Programy pro snoubence

Příprava na manž. Víkend pro snoubence  |   Přiroz. plánování rodič. Inspirace

 

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

 

KOMU JSOU SEMINÁŘE URČENY

- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný
  

FORMA KURZU

- můžete si zvolit, jakým způsobem přípravu absolvujete:

•  VEČERNÍ SEMINÁŘE
- konají se souběžně na různých místech a v různých časech. Snoubenecký pár je povinen společně absolvovat všechna témata: Rodina, Komunikace, Víra a Sexualita. Termíny kurzů naleznete v sekci Přihlášky.

  VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA
- celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu. Snoubenecký pár je povinen společně absolvovat jeden celý víkend. Cena za stravu a ubytování je cca 1200 Kč / osoba. Zájemci se hlaste emailem na adrese giraskova@arcibol.cz. Termíny víkendových příprav v roce 2019:

    ¤   22. - 24. února - Svatý Hostýn - prosíme přednostně pro páry s termínem svatby na jaře      
     ¤   10. - 12. května - Svatý Hostýn
     ¤   14. - 16. června - Svatý Hostýn

PŘIHLÁŠKY

- na kurz se přihlašujte minim. 3 měsíce před plánovaným termínem svatby

- pro zařazení do přípravy odešlete anonymní dotazník (zde ke stažení ) a kontaktní tabulku (zde ke stažení ) emailem na adresu: giraskova@arcibol.cz

Zapište se do ON-LINE TABULKY s termíny kurzů (najdete zde... ) přičemž: 
     ¤  Respektujte, prosím, termíny jednotlivých kurzů – tj. počítejte s tím, že ve Vámi zvoleném kurzu absolvujete všechna témata v uvedených termínech.
     ¤  Jakoukoliv potřebu migrovat v rámci kurzů či termínů (z důvodu nemoci, pracovních povinností…)  se mnou individuálně projednejte na uvedeném emailu.

      

OBSAH KURZU

- lektorské manželské páry odpřednáší postupně 4 témata
- prostor pro komunikaci v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online
  

TÉMATA SETKÁNÍ

Já a moje rodina
Jaký vliv má na nás (na náš pohled na svět, na vztahy, které budujeme) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? Naše další setkání bude pokusem o to, abychom vám na dané otázky dali odpovědi.

Komunikace a řešení konfliktů
Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám měly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky, etc.

Víra, vztah k Bohu v manželství
Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

Sexualita a plánované rodičovství
Sexualita je darem od Boha, který má sex rád, protože jej stvořil. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání vyzdvihneme význam sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se též na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství, etc.

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
         

BLIŽŠÍ INFORMACE

Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova@arcibol.cz

 


DOPORUČENÁ LITERATURA, VIDEA atd.

     ¤  Talk show Marka Gungora - Prosmějte se k lepšímu manželství.
Přednášky: Příběh dvou mozků. Sex v manželství. Jak zůstat v manželství a nikoho nezabít.
https://www.youtube.com/watch?v=fTPUhMdfvzw&list=PL0HTIaIq_pp1Iowhc_JxmGqHfLf2lIXBS

     ¤  Přednášky o. Antona Pariľáka - Piliere manželstva a jiné přednášky na partnerská témata, výchovy dětí atp. 
https://www.youtube.com/watch?v=xtF6eyTqJjo

     ¤  Přednáška Mudr. Heleny Máslové - o úskalích antikoncepce, neplodnosti 
https://www.youtube.com/watch?v=3mQEozHsRpw

 

 

 


PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

   
KURZ JE URČEN TĚM, KDO:

- hledají zdravou, finančně nenáročnou, ekologickou a účinnou metodu, jak dosáhnout nebo předcházet početí dítěte
- chtějí rozumět svému zdravotnímu stavu a pochopit zákonitosti plodnosti
- chtějí zdravě rozvíjet svůj partnerský vztah i na poli intimity
- chtějí se v této oblasti něco nového dozvědět a být tak lépe vybaveni v komunikaci s lékaři

TERMÍN A MÍSTO:
 

- kurz sestává ze 4 setkání, která se konají vždy od 18 hod. a to v termínech: 11. října 2018 (úvodní setkání) | 25. října | 8. listopadu | 22. listopadu 2018 na Biskupském nám.2, v Olomouci (mapa; sál 2.patro)

OBSAH KURZU:

Kurz je veden vyškoleným lektorským manželským párem ve spolupráci s Ligou pár páru (www.lpp.cz) a zprostředkuje Vám:
- teoretické základy Symptotermální metody
- praktický nácvik pozorování a hodnocení příznaků plodnosti
- pomoc v dosáhnutí těhotenství
- vhled do morálních otázek manželství a sexuality
- ekologické kojení a návratem plodnosti po porodu

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz

 

 


 

K VLASTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ či INSPIRACI

   
Doporučená literatura k tématu manželství

Směrnice ČBK pro přípravu na manželství

Článek P. Jan Balík : Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství

Svědectví manželů Kolčavových o PPR

Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka:

   


KRONIKA AKCÍ
   

Kroniku programů pro snoubence najdete zde...