Vzdělávací a přednášková činnostSEMINÁŘE PRO RODIČE

Nabízíme vám možnost se prakticky i teoreticky seznámit s přístupem k výchově, který odmítá jak volnou, tak i autoritářskou výchovu. Oba semináře jsou zaměřeny na řešení vztahu dítě - rodič v duchu výchovy založené na principech spolupráce, respektu a zodpovědnosti. Kurz povede lektorka paní Mgr. Marcela Anežka Kořenková.

SEMINÁŘE:

ZRUŠENO!
15. června
 Téma: "Povzbuzení potřebují děti i rodiče..."

 

KDE a KDY:
Biskupské náměstí 2, Olomouc
 malý sál kurie, 2. patro

 14.00 - 19.00 hod.

 

CENA:  300 Kč/seminář (kurz bude otevřen při min. počtu 10 přihlášených)
Platbu prosíme zatím neposílejte, vyčkejte na naši výzvu!

Elektronické přihlašování na kurz zde.

 Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz

Plakátek ke stažení

 
 

  


PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

     
 Srdečně zveme každého, kdo chce do hloubky porozumět ženské plodnosti, na kurz symptotermální metody (STM), kterým vás provede zkušený lektorský pár Ligy pár páru (LPP).

Symptotermální metoda je založená na pozorování objektivních znaků ženské plodnosti a přirozeně tak pomáhá párům jak k docílení početí, tak k jeho předcházení. Její spolehlivost udávaná tzv. Pearlovým indexem dosahuje 0,4 -0,6, což  je číslo svědčící o její velké účinnosti. To vše bez velkých finančních nákladů a negativních dopadů na zdraví ženy i celé společnosti.
Více o této metodě na www.lpp.cz.


  Termíny a místo konání:

 

Kurz pořádáme každý rok na jaře a na podzim.    

Jarní kurz:
28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2019
  v čase 18:00 - 20:30
 

 Podzimní kurz: 
10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2019

   v čase 17:30 - 20:00

 

Biskupské nám. 2, (sál 2. patro)
(mapa)


Bližší informace:

 Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz  

 

  Plakátek ke stažení

 

 


  

KURZ ANIMARO

   
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu:
3 víkendy v 1. ročníku,  3 víkendy v 2. ročníku a jedno letní soustředění (čtvrtek až neděle)

Termíny:
9.–11. 11. 2018,  7.–9. 12. 2018, 22.–24. 3. 2019
(Poutní domy na Sv. Hostýně)
1. – 4. 8. 2019
(letní kurz ve Velkých Losinách - www.penzionbrnenka.cz)
8.–10. 11. 2019,  6.–8. 12. 2019?, 21.–23. 2. 2020
(Poutní domy na Sv. Hostýně)

Cena:
500,- Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Obsah:
- přednášky odborníků a manželských párů
- diskuze a práce ve skupinách i v páru
- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:
- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
- závěrečný pohovor v páru
- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Kurz pořádá naše Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

 

 


 

Proběhlo

 

Metodický den pro lektory snoubenců

ROK 2018

Přednáška: "Naše děti a YouTube...A co my s tím...?"

Kurz Výchova dětí

ROK 2017

Kurz ANIMARO

Konference: Když díte nepřichází... aneb Úskalí umělého oplodnění

ROK 2016

Kurz efektivního rodičovství