Aktivity seniorů

  

Víkendy pro seniory

  
Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Jejich součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. V průběhu akcí bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.

V roce 2011 jsme pro Vás naplánovali víkendy v těchto termínech:

18. - 20. 3. na Velehradě

13. - 15. 5. na Sv. Hostýně

23. - 25. 9. na Sv. Hostýně

7. - 9. 10. na Velehradě

 

Duchovní obnovy pro animátory seniorů

 
Jsou určeny těm, kteří ve farnostech vedou, nebo mají zájem vést, společenství seniorů. Letos proběhne duchovní obnova pro animátory seniorů od 11. do 13. 11. na Velehradě.