Programy pro snoubence

Příprava na manž. Víkend pro snoubence  |   Přiroz. plánování rodič. Inspirace

 

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

 

KOMU JSOU SEMINÁŘE URČENY

- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný
  

FORMA KURZU

- můžete si zvolit, jakým způsobem přípravu absolvujete:

•  VEČERNÍ SEMINÁŘE
- konají se vždy v pátek od 17-20 hod. na adrese Biskupské nám. 2 v Olomouci (mapa). Účastník je povinen se zúčastnit všech 4 setkání.

Termíny
kurzů v roce 2018 jsou následující:

¤  ZIMA: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2.
¤  JARO:  16. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4.
¤  LÉTO: 11. 5., 25. 5., 1. 6., 15. 6.
¤  PODZIM: 21. 9., 12. 10., 19. 10., 2. 11.  

  VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA
- celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu. Účastník je povinen absolvovat jeden celý víkend. Cena za stravu a ubytování 1200 Kč / osoba. Víkendové přípravy se konají na Svatém Hostýně v termínech:

¤   9. – 11. 2. 2018
¤  23. – 25. 2. 2018
¤  23. 25. 3. 2018
¤  8. 10. 6. 2018
  

PŘIHLÁŠKY

- na kurz se přihlašujte minim. 3 měsíce před plánovaným termínem svatby
- pro zařazení do přípravy odešlete anonymní dotazník (zde ke stažení ) a kontaktní tabulku (zde ke stažení ) emailem na adresu: giraskova@arcibol.cz
      

OBSAH KURZU

- lektorské manželské páry odpřednáší postupně 4 témata
- prostor pro komunikaci v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online
  

TÉMATA SETKÁNÍ

Komunikace a řešení konfliktů
Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám měly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky, etc.

Já a moje rodina
Jaký vliv má na nás (na náš pohled na svět, na vztahy, k
teré budujeme) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? Naše další setkání bude pokusem o to, abychom vám na dané otázky dali odpovědi.

Sexualita a plánované rodičovství
Sexualita je darem od Boha, který má sex rád, protože jej stvořil. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání vyzdvihneme význam sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se též na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství, etc.

Víra, vztah k Bohu v manželství
Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
         

BLIŽŠÍ INFORMACE

Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova@arcibol.cz

 

„NA STARTU“ aneb
Víkend pro snoubence či mladé manželské páry

       
Je určen všem snoubencům, ale také mladým manželským párům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda snoubenci plánují církevní nebo civilní sňatek). Upozorňujeme: nejedná se o přípravu a manželství (ale víkend na ni navazuje)!

TERMÍN A MÍSTO:

27. 29. 4. 2018 na faře v Prasklicích

CENA:

700 Kč / osoba

OBSAH:

- Přednášky manželských párů a kněze
- Prostor pro povídání v páru i sdílení se ve skupině
- Společná mše svatá a modlitba

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE:

Přihlašujte se do 13. dubna 2018
Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova@arcibol.cz

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

   
KURZ JE URČEN TĚM, KDO:

- hledají zdravou, finančně nenáročnou, ekologickou a účinnou metodu, jak dosáhnout nebo předcházet početí dítěte
- chtějí rozumět svému zdravotnímu stavu a pochopit zákonitosti plodnosti
- chtějí zdravě rozvíjet svůj partnerský vztah i na poli intimity
- chtějí se v této oblasti něco nového dozvědět a být tak lépe vybaveni v komunikaci s lékaři

TERMÍNY:

- kurz sestává ze 4 setkání, která se konají vždy od 18 hod. a to v termínech: 22. března 2018
5. dubna | 19. dubna | 3. května 2018

MÍSTO:

na Biskupském nám.2, v Olomouci
(mapa; sál 2.patro)

OBSAH KURZU:

Kurz je veden vyškoleným lektorským manželským párem ve spolupráci s Ligou pár páru (www.lpp.cz) a zprostředkuje Vám:
- teoretické základy Symptotermální metody
- praktický nácvik pozorování a hodnocení příznaků plodnosti
- pomoc v dosáhnutí těhotenství
- vhled do morálních otázek manželství a sexuality
- ekologické kojení a návratem plodnosti po porodu

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz

 


 

K VLASTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ či INSPIRACI

   
Doporučená literatura k tématu manželství

Směrnice ČBK pro přípravu na manželství

Článek P. Jan Balík : Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství

Svědectví manželů Kolčavových o PPR

Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka:

   


 
 
KRONIKA AKCÍ
   

Kroniku programů pro snoubence najdete zde...