Nechme se oslovit

 

NECHME SE OSLOVIT...

 

emeritním papežem Benediktem XVI. a také dalšími osobnostmi na téma rodina, manželství apod.

 

 

NOVÉ PŘÍSPĚVKY papeže Františka, otce arcibiskupa Jana Graubnera a dalších na téma rodina, manželství apod. NAJDETE ZDE NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH...

   
Mnozí jsou povoláni Pánem k manželství, ve kterém se muž a žena stávají jedním tělem (srov. Gn 2,24) a realizují se v hlubokém společenství života. Plán opravdové lásky je denně obnovován a prohlubován sdílením radostí a těžkostí a vyznačuje se úplným osobním darováním. Rozpoznávat krásu a dobrotu manželství proto znamená být si vědomi toho, že jedině kontext věrnosti a nerozlučitelnosti jakož i otevřenosti k božskému daru života odpovídá velikosti a důstojnosti manželské lásky. (pramen)

Při vigilii s mladými v Madridě 20. 8. 2011


„Drahé rodiny, buďte odvážné! Neustupujte před sekularizovanou mentalitou, která podává společné soužití za přípravu nebo dokonce za náhražku manželství! Ukažte svým svědectvím života, že je možné milovat bezvýhradně jako Kristus a že není třeba mít strach ze závazku k druhé osobě! Drahé rodiny, radujte se z otcovství i mateřství! Otevřenost vůči životu je znamením otevřenosti pro budoucnost, důvěry v budoucnost a stejně tak jako úcta k přirozené mravnosti osvobozuje člověka, a nikoli umrtvuje! (celý článek, celá homilie)

Při náštěvě Chorvatska 5. 6. 2011

 
„Žádné úsilí není marné, když pomůže zabezpečit, že každá rodina založená na nerozlučném svazku mezi mužem a ženou naplňuje své poslání jako živá buňka společnosti, semeniště ctností, škola konstruktivného a pokojného spolužití, nástroj harmonie a privilegovaná oblast, ve které je život přijímaný a chráněný od začátku až po přirozený konec, s radostí a odpovědností.”
 (pramen: sk, eng)

V listě adresovaném biskupům Lat. Ameriky 

 
"Musíme bohužel konstatovat, že se zejména v Evropě šíří sekularizace, která vede k vytlačování Boha na okraj života a k narůstajícímu rozkladu rodiny. Absolutizuje se svoboda bez nasazení pro pravdu a jako ideál se pěstuje individuální blahobyt vyznačující se  konzumací hmotných dober a pomíjivých zkušeností, opomíjením kvality vztahů s lidmi a nejhlubších lidských hodnot. Láska je redukována na sentimentální emoce a uspokojování pudových hnutí bez závazného vytváření trvalých pout vzájemné patřičnosti a bez otevřenosti pro život. Jsme povoláni odporovat této mentalitě!“
(celý článek, celá homilie)

Při náštěvě Chorvatska 5. 6. 2011

NOVÉ PŘÍSPĚVKY papeže Františka, otce arcibiskupa Jana Graubnera a dalších na téma rodina, manželství apod. NAJDETE ZDE NA NAŠICH FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH...