Vzdělávací a přednášková činnost

  

Aktuální nabídka

 

KURZ ANIMARO

 

Nadstavbový seminář KER
Jak vést děti k odpovědnosti

   
Termín semináře: 25. 6. 2016
od 9.00 do 15.00 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé firmy Salve Production s.r.o.
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Pro koho je určen?
*Pro absolventy základního kurzu efektivního rodičovství, kteří si chtějí upevnit to, co se naučili dříve a kteří se chtějí dozvědět další nové informace a tipy.
*Pro všechny, kteří přemýšlejí nad tím, jak být podporujícími a spokojenými rodiči.

Co vás čeká?
*Sobota plná užitečných informací a praktických tipů, které vám nabídnou cesty, jak pomoci dětem i sobě zvládat obtížné situace, překonávat překážky a rozhodovat se.
*Aktivní učení, sdílení rodičovských zkušeností a relaxace.

Absolvování kurzu vám pomůže:
*Nahlédnout svá rodičovská přesvědčení, výchovné cíle a způsoby jejich naplňování.
*Najít cestu, jak naučit děti vyrovnávat se s frustrací, nepohodlím, a jak tvrdě pracovat,
aby mohly dosáhnout svých cílů.
*Najít způsob, jak učit děti sebedisciplíně a odpovědnosti.
*Podporovat děti v jejich rozhodování.

Přihlášky: Přihlásit na kurz se můžete zde na tomto odkaze...

Cena semináře: 250,- Kč za osobu

Počet účastníků je omezen na maximálně 17 osob. 

 

KURZ ANIMARO

   
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” roodin.

Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění

Termíny:
Víkendy prvního ročníku
21.–23. 10. 2016,  9.–11. 12. 2016, 24.–26. 3. 2017 (Poutní domy na Sv. Hostýně)
Letní soustředění
13.–16. 7. 2017 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)
Víkendy druhého ročníku
20.–22. 10. 2017, 24.–26. 11. 2017, 16.–18. 3. 2018 (Poutní domy na Sv. Hostýně)

Cena:
700 – 1000,- Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Obsah:
- přednášky odborníků a manželských párů
- diskuze a práce ve skupinách i v páru
- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:
- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
- závěrečný pohovor v páru
- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Přihláška na kurz ke stažení zde...

Pozvánka ke stažení zde...
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Závaznou přihlášku potvrzenou knězem z vaší farnosti je nutné odevzdat na výše uvedených kontaktech.

Kurz pořádá naše Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého.

 

DOBROVOLNICTVÍ
na Centru pro rodinný život

  
Sháníš praxi? Chceš získat nové zkušenosti?

Zajímá Tě rodinná problematika? Baví Tě práce s lidmi?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ TEBE...
Naše Centrum shání dobrovolníky a dobrovolnice (nejen) pro prázdninové programy.
Více informací najdete najdete zde... (pokud se tato nabídka nehodí vám, budeme rádi za její předání těm, které by mohla zaujmout...)

 

Připravujeme

 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ (KER)

 
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který opakovaně realizuje Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Termíny kurzu:
Každý čtvtek od 6. října 2016
6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11.
vždy od 17:00 do 19:30 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc
(sál, 2. patro)

Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé
firmy Salve Production s.r.o. (více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Kurzovné: 700,- Kč za osobu | 900,- Kč za pár
(cena je podpořena dotacemi)

Přihlášky:
Přihlásit na kurz se můžete zde na tomto odkaze... 

Uvítáme vaši pomoc s propagací...

Další informace:
www.efektivni-rodicovstvi.cz/co-nabizim/

Další informace o KER:
Jednou z cest, která vede k vytváření pevnějších, spokojenějších a hlavně fungujících vztahů mezi rodičem a dítětem, je vzdělávací program Efektivního (pozitivního) rodičovství. Cílem tohoto programu je pomoci vám, rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které vám pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme.

Kurz efektivního rodičovství je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera (1870–1937), jenž je jejím zakladatelem. Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte. Charakteristickým prvkem tohoto vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování.

 

Nadstavbový seminář pro účastníky základního kurzu KER

   
Srdečně zveme na tématicky zaměřené semináře. Výhodou je absolvovaný Kurz efektivního rodičovství, ale není to podmínka. Charakteristickým prvkem kurzu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování; je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera (†1937).

Témata / termíny seminářů:
Vztahy mezi sourozenci / 10. 12. 2016
„Komunikace v rodině
(vždy od 9.00 do 15.00 hod) 

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé firmy Salve Production s.r.o.
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Cena semináře: 250,- Kč za osobu

Počet účastníků je omezen na cca 17 osob max.

Uvítáme vaši pomoc s propagací...


 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
pro absolventy základního kurzu KER 

   
Zveme na setkání, které nabízí malé opakování základních principů tohoto výchovného směřování a následovat bude společné řešení konkrétních kazuistik vycházejících ze strany samotných rodičů.

Termín:
(od 17.00 do 19.30 hod.)

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé firmy Salve Production s.r.o.
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Příspěvek: 50,- Kč za osobu

Je třeba přihlásit se předem - zde najdete odkaz na přihlašovací formulář...

 

Proběhlo

 


JAK ROZUMĚT INTERNETOVÝM DĚTEM?
- přednáška s diskuzí pro veřejnost
 

   
Co mám dělat, aby se má dcera nedívala do mobilu, když s ní mluvím?  Co mladí ve skutečnosti hledají na sociálních sítích? Dělají naše děti na internetu něco nebezpečného? Musí se rodič pořád přizpůsobovat novým komunikačním trendům?

Odpovědi na tyto i jiné otázky
nabídne rodičům a vychovatelům
přednáška P. Mgr. Libora Všetuly
.

Termín:
úterý 10. května 2016

(od 17.00 do 19.45 hod.)

Místo:
Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál ve 2. patře - má kapacitu přes 100 míst, proto není potřeba se hlásit předem)

Zájemci o hlídání dětí:
- přihlašování k hlídání dětí bylo uzavřeno

Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ
- studijní den 

   
rádi bychom vás pozvali na studijní den, který je určen pro lektory přípravy na manželství a pro kněze, kterým leží na srdci příprava na manželství. Tématem studijního dne jsou: Aktuální výzvy přípravy na manželství.

Budeme se zabývat tím, co nás, kteří se pravidelně setkáváme se snoubenci, nenechává klidnými, a to nepraktikováním víry u velké části snoubenců, jejich společné bydlení, či děti narozené před svatbou. To, co je nejvíc zarážející, jsou případy, kdy se snoubenci přiznají k tomu, že svatba v kostele nesouvisí s vírou ani jednoho z páru.

Jak k snoubencům přistupovat, aby pro ně byla příprava přínosná? Jaký jazyk při komunikaci s nimi používat? Jak se proplést složitými otázkami při pastoraci dnešních snoubenců?

To vše budeme řešit na Studijním dni...

Termín:
30. dubna 2016
od 9.00 do 16.00 hod.

Místo:
Kurie arcibisk
upství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Přihlásit se můžete zde v tomto on-line formuláři...
(do 27. 4. do půlnoci)

Pro bližší informace:
Alena Večeřová, vecerova(at)arcibol.cz
Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 587 405 250

 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

  
Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti?
Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Koná se několikrát za rok a jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je směřováno i pro širší veřejnost.

Nejbližší termíny:
3. března 2016 (úvodní setkání)
17. března
31. března
14. dubna
vždy od 18.00 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Alena Večeřová
587 405 250 
vecerova@arcibol.cz

Jaký má PPR vliv na manželství?
zdroj: www.lpp.cz
Pohlavní sebeovládání může posilovat manželský vztah, a proto většina manželů prožívá PPR velmi pozitivně. Shledávají, že periodická abstinence udržuje jejich vztah svěží, zlepšuje jejich schopnost mezi sebou otevřeně komunikovat a pomáhá jim k větší vzájemné úctě. Navíc pomáhá PPR rozvinout charakterové vlastnosti potřebné pro manželskou věrnost a pevnost. Procento rozvodů je velmi nízké mezi páry užívajícími PPR. To je pochopitelné, protože tyto páry, které respektují Boží kreativní zákony, sklízejí jeho požehnání.

Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.

 

 

Vyjděte si na rande aneb zúčastněte se kurzu MANŽELSKÉ VEČERY.
Kurz je určen pro každou manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu (na délce manželství nezáleží | je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže). Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Manželské večery (MV) tvoří osm setkání a dává manželům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manželství. Každý večer dostanete příležitost užít si spolu dobrou večeři a přitom naslouchat a povídat si. Skupinová diskuse není součástí kurzusoukromí párů je plně respektováno.

Témata:
Budování pevných základů  |  Umění komunikace  |  Řešení konfliktů  |  Síla odpuštění  |  Rodiče a rodiče partnera  |  Dobrý sex  |  Láska v akci  |   V čem spočívá hezké manželství - závěrečný večer

Místo: Klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc (mapa)

Termíny (8 večerů):KURZ MANŽELSKÉ VEČERY - zPLAKÁTu
11. 2., 25. 2. 2016
3. 3., 10. 3., 17. 3., 31. 3. 2016
7. 4., 14. 4. 2016

od 18.00 do 20.30 hod.

Struktura večerů:
Večeře při svíčkách u stolku pro dva
Promluva - Rozhovor v páru
Domácí cvičení
(žádná skupinová cvičení!!!)

Cena kurzu:
1500,- za pár (zahrnuje večeře a materiály)

Přihláška:
zde najdete přihlášku ke stažení...
odešlete ji vyplněnou na adresu Centra nebo elektronicky na: cmarova@arcibol.cz

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Další informace najdete na www.manzelskevecery.cz.

 

 

SEMINÁŘ PRO LEKTORY PŘÍPRAV NA MANŽELSTVÍ

  
srdečně zveme stávající lektory příprav na manželství a také ty, kteří se do této služby chtějí zapojit na seminář k nám do Olomouce.

Termín:
14. listopadu 2015

Místo konání:
Velký sál Kurie olomouckého arcibiskupství
Biskupské nám. 2, Olomouc

Program:
8:45 - prezence účastníků
od 9:00 - přednáška MUDr. Jitka Krausová, OV: Zdravý přístup k službě pro církev
             - duchovní téma: Povolání
             - kazuistiky řízená diskuze
             - příklady dobré praxe (Praha, Hradec …)
16:00   - závěr

Kontaktní osoby:
Alena Večeřová, tel. 605 274 913, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Lucie Cmarová, tel. 733 755 955,  e-mail: cmarova@arcibol.cz

Přihlášky:
 Prosíme vyplňte tento on-line formulář...

Seminář je zdarma.

 

KURZ PRO LEKTORY PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

  
„Pomáhejte utvářet trvalé rodinné svazky…“

Pro koho je kurz určen:
-    pro manželské páry, které se chtějí podílet na přípravě snoubenců na manželství
Co vás čeká:
-    prezentace základních manželských témat přípravy na manželství:
(Komunikace a řešení konfliktů / Manželství a sexualita / Vztahy k rodičům / Víra a vztah
k Bohu v manželství)
-    práce na lektorských dovednostech
-    setkání se zkušenými lektory
-    seznámení se základními dokumenty přípravy na manželství
Co obdržíte:
-    metodiku pro lektory přípravy na manželství
-    osvědčení o absolvování

Rozsah kurzu a termíny:
24 hodin (3 soboty)
7. února 2015, 21. února 2015, 7. března 2015

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Přihláška:
zde ke stažení...
Tuto přihlášku je potřeba odevzdat vyplněnou a knězem potvrzenou do 30. ledna 2015
(je možné ji oskenovat a poslat e-mailem).

Kontaktní osoby:
Alena Večeřová, tel. 605 274 913, vecerova@arcibol.cz
Lucie Cmarová, tel. 733 755 955,  e-mail: cmarova@arcibol.cz

plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

 


 

 

DÁLE PROBĚHLO:

SOUROZENCI BEZ SOUPEŘENÍ
KURZ "ANIMÁTOR FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ"
VDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ
PROJEKT M_ANIMA - vzdělávání pro ženy
VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRÁCI SE SENIORY v programu KLAS
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 

SOUROZENCI BEZ SOUPEŘENÍ

  
Trápí Vás časté šarvátky a neshody mezi Vašimi dětmi a to, že si děti mezi sebou nerozumí? Přejete si, aby Vaše děti spolu dokázaly vycházet a měly mezi sebou zdravé vztahy? Plánujete nebo čekáte přírůstek do rodiny a přejete si, aby příchod miminka nezasáhl starší sourozence? Pak přijměte pozvání k tomuto celodennímu semináři pro rodiče:

Co Vás čeká?
•    Sobota plná užitečných informací a praktických tipů.
•    Aktivní učení, sdílení rodičovských zkušeností a relaxace.

Co se dozvíte?
•    Co je rodinná konstelace a jak může ovlivnit naše vnímání světa a postoje k druhým lidem a vlastnímu životu.
•    Co je přirozenou součástí vztahů mezi sourozenci a kdy vztahy mezi sourozenci můžeme vnímat jako problematické.
•    Které z rodičovských přístupů posilují přílišnou sourozeneckou rivalitu.
•    Jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi.
•    Jak rodiče mohou efektivně řešit spory a šarvátky mezi sourozenci.

Lektorka:
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. (lektorka společnosti Mansio v.o.s.)

Termín:
9. listopadu 2013

Místo !!! ZMĚNA !!!:
Mlčochova 7, Olomouc
(mapa)

Cena:
350,- Kč / osoba  ||  600,- Kč / pár

Kontaktní osoba:
Marcela Kořenková, korenkova@arcibol.cz

 

KURZ „ANIMÁTOR FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ“

  
zveme vás na kurz, který je určen těm, kteří ve farnostech vedou společenství seniorů nebo těm, kteří by společenství chtěli vést. Kurz není určen těm, kteří by chtěli vést Kluby seniorů při obci, či při nějaké instituci. Jde opravdu o farní společenství seniorů.

V kurzu se zaměříme na křesťanská témata společenství seniorů, na práci
s duchovními texty, na získávání praktických dovedností pro přípravu programu do společenství seniorů. Součástí budou také aktivizační techniky při práci se seniory. Všechna témata jsou proložena praktickými cvičeními (program ke stažení zde...).
Na závěr kurzu každý účastník dle svých možností zpracuje vybrané téma pro jedno setkání seniorů. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování.

Rozsah kurzu je 5 pracovních dní (jednou za 2 týdny), vždy od 8.30 do 14.15 hod. a proběhne v těchto termínech: 29. 4., 13. 5., 27. 5., 4. 6. a 17.6. 2014.

Místo konání: Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře).

Cena kurzu včetně potřebných materiálů je 600,-Kč na osobu (vychází to necelých 20,-Kč na hodinu), zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek.

Přihlášky (k dispozici ke stažení zde...)
odešlete, prosíme, poštou (na adresu Centra) nebo na e-mail cmarova@arcibol.cz
(do 23. dubna 2014). 

Kurz je realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ

  
„Můžete nám pomoct utvářet trvalé manželské svazky…“

Program je určen pro manželské páry, které připravují nebo by měly zájem připravovat snoubence na manželství. Tvoří ho čtyři jednodenní semináře, které obohatí účastníky teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Semináře jsou zdarma, je třeba se přihlásit předem. V případě potřeby nabízíme zpoplatněné hlídání dětí.

Termíny:
17. 11. a 1. 12. 2012
12. 1. a 26. 1. 2013
(od 9:00 hod. do 16:00 hod.)

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Bližší informace:
Alena Večeřová
587 405 250 
vecerova@arcibol.cz

 

PROJEKT M_ANIMA

– flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

Od 1. ledna 2012 se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do projektu Národního centra pro rodinu . Více informací o projektu najdete zde...

 

(projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)

 

Připravujeme

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRÁCI SE SENIORY
v programu KLAS – klub aktivních seniorů 

  
Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale v sedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příběhy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie? Atd.

Nabízíme základní, odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se seniory nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních listů, je tato nabídka právě pro vás. Cena odborného kurzu je 3 850,- Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).

Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín školení. Přihlášky pošlete, prosíme, e-mailem na olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k použití pro práci se seniory, vypracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pracovní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů. 

Podrobnější informace najdete zde...

Přihlášky zde...

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Cmarová (Ševrová)
tel. 733 755 955
e-mail: olsenior@seznam.cz 

 

SEMINÁŘ KURZŮ O VZTAZÍCH

   
Chtěli byste se něco dozvědět o kurzech "Výchova dětí", "Výchova teenagerů", "Manželské večery", "Příprava na manželství", nebo některý z těchto kurzů již pořádáte? Pak je tento seminář, který pořádá česká kancelář kurzů Alfa a naše Centrum určen pro vás...

Termín:
sobota 13. června 2015
od 9.30 do cca 16.30 hod.

Místo:
Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro)

Z připravovaného programu:
Registrace 9.00 - 9.30 hod
Novinky - informace pro vedoucí, zkušenosti z pilotních kurzů
-  Manželské večery a Příprava na manželství (krátké shrnutí)
-  Kurz Začít znovu (jak dál po rozvodu a rozchodu)
-  Nové DVD Manželské večery (už o prázdninách 2015)
-  Celosvětové trendy v kurzech (novinky kurzy Alfa)
Kurz o výchově dětí a teenagerů
- Představení kurzů (ukázky, principy, zkušenosti v ČR)
- Jak začít kurz o výchově? (pro nové vedoucí)
Kurzy o vztazích a víře - přednáška: jak hostům pomoci k trvalým změnám
- Obrana manželství (odpovědi na těžké otázky, se kterými se setkáte)
Oběd
na místě, možnost sdílet se s ostatními a koordinátory kurzů
Minisemináře (střídání menších skupinkách)
- Jak dobře vést diskusi (pro kurzy o výchově)
- Proměna kurzu modlitbou (Miloš Poborský, vedoucí kurzů Alfa v ČR)
- Jak kurzy propagovat? (inspirace pro stávající vedoucí)

Možnost poznat ostatní vedoucí a koordinátory kurzů...

Přednáší manželé Güttnerovi, koordinátoři kurzů o vztazích v ČR.

Vstupné na seminář je dobrovolné.

Přihláška:
vyplňte prosíme tento přihlašovací formulář... (do 9.6.)

plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
jakub.guttner(at)gmail.com - náplň kurzu
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz - organizace kurzu v Olom.

 

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
s programem Kurzu efektivního rodičovství
a Školou lásky v rodinách - akce zrušena

   
na léto 2015, konkrétně od 18. do 25. července jsme pro vás připravili ojedinělý projekt, ve kterém se bude snoubit program Kurzu efektivního (positivního) rodičovství se Školou lásky v rodinách. Tento program je určen rodičům, kteří chtějí absolvovat základní Kurz efektivního  rodičovství (KER), či se v jeho technikách chtějí více zdokonalit a zároveň upevnit vzájemný vztah v manželství skrze program Škola lásky v rodinách podle PhDr. Jiřiny Prekopové. Program KER bude každé dopoledne v rámci celého pobytu. Odpolední čas bude zaměřen na společné trávení času rodičů s dětmi a to způsobem nabídnutého volnočasového programu či podle vlastního uvážení rodiny. Tedy způsobem, pro který se rodina sama rozhodne. Ve večerních hodinách bude manželům nabídnut program Školy lásky v rodinách podle PhDr. J. Prekopové.

Místo: Svatý Hostýn (Poutní dům č. 1, 2)
Lektoři: pro Školu lásky v rodinách - Mgr. Ing. Jan Čapek (http://jancapek.webnode.cz/); pro Kurz efektivního rodičovství – Bc. Marcela Kořenková

Akce zrušena!

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 
Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat, nabízíme přednášky pro rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat zde.

   
Nejbližší přednášky:

   
Téma:
„...“

Přednáší:
...

Kdy:
... 2015
... hod.

Kde:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Plakátek:
ke stažení zde...