Vzdělávací a přednášková činnost

 

Aktuální nabídka

   
KURZ ANIMARO PRO MANŽELSKÉ PÁRY
 
od 22. - 24. března 2018 na Svatém Hostýně

    

  

KURZ ANIMARO

   
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu:
3 víkendy v 1. ročníku,  3 víkendy v 2. ročníku a jedno letní soustředění (čtvrtek až neděle)

Termíny:
9.–11. 11. 2018,  7.–9. 12. 2018, 22.–24. 3. 2019
(Poutní domy na Sv. Hostýně)
1. – 4. 8. 2019
(letní kurz ve Velkých Losinách - www.penzionbrnenka.cz)
8.–10. 11. 2019,  6.–8. 12. 2019?, 21.–23. 2. 2020
(Poutní domy na Sv. Hostýně)

Cena:
500,- Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Obsah:
- přednášky odborníků a manželských párů
- diskuze a práce ve skupinách i v páru
- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:
- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
- závěrečný pohovor v páru
- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Kurz pořádá naše Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

 

 


 

Proběhlo

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

     
Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na jejím naplnění; pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První, úvodní setkání je směřováno pro širší veřejnost  (je dobré přijít i pokud jste o tématu PPR již něco slyšeli). Není potřeba se na kurz předem přihlašovat.

Termíny11. října 2018 (úvodní setkání) 
25. října | 8. listopadu | 22. listopadu 2018
vždy od 18.00 hod.

Místov Olomouci
na Biskupském nám.2 (mapa; sál 2.patro)

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Facebook
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz

♥ Znalost principů plodnosti pomůže se lépe ubránit manipulacím a tlakům farmaceutického průmyslu, společnosti a medií.
♥ Tato metoda je ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Má v úctě tělo manželů, povzbuzuje jejich vzájemnou něhu a podporuje výchovu k ryzí svobodě.
♥ Rozhodnou-li se manželé pomocí této metody oddálit početí dítěte, měli by se přesvědčit, že je k tomu nevedou sobecké důvody, neboť rodina je tu přece pro život! VÍCE NA WWW.LPP.CZ

Liga pár páru učí STM podle Kippley-Prem metody, známé odborné veřejnosti  od r. 1971. Přirozené plánování rodičovství je termín používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu. Zábrany početí se dosahuje pohlavní zdrženlivostí v plodném období. Hlavními příznaky jsou změny tělesné teploty ženy po probuzení, sekrece hlenu děložního hrdla a změny na děložním čípku. Děložní hlen poskytuje spermiím výživu a prostředí k pohybu. Začne se zpravidla vytvářet několik dní před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z vaječníku). Je pozitivní známkou plodného období. Tělesná teplota ženy při probuzení je nižší v době před ovulací; po ovulaci vlivem hormonálních změn stoupá. Trvalý vzestup teploty je známkou proběhlé ovulace.

Jaký má PPR vliv na manželství? 
Pohlavní sebeovládání může posilovat manželský vztah, a proto většina manželů prožívá PPR velmi pozitivně. Shledávají, že periodická abstinence udržuje jejich vztah svěží, zlepšuje jejich schopnost mezi sebou otevřeně komunikovat a pomáhá jim k větší vzájemné úctě. Navíc pomáhá PPR rozvinout charakterové vlastnosti potřebné pro manželskou věrnost a pevnost. Procento rozvodů je velmi nízké mezi páry užívajícími PPR. To je pochopitelné, protože tyto páry, které respektují Boží kreativní zákony, sklízejí jeho požehnání. (zdroj: www.lpp.cz)

Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.

 

 

 

Přednáška: „Naše děti a YouTube... A co my s tím…?“

     
Po minulém úspěchu s přednáškou Internetové děti (10. 5. 2016) jsme rádi, že P. Mgr. Libor Všetula ze Salesiánského mediálního centra přijal opět pozvání, aby nás mimo jiné seznámil s fenoménem youtuberingu a YouTube, kde především mladší generace tráví mnoho času. Rodičům i prarodičům, učitelům vychovatelům nabídne svoje odpovědi na otázky: Proč je youtube tak populární? Co na něm mladí hledají a co je tam tak baví? Kdo jsou youtubeři a proč ovlivňují takové masy? Jak na to všechno reagovat jako rodič? Jak vychovávat "on-line teenagery"? Snad zůstane prostor také na dotazy z publika.

Termín:
17. dubna 2018 v 15.30 hod.

Místo:
Biskupské nám. 2, Olomouc - mapa
(sál ve 2. patře Kurie)

Není potřeba se hlásit předem.

Vstupné dobrovolné.

Kontakt:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
mobil: 720 110 750
e-mail: zaboj@arcibol.cz

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)


PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

    
Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na jejím naplnění; pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je směřováno také pro širší veřejnost. Není potřeba se na kurz předem přihlašovat.

