Ke stažení

Pro snoubence    Pro neúplné rodiny    Pro seniory    Pro ovdovělé    Různé

 

Pro manžele a rodiče
  

Materiály pro společenství manželů a rodin

 

 

Skripta pro společenství seniorů a rodin

„S papežem Františkem o mši svaté“

nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro deset setkání během kalendářního roku 2019. V letošním roce jsme čerpali z promluv papeže Františka, které věnoval mši svaté a jejímu prožívání.

Materiály nabízíme zdarma pro jednostranný tisk ke stažení zde *  . Skripta pro oboustranný tisk a následné svázání (posunutý okraj tisku) ke stažení zde * Požádejte mladé o vytištění nebo se zkuste obrátit na pana faráře. Pokud byste neměli možnost vytisknout ve vašem okolí, obraťte se na naše centrum - za náklady a poštovné je rádi připravíme a pošleme poštou. Objednávejte na: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750, e-mail: rodina@arcibol.cz.

Skripta jsou opět určena jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Věříme, že letošní zamyšlení během setkání ve vašich společenstvích, vám pomůže v prohloubení prožívání mše svaté.

Prosíme ty, kteří si stáhnout skripta, aby nám dali zpětnou vazbu o jejich používání. Můžete to udělat zde *  (vyplněním malého formuláře), nebo zprávou na rodina@arcibol.cz, kde napíšete že skripta užíváte ve společenství, které se schází.......(místo splečenství). Společenství se schází v intervalu.........(jednou měsíčně, dvakrát měsíčně, či jinak - uveďte)Děkujeme za vaši ochotu, každý zpětný ohlas je další motivací pro naši práci.

 

 

„Příklady táhnou - i  manželské“
nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2018. Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 793 kB). Rádi vám je vytiskneme nebo zašleme poštou za poplatek na úhradu nákladů. Můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750, e-mail: rodina@arcibol.cz. Skripta jsou opět určena společně jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat. Další podrobnosti najdete zde... 

„Naši národní světci“
nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro deset setkání během kalendářního roku 2017 (bez letních prázdnin). Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 3,48 MB). Skripta jsou určena společně jak pro společenství rodin, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat._

„Milosrdní jako Otec“
Materiál pro rok 2016 nabízí
texty sloužící jako inspirace ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce. Skripta obsahují na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování a jednání. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osobnostmi.
Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám pomohou lépe se orientovat v Roce Milosrdenství. Texty jsou níže volně ke stažení - zároveň vás moc prosíme o jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, nejlépe vyplněním tohoto dotazníku zde ke stažení... -
pdf
Texty pro společenství manželů i pro jednotlivce 2016 (pdf; 656 kB)

 „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“
Materiál pro rok 2015 nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.), její poutavé svědectví života a několik možností jak mohou daný manželský pár následovat také dnešní manželé ve svém konkrétním, praktickém životě. Materiál vpracovala MUDr. Jitka Krausova, OV. Texty nabízíme zde ke stažení:
pdf Texty pro společenství manželů 2015
(pdf; 629 kB) 

Přípravné katecheze k VIII. světovému setkání rodin ve Filadelfii
22.–27. září 2015 přivítá město Filadelfie v Pensylvánii účastníky VIII. Světového setkání rodin, na kterém přislíbil svoji účast i papež František. Mottem tohoto setkání je „Naším posláním je láska: rodina plná života“.
pdf Přípravná katecheze k VIII. světovému setkání rodin

„Rok s papežem Františkem
Skripta mají na každý měsíc text z promluv svatého otce, po textu následují otázky pro rozhovor ve společenství, v manželských dvojicích i pro osobní zamyšlení. Nechybí ani podněty k modlitbě vlastními slovy, nebo nabídka společné modlitby pro celé společenství.
pdf Texty pro společenství manželů 2014 (pdf; 568 kB)   

