Aktivity pro mladé

 

Škola partnerství

  
Celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky.

 

Příprava snoubenců na manželství

 
Příprava je určena zejména párům, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů, které společný život přináší, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství, či manželský slib. Přednášejícími jsou především zkušené manželské páry, kteří sami prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce.

 

Kurz plánovaného rodičovství

  
Kurz symptotermální metody přirozeného plánovaného rodičovství zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů pod vedením zkušeného učitelského páru z Ligy pár páru.

 

Další

 
Duchovní obnovy a víkendy pro mladá manželství a jiné

 

Zde najdete aktuální nabídku aktivit pro mladé...