Kronika - starší

 

Aktivity v roce 2010-2011

 

Aktivity v roce 2009

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO VEDOUCÍ FARNÍCH SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ

na téma : "ADVENT S MARIÍ V RODINĚ CÍRKVE"

 
Ve dnech od 11. - 13. prosince 2009 se uskutečnila již tradiční víkendová duchovní obnova pro animátory společenství seniorů ve farnostech. Letos se nám poprvé nabídla možnost prožít toto setkání v duchovním centru v Koclířově u Svitav. Setkání probíhalo pod vedením místního duchovního otce Pavla Dokládala.
Zahájení bylo v pátek v 18.00 hod. (mše svatá a večeře), ukončení v neděli obědem.
Ve středisku byla také možnost využít nabídky cukrárny k občerstvení během programu (káva, zákusky, studené a teplé nápoje).
I když jsme co do počtu účastníků byli „malým stádem" (bylo nás 13), o to intenzivněji jsme mohli prožívat bohatý program, který si pro nás v Koclířově nachystali. Spokojenost zúčastněných byla toho svědectvím.

prohlédněte si fotografie    

 


 

VÍKEND PRO OSAMNĚLÉ MATKY,
Český Těšín 6. - 8.11. 2009

 
První listopadový víkend v exercičním domě v Českém Těšíně patřil maminkám. V prostorech jezuitského kláštera měly možnost prožití společné modlitby, osobnímu rozhovoru s knězem, ale také setkání s ostatními maminkami. Víkend vedla MUDr. Krausová.

Za centrum pořádala:
Marcela Řezníčková

Prohlédněte si přiložené fotografie
od jedné ze zúčastněných maminek. Zde je také její komentář víkendu:

Minulý víkend jsem prožila v Českém Těšíně a opravdu mám velkou radost, že jsem se mohla zúčastnit. Dostala jsem odpovědi na mnoho otázek, na které si člověk sám nedokáže odpovědět. Ráda se zúčastním na jaře dalšího víkendu. Posílám z tohoto nějaké fotky. Možná se Vám budou hodit. Přeji Vám hezký zbytek svátečního dne. Bůh Vám žehnej.

Lidka


 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI

Sv. Hostýn, 30.10. - 1.11. 2009

O dušičkovém víkendu proběhla na Sv. Hostýně duchovní obnova pro rodiny s dětmi. Zúčastnilo se 20 mladých rodin s asi 30 malými dětmi a o které se v průběhu přednášek staralo 20 pečovatelů především z řad studentů. Duchovní obnovu vedl P. Jan Mach z Kostelce na Hané (prostějovský děkan) na téma: Svatost je pro každého… na motivy stejnojmenné knihy známého autora duchovní literatury - Eliase Velly.

Sobotní večer v čase věnovaném „hudebnímu překvapení“ nám otec Jan předvedl své nejnovější hobby a to hru na několik druhů citer. I samotní účastníci měli možnost si vyzkoušet, jak se na tyto málo známé nástroje hraje. V neděli dopoledne účastníkům obnovy prezentoval historii a současnost Matice Svatohostýnské p. Ing. Ivo Buráň, po této prezentaci byla duchovní obnova zakončena účastí na mši sv. bazilice Nanebevzetí P. Marie.

prohlédněte si fotografie

 


 

DUCHOVNÍ OBNOVA SENIORŮ,

Velehrad - Sv. Hostýn, 2009

Srdečně Vás zdravím a konečně Vám posílám zprávu z činnosti seniorského hnutí, které uskutečňujeme na Sv. Hostýně a na Velehradě. Každý rok pořádáme čtyři setkání. Dvě na jaře a dvě na podzim. Oboje setkání je střídavě uskutečňováno na zmíněném Sv. Hostýně a to v měsíci květnu a měsíci září, a na Velehradě v březnu a v říjnu. V roce 2009 se nás setkalo celkem 195 účastníků. Na Velehradě se nás sešlo 106 a na Svatém Hostýně 89 účastníků. Jako lektorky se zapojujeme vždycky: každá má dvě přednášky, jednu přednášku má zúčastněný kněz, kterým je několik let náš věrný účastník P. Stanislav Peroutka. Také nám slouží každý den mši svatou, uděluje svátost smíření, svátost pomazání nemocných a je účastníkem při jednohodinové večerní adoraci, při které nám vystavuje Nejsvětější Svátost.