 „Malá škola modlitby
Jako materiál pro společenství manželů 2012/2013 jsme na doporučení našeho otce arcibiskupa Jana nabídli brožurku Malá škola modlitby (titulní stránka). Tento materiál sám napsal a vydal v roce 2012, aby napomohl jednotlivům i společenstvím k prohloubení křešťanské modlitby.
- brožura by měla být k dispozici ve všech farnostech, kam byla rozeslána nebo je k dostání u P. Antonína Baslera na kurii arcibiskupství na Biskupském nám. 2 v Olomouci
- je nutné mít k dispozici i YOUCAT (Katechismus pro mladé), protože na něj autor v úvodních kapitolách hodně odkazuje (je běžně k dostání / za 130,- Kč možno zakoupit v Olomouci na ADCM na Biskupském nám. 2)

Materiál pro společenství manželů 2011/2012 (přípravné katecheze k VII. Světovému setkání rodin v Miláně)
Texty pro společenství manželů 2011/2012 (přípravné katecheze_pro_Milán 2012)
(pdf; 278 kB)
Úvod ke katechezím od o.biskupa Vojtěcha Cikrleho (pdf; 59 kB)

Materiál pro společenství manželů 2010/2011
Texty pro společenství manželů 2010/2011 (pdf; 564 kB)

Materiál pro společenství manželů 2009/2010 - přípravné katecheze k VI. Světovému setkání rodin v Mexiku
Texty pro společenství manželů 2009/2010 (pdf; 346 kB)

Archiv materiálů pro společenství manželů 2000 až 2008
Archiv textů pro společenství manželů 2000-2008 (zip; 5,6 MB)
   _

Přednášky  
_

P. Jan Balík: Spiritualita manželství - rodino staň se tím, čím jsi!
Přednášky vycházejí z Teologie těla bl. Jana Pavla II. a dokumentů katolické církve.

P.J.Balik: Spiritualita_manzelstvi
(5 souborů mp3 v komprimované složce ZIP; 87 MB)
_

Brožury a jiné materiály Národního centra pro rodinu

Zajímavé a podnětné materiály jako např.: Rodičovství jako zdroj profesionálních kvalit; Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce; výborně zpracované metodické listy pro rodiče, vychovatele a moderátory skupin a další zde ke stažení... 

   
Přednášky z Národního centra pro rodinu

plné cenných a důležitých poznatků a impulzů Vám nabízíme zde ke stažení...

_
Filmy

www.seznamsebezpecne.cz - krátký film především pro rodiče dětí používajících internet
Přidáváme několik typů na hodnotné filmy o manželství nabídnutých v rámci „Národního týdne manželství“.

Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.

_
Další

Adventní kalendář pro manžele =)
převzato z bulletinu manželských setkání č.3/2009
autoři: manželé Petr a Irena Smékalovi

   

Pro snoubence
 

Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR

Byla vydaná v roce 2010 a nabízíme Vám ji zde ke stažení.

 

Pro neúplné rodiny
  

Doporučená literatura

  
pdf
Doporučená literatura pro ovdovělé

 

Pro seniory

  
Materiály pro společenství seniorů
_

„Příklady táhnou - i  manželské“
nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2018. Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 793 kB). Rádi vám je vytiskneme nebo zašleme poštou za poplatek na úhradu nákladů. Můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750, e-mail: rodina@arcibol.cz. Skripta jsou opět určena společně jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat. Další podrobnosti najdete zde...

Materiál pro společenství seniorů 2017
nabízíme vám nová skripta pod názvem „NAŠI NÁRODNÍ SVĚTCI“, která obsahují náměty pro deset setkání během kalendářního roku 2017 (bez letních prázdnin).
Materiály 
nabízíme ke stažení zde (pdf: 3,48 MB), můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz
Letos poprvé vydáváme skripta společně jak pro společenství rodin, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat._

