Programy pro ovdovělé

 

Přoběhlo

 

POUŤ VDOV a VDOVCŮ
v katedrále sv. Václava v Olomouci

 
Srdečně zveme ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci o svátku  sv. Hedviky Slezské, patronky vdov.

Termín:
16. října 2014

Program:
  9.30 - 10.00 růženec
10.00 - 11.00 mše svatá (hlavní celebrant o. biskup Josef Hrdlička
11.00 - 11.30 svědectví vdov
11.30 - 11.50 duch. přínos sv. Hedviky patronky vdov (sr. Lucie Cinciálová, Th.D.)
12.00 - 14.00 polední přestávka: menší pohoštění před katedrálou
                                                   možnost oběda dle výběrů místních restaurací
                                                   komentovaná prohlídka katedrály
                                                   návštěva arcibiskupského paláce
14.00 - 14.30 varhaní zastavení a ztišení - varhany s doprovodem sólového zpěvu
14.30 - 15.00 adorace a svátostné požehnání
15.00 - 15.15 závěr poutě -
pozvání na plánované akce pro vdovy a vdovce

Informace na uvedených kontaktech:
Alenka Panáková, apanakova@volny.cz, 604 252 629
Bc. Marcela Řezníčková, reznickova@arcibol.cz, 605 274 915.
Doporučujeme domluvit z děkanátu společný autobus.

Plakátek ke stažení zde...
(pomoc s propagací vítána)


 

3. SETKÁNÍ VDOV

„Ježíš mě miluje! Vím to!
Říká mi to ve slovech Bible!

Patří mu všichni malí,
protože jsou slabí,
ale ON je silný.

(Our Daily Bread, 2014/2.3.)

   
Termín:
12. června 2014

Místo:
SŤÍPA

Program:
9.30 – 10.00 modlitba svatého růžence
10.00 – 11.00 mše svatá v kostele
11.00 – 11.20 hudební zastavení (violové sólo)
11.20 – 11.45 slovo otce biskupa
11.45 – 12.15 svědectví vdov
12.15 – 14.00 polední volno
– malé pohoštění (nabídne farnost)
– svátost smíření, duchovní pohovor, sdílení
– k dispozici právník, psycholog, pracovník sociálního odboru
– prohlídka kostela
14.00 – 14.50 „Jak nacházet radost ze života“ – Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, ThD
14.50 – 15.15 dotazy, připomínky, další aktivity - CPR Olomouc
15.15 – 15.45 adorace a svátostné požehnání

Přihláška:
Na setkání se přihlaste, prosím, nejpozději do konce května 2014 na e-mail: vdovy@arcibol.cz nebo telefonicky na 604 252 629, 605 274 915  

Plakátek ke stažení zde...
(pomoc s propagací vítána)

 

Duchovně rekreační pobyt pro ovdovělé v Dolomitech

  
Vdovám a vdovcům byla nabídnuta
možnost vyjet načerpat čerstvé síly do nádherné přírody italských Dolomitů. Jednalo se o duchovně rekreační pobyt v pastoračním domě Velehrad (ve vesnici St. Martin in Gsies (BZ), Itálie) v termínu 17.-24. května 2014. V domě je vlastní kaple, na programu byl duchovní program i výlety různých obtížností  (i pro méně zdatné), k dispozici autobus.

plakátek ke stažení

 

 

AKCE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

  
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO VDOVY A VDOVCE

K UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU A VSTUPU DO ADVENTU
DO provází: MONS. VOJTĚCH ŠÍMA

Kde: POUTNÍ DŮM STOJANOV, VELEHRAD
Kdy: 21. – 23. 11. 2014 (od 15:00 možnost ubytování, zahájení mší sv. v 18:00)
Za přípravný tým vás srdečně zve A. Panáková
Kontakt, přihlášky a bližší informace:
majka.macal@seznam.cz, 739202770
puype@post.cz, 777809434

Prosíme o odevzdání přihlášek nejlépe do 20. 10. 2014
další informace a přihlášku ke stažení najdete zde...

 

 


 

Kronika akcí

   
Setkání pro ovdovělé - 18. května 2013

Setkání pro ovdovělé - 12. listopad 2011

Zde najdete krátkou zprávu a záznamy dvou přednášek ze setkání v listopadu 2011...