Umění stárnout) pro seniory na tomto hodnotném webu

www.casopisstrom.cz - časopis Strom - barvy života, časopis nejen pro seniory

přednášky P. Ladislava Kubíčka pro seniory na tv-mis.cz

www.zijemenaplno.cz - stránky pro seniory zaměřené na zdravý životní styl aj.

www.svetsenioru.cz - portál, na kterém najdete množství užitečných odkazů

www.stastniseniori.cz - internetový časopis pro lidi seniorského věku

www.e-senior.cz - univerzita třetího věku online

www.ceskyduchodce.cz - portál pro seniory a důchodce

www.peceoseniory.cz - adresář všech důležitých služeb pro seniory

www.seniorum.cz - obsahují užitečné informace z různých oblastí (kulturní akce, zprávy z domova i ze světa…), staré fotografie různých míst ČR, diskuzní fórum a mnoho dalšího

www.sedesatka.cz - internetové stránky obsahující mj. rubriky Aktivní senior, Senior v nesnázích, Senior v rodině...

www.tretivek.cz - web pro seniory obsahující soutěže, informace o zdraví, zábavě, vzdělání, cestování atd.

www.elpida.cz - stránky obecně prospěšné společnosti Elpida, která nabízí služby seniorům (Linka seniorů…) 

 

Pro mladé:

  
Společenství čistých srdcí - sdružuje mladé lidi, kteří se veřejně rozhodli usilovat o růst k ideálu čistého srdce a to ve všech směrech

www.in.cz - Český časopis IN! – dívčí svět, je křesťanská alternativa komerčních dívčích časopisů. Píše o vztazích, hudbě, módě a představuje zajímavé osobnosti, nechybí ani články s duchovní tematikou

www.vira.cz - přehledně uspořádané množství zajímavých textů i celé kapitoly dobrých knih i pro mladé lidi

komentáře P. Jendy Balíka na _pastorace.cz

Milujte se - časopis pro novou evangelizaci

 

Pro děti: 

 
www.deti.vira.cz - stránky pro děti o víře

www.loudalka.op.cz - pěkné a poučné příběhy želvičky Loudalky otce Antonína

www.mojeduha.cz - katolický časopis pro děvčata a chlapce od 5 do 12 let

www.nezbeda.cz - zábavný křesťanský měsíčník pro děti

www.hraveuceni.cz - hravé učení pro nejmenší

Odkaz na asi tucet hezky zpracovaných českých lidových písniček na Youtube.

ODKAZY na nejrůznější stránky (nejen) o víře pro děti, rodiče, katechety, které pro Vás shromáždili na www_deti.vira.cz.

 

Modlitby na internetu:

  
Katalogy modliteb
http://www.modlitba.cz/
http://www.katolik.cz/cirkev/modlitby.asp

Katecheze o modlitbě k Roku víry
http://rok-viry.webnode.cz/katechismus-katolicke-cirkve/

Křížové cesty
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Krizove-cesty.html

Modlitby k různým příležitostem
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/?letter=M

Modlitba breviáře online
http://www.ebreviar.cz/

Přímluvy
Nedělní (reflektující aktuální události)
http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
Další přímluvy (k liturgii)
http://www.pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html

Modlitba růžence online
Radostná tajemství
http://www.youtube.com/watch?v=bGjAEzAAIaE
http://www.youtube.com/watch?v=Xa0eXi8d0Hg
Bolestná tajemství
http://www.youtube.com/watch?v=qE1C5eqjnpE
http://www.youtube.com/watch?v=60bagdBhQd8
Slavná tajemství
http://www.youtube.com/watch?v=45TsVbxTD-E
http://www.youtube.com/watch?v=1l7i1p5T38E
Růženec světla
http://www.youtube.com/watch?v=V1lLSjl3eyA
http://www.youtube.com/watch?v=x_ixSzOZsJ8

Korunka k Božímu milosrdenství
Zpívaná Korunka – česky
http://www.kmbm.cz/Milosrdenstvi/Korunka
Zpívaná Korunka – slovensky
http://www.youtube.com/watch?v=MGFwLog0Hg4

 

Různé:

 
Teologie těla

Pod záštitou sester paulínek byla spuštěna tato www stránka, která si klade za cíl podtrhnout přínos bl. Jana Pavla II., papeže života a rodiny, k pochopení povolání každého člověka k lásce. Zabývá se klíčovými tématy, která mají vztah k lidskému tělu a jeho schopnosti vyjadřovat lásku a také ukázuje na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi.
 