Materiál pro společenství seniorů: září – prosinec 2016
Milí senioři, v letošním roce prožíváme Svatý rok milosrdenství, který bude ukončen 20. listopadu 2016. Je zvykem, že Centrum pro rodinný život v Olomouci připravuje materiály pro vaše farní společenství.
Nyní vám nabízíme čtyři zpracovaná setkání na září – prosinec 2016. Na konci tohoto roku budou k dispozici nové materiály na leden – prosinec 2017.
Materiály, který jsme připravili pro zbytek roku 2016, je na téma „Skutky milosrdenství v našem životě“. Využili jsme katecheze i doprovodné otázky MUDr. Jitky Krausové, která téma skutků milosrdenství již dříve zpracovala a které vyšlo jako příloha k textům pro společenství i jednotlivce vydaným pro kalendářní rok 2016.
Každá lekce obsahuje úvodní modlitbu, vybranou z Deníčku sv. Faustyny Kowalské, katechezi (text MUDr. Jitky Krausové), otázky do diskuze, citát k zamyšlení a závěrečnou modlitbu (modlitba papeže Františka k Roku milosrdenství).
Materiály nabízíme zde ke stažení (zip: 3,36 MB), můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz
Přejeme vám, aby vám podněty, které pro svůj duchovní život načerpáte rozjímáním nad skutky milosrdenství, obohatily život váš i život všem, s nimiž se potkáváte.

Materiál pro společenství seniorů 2015/2016
na téma Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky.  Na každý měsíc školního roku je v nich kompletně zpracované jedno setkání, které má navrženou tuto strukturu: Úvodní modlitba – Připomenutí minulého tématu – Katecheze – Diskuze nad tématem – Tipy, jak uvést řečené do praxe – Závěrečná modlitba – Myšlenka na doma. Texty první části (září – prosinec 2015) najdete ke stažení zde...(pdf, 591 kB). Druhá část skript (na leden až červen 2016) je k dispozici ke stažení zde...(pdf, 1737 kB). Skripta si můžete objednat v našem Centru na tel. 587 405 250; e-mail: rodina@arcibol.cz.

Materiál pro společenství seniorů 2014/2015
Kdo zpívá, dvakrát se modlí (pdf, 834 kB)
- rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu

Materiál pro společenství seniorů 2013/2014
Svatost všedního života - výběr textů z přednášek prof. Marie Mourkové (pdf, 3.99 MB)
Pracovní listy - příloha A (pdf, 153 kB)  l  Modlitby - příloha B (pdf, 111 kB)

Materiály pro společenství seniorů 2012/2013
na téma Eucharistie - k dostání v našem Centru po domluvě emailem (cmarova@arcibol.cz)
nebo telefonicky

Materiál pro společenství seniorů 2011/2012
Duch Svatý a Jeho Dary (pdf, 517 kB)

Materiál pro společenství seniorů 2010/2011
Sedm svátostí Krista a církve - (pdf, 560 kB)

Materiál pro společenství seniorů 2009/2010
P.Antonín Krasucki OP - Žalmy (zip, 6.72 MB)

Materiál pro společenství seniorů 2008/2009
P.Antonín Krasucki OP - Proroci (pdf, 834 kB)

Materiál pro společenství seniorů archiv
Společenství seniorů archiv (zip, 4MB) - archiv materiálů 1996 - 2007

Knihy a časopisy pro seniory
  _ 

ke stažení zde...

 

Pro ovdovělé

   
pdf
Doporučená literatura pro ovdovělé

Záznamy přednášek:
http://files.softicons.com/download/system-icons/toyfactory-icons-by-mira/png/24x24/File%20MP3.png  P. Josef Šich: Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně
http://files.softicons.com/download/system-icons/toyfactory-icons-by-mira/png/24x24/File%20MP3.png Bc. Marcela Řezníčková: Vždyť jako smrt je silná láska - VDOVY V PÍSMU

 

Různé

 

Rodinný adventní kalendář

   
Rodinný adventní kalendář ke stažení zde: verze pdf (930 kB) verze MS-Word (567 kB)
Zdroj: FB - Tvoříme pro děti

K Eucharistii

  
Přednášky z exercicií františkánských terciářů 2015
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 1.
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 2a.
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 2b.
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 3.
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 4.
MUDr. Jitka Krausová, OV: Eucharistie - část 5.

pdf Doporučená literatura a materiály k Roku Eucharistie

pdf Text k Roku Eucharistie:  Myšlenky otce kardinála Tomáše Špidlíka (z knihy: Eucharistie, Lék nesmrtelnosti)