Denně se společně modlíme ranní a večerní chvály, růženec, konáme Křížovou cestu a pořádáme hodinovou adoraci před Nejsvětější Svátostí.

Témata, které přednáší paní Nováková, bývají většinou o manželství a rodině. Já se více zaměřuji na duchovní život. V letošním roce na jaře jsem měla tato témata:

JARO 2009:      I. Vděčnost a nevděčnost

II. Dary zralého věku

PODZIM 2009:  I. Pane, dej nám více kněží

II. Pojďte za mnou, kdo hladovíte

Paní Nováková měla na jaře obě přednášky o manželství. Na podzim potom o Síle modlitby a Jak žít v bezbožném světě podle knihy Kateřiny Lachmanové. Účastnice jsou velmi spokojené s obsahem našich setkání a proto se mnohé vracejí každý rok. Nesmím zapomenout se zmínit o velké skupině účastnic ze Šenova, ačkoliv jsou z Ostravsko-opavské diecéze, rády jezdí na naše setkání. Někdy se jich účastní až 22 žen. Jezdí jak na jaře, tak i na podzim. Jednou jedou na Velehrad a jindy na Svatý Hostýn. Druhou dosti početnou skupinou jsou účastnice z Otrokovic. Účastní se v počtu  10 - 15 a to svědčí také o spokojenosti.

Marie Budínová

prohlédněte si fotografie


 

POUŤ DĚTÍ A RODIN

Sv. Hostýn 29.8. 2009

 
Duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská a Centrum pro rodinný život v Olomouci společně s děkanátními centry spolu pořádali tradiční pouť dětí a rodin.

 

plakátek zde

Svatý Hostýn
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 29. srpna 2009 v 10.15 hod

Přes nepřízeň počasí děkujeme velkému počtu poutníku, kteří připutovali na Sv. Hostýn, kde jsme mohli společně poděkovat Matce Boží Paně Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a dovolených a vyprosit potřebné milosti našim dětem a vnukům pro nadcházející školní rok... prožili jsme společně s otcem biskupem Josefem Hrdličkou krásnou mši sv. za účasti mnoha rodičů a prarodičů s dětmi. A přestože byl odpolední venkovní program nachystaný spolupracovníky s děkanátních center pro rodinu nebylo možné ho z důvodu deště uskutečnit... snad za rok nám bude počasí příznivěji nakloněno.

Sv. Petře, oroduj za nás...
 
10.15 hod.

 poutní mši sv. celebroval  Mons. Josef Hrdlička

13.00 – 15.00 

 Program her a soutěží pro děti i rodiče


 

TÝDENNÍ POBYT PRO OSAMNĚLÉ MATKY S DĚTMI, 

Velehrad

  
V termínu 11. – 18. 7. 2009
 uspořádalo naše Centrum pro rodinný život v poutním domě Sojanov na Velehradě pobyt pro osamnělé maminky.

Prohlédněte si fotografie.

Charakteristika: Pobyt je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy.

Program: Setkání je rozdělené do dvou částí: naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje přednášky psychoterapeuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek. V průběhu přednášek je zajištěna péče a program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb.

Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo je možnost zapojit se do společně připravovaného programu pro celou rodinu. Součástí pobytu je i nabídka jednodenního výletu. Každá účastnice se během pobytu může účastnit kreativní dílny a vytvořit si něco pěkného pro radost.

Na pobyt může přijet i maminka, která má děti velké, nebo jsou v té době např. na táboře a udělat si tak týden pro sebe, odpočinout  si zde,  seznámit se s novými lidmi, mít příležitost k řešení problémů s odborníky, knězem apod.


 

Tabla fotografií:

2007  2008