Projekt M_ANIMA

  
– flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

 

  
Od 1. ledna 2012 se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do projektu Národního centra pro rodinu, které je žadatelem projektu. Zahraničním partnerem je Frau und Beruf GmbH a dalšími českými partnery jsou:

  
4. ledna 2012
proběhlo v Brně školení koordinátorek partnerů pro vedení informačně vzdělávacích besed.

Projekt chce vytvořit s využitím zahraničních zkušeností nabídku flexibilního vzdělávání pro ženy, které z časových nebo místních důvodů nemohou využít běžné nabídky vzdělávacích kurzů ANIMA CZ.

Cílem vzdělávání je motivovat ženu v intenzivní rodičovské fázi k tomu, aby dokázala současné životní etapy využít k osobnímu růstu.

Vzdělávání vychází z dlouholetých zkušeností žadatele s realizací vzdělávacího programu pro ženy i ze zkušeností zahraničního partnera Frau und Beruf GmbH, který nabízí programy pro ženy v oblastech rodina-zaměstnání-trh práce včetně pomoci při řešeních individuálních životních strategií upravenou metodou casemanagementu.

Vzdělávání probíhalo ve 20 jednotkách, které realizovala vyškolená moderátorka konkrétního zařízení nabízející služby prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti (mateřská centra, kluby maminek nebo jiné formy stálého místa setkávání cílových skupin) pomocí metodických a pracovních listů.

Více o projektu se můžete dozvědět zde...

  LETÁK ke stažení

  

K 31. 8. 2013 byl projekt ukončen.

 

Různé výstupy projektu najdete zde» na stránkách Národního centra pro rodinu, které bylo žadatelem projektu.

 

 

(projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)