SMS služba

 

731 731 800

  
Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...

 

Při naší práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, které prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Jen krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Jindy tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží člověku na srdci, je mnoho toho, s čím potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mně záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti. 

Již od roku 2011 vám nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli narození Páně).

Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).

      

 
„Proste, a dostanete,
aby se vaše radost naplnila.“

(Jan 16,24b)

 

 

 

Plakátek sms služby:
zde ke stažení
(uvítáme pomoc s propagací)

Více o naší službě se můžete dozvědět z následujících článků:
Pošlete své prosby, na arcibiskupství se za ně budou modlit
(18 Říjen 2011 - zprávy z arcidiecéze, rss-čbk)
Modlitební SMS služba pomáhá už stovkám žadatelů
(12 Březen 2012 - zprávy z arcidiecéze, rss-čbk)
Modlitební služba rodinného centra pomáhá už rok
(29 Říjen 2012 - zprávy z arcidiecéze, rss-čbk)