Manzelstvi.cz

je internetový projekt Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Hlavním cílem projektu je podpořit kultivaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru internetu. Postupně vytváří snadno dostupný a spolehlivý zdroj standardních informací o manželství.
  

IN.cz

stránky českého časopisu IN! – dívčí svět. IN je křesťanská alternativa komerčních dívčích časopisů. Píše o vztazích, hudbě, módě a představuje zajímavé osobnosti, nechybí ani články s duchovní tematikou.

Seznamsebezpecne.cz

krátký film, který stojí za shlédnutí, především by jej měli vidět rodiče dětí používajících internet 

Eucharistie

Doporučená literatura a materiály k Roku Eucharistie

Text k Roku Eucharistie:  Myšlenky otce kardinála Tomáše Špidlíka (z knihy: Eucharistie, Lék nesmrtelnosti) 

 

NECHME SE OSLOVIT...

na téma rodina, manželství apod.

     
Papežem Františkem

  
přehled katechezí pap. Františka dle témat najdete zde na webu Národn. centra pro rodinu

  
Emeritním papežem Benediktem XVI.

  
Mnozí jsou povoláni Pánem k manželství, ve kterém se muž a žena stávají jedním tělem (srov. Gn 2,24) a realizují se v hlubokém společenství života. Plán opravdové lásky je denně obnovován a prohlubován sdílením radostí a těžkostí a vyznačuje se úplným osobním darováním. Rozpoznávat krásu a dobrotu manželství proto znamená být si vědomi toho, že jedině kontext věrnosti a nerozlučitelnosti jakož i otevřenosti k božskému daru života odpovídá velikosti a důstojnosti manželské lásky. (pramen)

Při vigilii s mladými v Madridě 20. 8. 2011

   
„Drahé rodiny, buďte odvážné! Neustupujte před sekularizovanou mentalitou, která podává společné soužití za přípravu nebo dokonce za náhražku manželství! Ukažte svým svědectvím života, že je možné milovat bezvýhradně jako Kristus a že není třeba mít strach ze závazku k druhé osobě! Drahé rodiny, radujte se z otcovství i mateřství! Otevřenost vůči životu je znamením otevřenosti pro budoucnost, důvěry v budoucnost a stejně tak jako úcta k přirozené mravnosti osvobozuje člověka, a nikoli umrtvuje!
(celý článek, celá homilie)

Při náštěvě Chorvatska 5. 6. 2011

 
„Žádné úsilí není marné, když pomůže zabezpečit, že každá rodina založená na nerozlučném svazku mezi mužem a ženou naplňuje své poslání jako živá buňka společnosti, semeniště ctností, škola konstruktivného a pokojného spolužití, nástroj harmonie a privilegovaná oblast, ve které je život přijímaný a chráněný od začátku až po přirozený konec, s radostí a odpovědností.”
 (pramen: sk, eng)

V listě adresovaném biskupům Lat. Ameriky 

 
"Musíme bohužel konstatovat, že se zejména v Evropě šíří sekularizace, která vede k vytlačování Boha na okraj života a k narůstajícímu rozkladu rodiny. Absolutizuje se svoboda bez nasazení pro pravdu a jako ideál se pěstuje individuální blahobyt vyznačující se  konzumací hmotných dober a pomíjivých zkušeností, opomíjením kvality vztahů s lidmi a nejhlubších lidských hodnot. Láska je redukována na sentimentální emoce a uspokojování pudových hnutí bez závazného vytváření trvalých pout vzájemné patřičnosti a bez otevřenosti pro život. Jsme povoláni odporovat této mentalitě!“
(celý článek, celá homilie)

Při náštěvě Chorvatska 5. 6. 2011

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY NAJDETE ZDE NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH...