. . .


 

Milé děti, milí rodiče,

i letos Vás zveme k putování spolu s Cestičkou k Bohu. V tomto liturgickém roce ale bude mít Cestička trochu jinou podobu. Připravili jsme pro Vás Cestičky na jednotlivé úseky roku (půst, květen, prázdniny a říjen) a vždy je najdete ke stažení a vlastnímu vytištění zde.

 


ŘÍJNOVÁ CESTIČKA K BOHU

Prázdninová cestička k Bohu měla velký úspěch. Všem uživatelům děkujeme za zaslané fotografie kostelů našich i zahraničních, které jste v létě navštívili. Velmi nás potěšily i zápisy dětí do prázdninových deníků. Autory nejkrásnějších příspěvků jsme ocenili na konci prázdnin na pouti rodin na Svatém Hostýně. Všem blahopřejeme!

Nyní přicházíme s další nabídkou. Měsíc říjen patří Panně Marii a modlitbě růžence - k tomu vás chceme zvláště povzbudit! Kromě toho nás papež František vyzývá abychom letos zvláště pamatovali také na misie. I to je výzva, kterou můžete uplatňovat nejen ve vzdálených končinách cizích světadílů, ale i ve vašich rodinách a farnostech. Kéž vám k inspiraci pomůže i naše říjnová cestička.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 

 


 


DĚTEM A RODINÁM

Milé děti, milí rodiče,

pro školní rok 2019/2020 pro vás P. Václav Fojtek připravil sešitek, který bychom vám rádi doporučili. Najdete v něm náměty ke společné modlitbě v rodině během celého školního roku a věříme, že tyto chvíle modlitby vám pomohou na cestě k Bohu a posílí krásné vztahy ve vaší rodině.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 

 

 


PRÁZDNINOVÁ CESTIČKA K BOHU

Milé děti, milí rodiče,

letošní prázdninovou cestičku jsme obohatili o mobilní aplikaci. Informace o ní naleznete níže.  Byli bychom rádi, aby rodiny během prázdnin a odpočinku, mohly zažít povzbuzení také duchovní.

Pracovní list si můžete stáhnout v černobílé nebo barevné variantě – nezapomeňte si vytisknout i zadní stranu, kde najdete příběh a informace. Cestička tentokrát vybízí k denní modlitbě a psaní deníku. Právě prázdniny jsou příležitostí k prožití nevšedních okamžiků na rodinných dovolených, táborech, poutích, výletech,… a nyní je možnost si tyto krásné zážitky zapsat do prázdninového deníku.

Jak na to?

Rodiče dětem mohou pořídit obyčejný sešit, který na konci prázdnin bude zaplněn zápisy jednotlivých dní. Děti si můžou deník vyzdobit svými obrázky, pohlednicemi nebo fotografiemi z míst, která navštíví. Mohou do něj nalepit vstupenky z hradů a zámků, a pokud prožijí dotek Boží lásky, objeví něco krásného z Jeho stvoření v přírodě, zakusí Boží působení či ochranu, můžou to tom všem do svého deníku napsat.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 


MOBILNÍ PRÁZDNINOVÁ CESTIČKA K BOHU

 

Stáhněte si ji přes QR kód nebo na Google Play s názvem Prázdninová cestička k Bohu.

Chtěli bychom vám nyní představit, jak bude aplikace během prázdnin fungovat a na co se v ní můžete těšit... K použití aplikace je třeba, abyste byli připojeni k internetu nebo měli data v mobilu.  

ZAČÍNÁME 1. července 2019!!!
Pokud jste si aplikaci nainstalovali již v minulých dnech, bude nutné ji ještě aktualizovat přes Google Play. Za komplikace se vám omlouváme.

 
Aplikace vznikla ve spolupráci našeho centra s P. Petrem Hofírkem, jehož koníčkem jsou moderní technologie, a mnoha dalšími lidmi, kteří nám poskytli zajímavé podklady. K oživení aplikace se budete moci zapojit i vy a budeme moc rádi, když nám své prázdninové zážitky pošlete.

Co všechno v aplikaci najdete?
Modlitby - i když jsou prázdniny, nezapomínejte na Pána Boha. Můžete si vybrat z nabídky ranních a večerních modliteb či modliteb před jídlem. Také během prázdnin můžete prosit a děkovat za různé lidi nebo situace v životě, nabídneme vám několik variant. Možná se vám některé modlitby zalíbí a naučíte se je zpaměti.
Hesla pro děti a Fotocitáty (nejen) pro rodiče - každý den do aplikace přibude nové heslo s obrázkem a krásná fotografie s citátem. Tyto myšlenky vás daným dnem mohou provázet a budete se k nim moci vracet.
Příběhy pro děti - na každý týden jsme pro vás připravili napínavý příběh ze života od spisovatele Josefa Janšty. Zobrazit si ho budete moci vždy v pondělí ráno.
Neděle v rodině - může u vás začít hned v sobotu večer. Po 17 hodině už bude ke stažení úryvek evangelia z nadcházející neděle. K nedělnímu evangeliu v aplikaci najdete zajímavé zamyšlení, kvíz, komiks či omalovánku. Vše si můžete pročíst a připravit se tak na prožívání nedělní bohoslužby. Budete-li si něco chtít vytisknout, můžete si vše najít na stránkách www.kanan.cz.
Promluvy - zajímavá zamyšlení P. Vojtěcha Kodeta.
Marianky - jsou skupinky holek, které si za svůj vzor vybraly Pannu Marii, nazpívaly o ní krásné písně, které si samy složily. Každý druhý den se budete moci seznámit s novou melodií a textem. Věříme, že se vám písničky Marianek budou líbit jako nám a že si je rádi zazpíváte.
Prázdninový deník - prázdniny budou trvat celé dva měsíce, jistě vás čeká spousta krásných zážitků a abyste na ně jen tak nezapomněli, zapisujte a kreslete si je do svého deníku. Určitě vás potěší, až se k nim budete během roku vracet a třeba i po letech vzpomínat na výlety či zážitky. Můžete vybrat zajímavý zápis, oskenovat ho či vyfotit a poslat nám ho přímo přes aplikaci. Hezké příspěvky zveřejníme v naší aplikaci.
Naše kostely - věříme, že během prázdnin se dostanete nejen do svého kostela, ale že navštívíte kostely v místech, kam pojedete na výlety, poutě nebo kde budete trávit dovolenou. Vyfoťte kostel, ve kterém jste byli na mši svaté, nebo jste se v něm alespoň pomodlili, a pošlete nám jeho venkovní fotografii. Kostel, který navštívíte, se může objevit v aplikaci.
Soutěž - příspěvky zaslané do Prázdninového deníku a Naše kostely zařadíme do soutěže. Termín uzávěrky soutěže je 25. srpna. Autory vítězných příspěvků oceníme na Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně 31. 8. 2019, kam zveme všechny rodiny na závěr prázdnin, abychom za ně poděkovali a vyprosili si Boží požehnání pro nový školní rok.
 

Budeme rádi, když vám naše aplikace pomůže přiblížit se k Bohu a budeme se těšit na vaše zapojení.

 


MÁJOVÁ CESTIČKA K BOHU

 

Díky další cestičce na měsíc květen budeme mít možnost dovědět se víc o životě Matky Boží, ale i o různých osobnostech, které ji uctívaly a důvěřovaly jí ve svém životě. Nechejme se i my inspirovat vzory svatých a jejich vztahem k Panně Marii. Pracovní list a další materiály naleznete ke stažení níže. Výbornou pomůckou k této cestičce budou "Májové úvahy na každý den", které jako májové čtení zpracoval P. Václav Fojtík a soubor otázek o Panně Marii z brněnského katechetického centra (Hříčky do krabičky).

LEGENDA K CESTIČCE:

Na pracovním listě najdete čtyři symboly k vymalování:
STOPA - modlitba - doporučujeme mariánské modlitby (Zdrávas Maria, Pod ochranu tvou, Zdrávas Královno, desátek růžence, Maria Pomoz, Loretánské litanie...) nebo si můžete zazpívat mariánské písně (Madona, Maria, Maria přítelkyně,...)
HVĚZDY - májová pobožnost - nemáte-li ve farnosti májovou pobožnost, můžete se domluvit několik rodin a sejít se u kapličky, společně se pomodlit a povyprávět dětem o životě Panny Marie
KVĚTINY - otázky a čtení - viz přílohy: Otázky si můžete vystřihnout a dát do krabičky od zápalek. Děti si mohou každý den vylosovat kartičku a zkusit na ni odpovědět. Tyto otázky připravilo katechetické centrum v Brně (Hříčky do krabičky). Čtení - v příloze si můžete stáhnout materiál, který sestavil P. Václav Fojtík: Májové úvahy na každý den. Starší děti můžete zapojit do čtení. Postupně se seznámíte s různými osobnostmi, které Pannu Marii uctívaly a můžou být i pro nás vzorem.
POSTAVIČKY - výzdoba kapličky, mariánského oltáře - jistě ve vašem okolí najdete mariánskou kapličku, obrázek u cesty a nebo přímo v kostele mariánský oltář či sochu. Bylo pěkné tato místa zvlášť v květnu hezky vyzdobit, upravit, přinést květiny a Pannu Marii pozdravit.

Kéž se Vám daří častěji na Marii vzpomenout a objevit v ní Matku.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 POSTNÍ CESTIČKA K BOHU

Na postní dobu jsme pro vás připravili pracovní listy v několika barevných variantách, které si můžete zdarma stáhnout a vytisknout podle potřeby. Přední strana listu obsahuje cestu postní dobou a ve spodní části najdete stručnou legendu k vyplňování jednotlivých symbolů a obrázků. Pokud byste se chtěli víc inspirovat, vytiskněte si pracovní list oboustranně. Zadní strana obsahuje podrobnější popis, jak je možné úkoly plnit.

Přejeme požehnanou postní dobu a věříme, že snaha o konání dobra se projeví ve vašich rodinách, ve vašem okolí a že i díky vám bude svět krásnější.

BAREVNÉ VARIANTY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 

Další inspirace k postní době:

 

 

ADVENTNÍ CESTIČKA K BOHU 2018

Takto krásně vybarvenou Cestičku si můžete dát pod vánoční stromeček i Vy! 
Stačí si vybrat z různých barevných variant Cestičky, vytisknout si ji a podle instrukcí na zadní straně si postupně vybarvovat její jednotlivé části podle toho,
jak se Vám bude dařit plnit zadané duchovní úkoly.

                                                                                                                                               

Přejeme požehnaný adventní čas.

 

BAREVNÉ VARIANTY KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ:

 

 

 

 

CESTIČKA K BOHU 2017/18

 

  S nadcházejícím novým liturgickým rokem chceme nabídnout možnost prožít ho intenzivněji v modlitbě. Připravili jsme plakát s cestou přes všechna liturgická období až ke slavnosti Ježíše Krista Krále, na němž jsou připravená prázdná místa - stopy, které smíte vyplnit tím nejlepším, co můžete druhým nabídnout - ať již modlitbou v rodinách, dobrým skutkem, poděkováním či vykonáním dobra pro farnost nebo blízké.

 Celý program je nazván Cestička k Bohu, plán cestičky je ke stažení a vlastnímu vytisknutí zde (pdf: 1,72 MB); zde jako obrázek (1. strana ke stažení - jpg: 2,54 MB; 2. strana s úvodem a instrukcemi - jpg: 1,06 MB). Vše je připraveno pro velikost formátu A2. Většinou doma nemáte tiskárnu pro větší formát, můžete tedy využít kopírovací centrum ve vašem okolí.

Objednané plakátky si lze vyzvedávat:

 u kněží, kteří si plakáty objednali do farností
na centrech pro rodiny v jednotlivých děkanátech

 Metodiky jsou pouze v elektronické podobě připraveny zde ke stažení:
Metodika-verze-pro-DOSPELE.pdf (2,53 MB)
Modlitby-k-Cesticce.pdf (0,97 MB)
Metodika-pro-deti-ADVENT.pdf (260 kB)
Metodika-pro-deti-VANOCE.pdf (264 kB)
Metodika-pro-deti-MEZIDOBI-1.pdf (200 kB)
Metodika-pro-deti-POSTNI-DOBA.pdf (278 kB)
Metodika-pro-deti-VELIKONOCNI-DOBA.pdf (262 kB)
Metodika-pro-deti-MEZIDOBI-2.pdf (232 kB)
Metodika-pro-deti-PRAZDNINY.pdf (336 kB)
Metodika-pro-deti-pol.srpna-a-zari.pdf (189 kB)
• Metodika-pro-deti-15.zari-2.rijna.pdf (268 kB)
• Metodika-pro-deti-2.říjen-.pdf (323 kB)
• Metodika-pro-deti-listopad-.pdf (323 kB)

Zapojit se mohou rodiny s malými, ale i většími dětmi, manželé i prarodiče. Byli bychom rádi, abyste se vzájemně obohatili tím, co v neděli na bohoslužbě načerpáte - můžete se společně zamyslet nad evangeliem či nad kázáním a toto své povídání o Božích věcech shrnout do modliteb, které vám nabízíme pro dané období. Věříme, že těm, kteří se poctivě budou snažit, pomáhat si a povzbuzovat se, se podaří objevit, že záleží na nás, jak dny nového liturgického roku prožijeme s našimi nejbližšími.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o to, co během roku s rodinou díky Cestičce prožijete. Napište nám na e-mail: rodina@ado.cz