Programy pro snoubence

 

VEČERNÍ KURZ
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

    
Podívejte se
na naši upoutávku zde na Youtube...  

Komu je kurz určen
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný

Obsah
- 4 večerní přednášky manželských párů
- úkolové listy v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online

Požadavky na absolvování kurzu
- aktivní účast na všech přednáškách
- splnění 4 krátkých domácích cvičení

Výstupem z kurzu je certifikát o jeho absolvování. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství. Snoubenci, kteří žádají církevní sňatek, přinesou na večerní setkání příslušný formulář od kněze. Doporučujeme přihlásit se na kurz minimálně tři měsíce před plánovaným termínem svatby.

Termíny / témata letní přípravy 
20. května 2016 / Komunikace a řešení konfliktů
3. června 2016 / Já a moje rodina
17. června 2016 /  Manželství a sexualita
1. července 2016 / Víra a vztah k Bohu v manželství

(pátky vždy od 17:00 do 20:00 hod.)

Termíny p odzimní kurzu:
30.9., 14.10., 4.11., 11.11.

Místo
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Přihlášky
Tento vstupní dotazník vyplňte
a odešlete prosíme do 23. září 2016
e-mailem
na adresu: rodina@arcibol.cz.

Termíny následujích kurzů
  ročně pořádámě obvykle 4 kurzy (1 kurz = 4 večery)
zimní kurz začne pravděpodobně v lednu 2017

Bližší informace
Mgr. Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz 

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

VÍKENDOVÝ KURZ
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

  
Video-upoutávka
na Youtube  

Komu je kurz určen
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří žádají o církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní,
  ale může se stát kurzem navazujícím

Obsah
- přednášky manželských párů a kněze
- úkolové listy v páru
- diskuzní skupiny
- interaktivní práce s tématy
- rozšiřující informace k přednáškám online
- témata: Pět jazyků lásky  |  Co ohrožuje manželství  |  Finance v manželství  |
  Pojetí manželství v křesťanské Evropě (může být dle přednášejících mírně změněno)

  Požadavky na absolvování kurzu je aktivní účast na víkendovém semináři.

Výstupem kurzu je certifikát o jeho absolvování. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství a odborníci.

Místo konání
Poutní domy Svatý Hostýn
Svatý Hostýn 115
Bystřice pod Hostýnem
www.hostyn.cz

Termín
16. - 18. 9. 2016
Začíná se v pátek večeří v 18 hod.,
končit se bude v neděli po obědě (nejpozději ve 14 hodin).

Cena víkendu je 800 – 1000,- Kč.

Přihlášky
najdete zde ke stažení...
Pokud máte možnost, přihlášku vytiskněte, podepište a naskenujte. Pokud tuto možnost nemáte, můžete ji poslat bez podpisů a podepsat ji až na semináři. Přihlášky pošlete e-mailem na adresu: orsagova@arcibol.cz do 1. září 2016.

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Mgr. Martina Orságová, 587 405 253, orsagova@arcibol.cz

  

Další informace

   
Co o kurzech řekli snoubenci…

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
Hodnocení kurzu včetně víkendu přímo od jejich účastníků najdete zde...

Popis témat pátečních setkání:
Já a moje rodina
Cílem setkání je mluvit o tom, jak primární rodina vytváří náš pohled na život a jaký vliv má na vztahy, které budujeme. Zamýšlíme se také nad tím, jak vztahy v původní rodině ovlivňují očekávání, s kterými přicházíme do manželství a hledáme způsoby, jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace.
Muž a žena; komunikace a konflikty
Cílem je seznámit se s danými rozdíly mezi mužem a ženou, díky kterým můžeme naplnit své osobité poslání ve světě. Dále se základy komunikace a řešení konfliktů v manželství a s odpuštěním.
Manželství a sexualita
Cílem je zamyslet se nad otázkou sexuality v manželství. Sexualita je představena jako dar a zvláštní způsob vzájemného sebedarování v manželství. Mluvíme o významu sexuální čistoty před manželstvím a škodlivými dopady umělé antikoncepce.  Dotýkáme se základů metod přirozeného plánování rodičovství.
Víra a vztah k Bohu v manželství
Cílem setkání je v první řadě zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Mluvíme o manželském slibu, o rozdílném prožívání víry z pohledu muže a ženy, či o životě ze svátostí. Důležité také je téma, jak lze prožívat víru v manželstvích, v nichž je jeden z partnerů nevěřící.


DOPORUČUJEME:

  
Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst
: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi - ke stažení zde... 

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka: ke stažení zde...

Doporučenou literaturu k tématu manželství najdete zde...

Zde máte možnost nahlédnout do směrnice na dané téma, kterou vydala Česká biskupská konference v roce 2010, nebo si přečíst příspěvek Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství od P. Jendy Balíka.

   

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

  
Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti?

Kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Koná se několikrát za roka a jedná se o čtyři setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je určeno i pro širší veřejnost . Více najdete zde v naší nové sekci VZDĚLÁVÁNÍ...


  


 
 
KRONIKA AKCÍ
   

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ - jaro 2011

Přirozené plánování rodičovství - říjen až prosinec 2010