Po úvodním setkání vám nabízíme možnost se ještě účastnit zbylých 3 setkání (je dobré pokud jste o tématu přirozeného plánování rodičovství již něco slyšeli).

Termíny: 22. března 2018 (úvodní setkání)
5. dubna | 19. dubna | 3. května 2018
vždy od 18.00 hod.

Místo: Olomouc
na Biskupském nám.2, v Olomouci
(mapa; sál 2.patro)

Bližší informace:
Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz

♥ Znalost principů plodnosti pomůže se lépe ubránit manipulacím a tlakům farmaceutického průmyslu, společnosti a medií.
♥ Tato metoda je ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Má v úctě tělo manželů, povzbuzuje jejich vzájemnou něhu a podporuje výchovu k ryzí svobodě.
♥ Rozhodnou-li se manželé pomocí této metody oddálit početí dítěte, měli by se přesvědčit, že je k tomu nevedou sobecké důvody, neboť rodina je tu přece pro život!
VÍCE NA WWW.LPP.CZ

Liga pár páru učí STM podle Kippley-Prem metody, známé odborné veřejnosti  od r. 1971. Přirozené plánování rodičovství je termín používaný k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu. Zábrany početí se dosahuje pohlavní zdrženlivostí v plodném období. Hlavními příznaky jsou změny tělesné teploty ženy po probuzení, sekrece hlenu děložního hrdla a změny na děložním čípku. Děložní hlen poskytuje spermiím výživu a prostředí k pohybu. Začne se zpravidla vytvářet několik dní před ovulací (uvolněním zralého vajíčka z vaječníku). Je pozitivní známkou plodného období. Tělesná teplota ženy při probuzení je nižší v době před ovulací; po ovulaci vlivem hormonálních změn stoupá. Trvalý vzestup teploty je známkou proběhlé ovulace.

Jaký má PPR vliv na manželství?
zdroj: www.lpp.cz
Pohlavní sebeovládání může posilovat manželský vztah, a proto většina manželů prožívá PPR velmi pozitivně. Shledávají, že periodická abstinence udržuje jejich vztah svěží, zlepšuje jejich schopnost mezi sebou otevřeně komunikovat a pomáhá jim k větší vzájemné úctě. Navíc pomáhá PPR rozvinout charakterové vlastnosti potřebné pro manželskou věrnost a pevnost. Procento rozvodů je velmi nízké mezi páry užívajícími PPR. To je pochopitelné, protože tyto páry, které respektují Boží kreativní zákony, sklízejí jeho požehnání.

Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.

 

KURZ VÝCHOVA DĚTÍ

     
Máte dobré znalosti a dovednosti pro výchovu dětí, nebo je naopak postrádáte? Zveme rodiče, vychovatele na kurz plný praktických rad, nápadů a poutavých přednášek o důležitých tématech výchovy dětí od 0 do 10 let. Jde o cca 5 setkání (dle domluvy se zájemci ) v prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří mají podobné boje jako vy.

Termíny:
18. a 25. ledna, 1.,  8., 15. a 22 února 2018
od 16.30 do 19.00 hod. 
 

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc - mapa (sál ve 2. patře)

Komu je určen kurz Výchova dětí?
• Chtěli byste, abyste jako rodina fungovali co nejlépe?
• Čekáte své první miminko?
• Jste rodič, nevlastní rodič nebo se staráte o jedno nebo více dětí od 0 do 10 let?
• Máte dobré znalosti a dovednosti pro výchovu dětí, nebo je naopak postrádáte?

Cena:
500 Kč jedna osoba / 750 Kč pár
(včetně občerstvení a příručky)

Kontakt:
Peter Markovič, 587 405 293, 720 110 750, markovic@arcibol.cz

plakátek ke stažení | Událost na FB

Jak probíhá kurz Výchova dětí?
Struktura setkání
Večeře – každý večer začíná příjemnou večeří. Chceme, abyste se cítili dobře, když už jste se odtrhli od svých dětí. Příjemné osvětlení, ubrusy, květina, obsluha, káva a zákusek – zasloužíte si to! U kurzů, které běží po dobu 10 týdnů nebo v dopoledních hodinách, můžete dostat jen lehčí občerstvení
Promluva – následuje vždy po jídle. Kurz je rozdělen do 5 nebo deseti týdnů, podle toho jsou promluvy dvě nebo jen jedna. Přinesou mnoho praktických principů, příběhů ze života, vtipných citátů, nečekaných statistik i inspirativních nápadů. Kurz je založen na křesťanském pojetí lásky a je určen i párům z necírkevního prostředí.
Káva a čas na diskusi – Jádrem večera jsou cvičení v příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení Vás povedou k hlubší diskusi s ostatními rodiči - zjistíte, že v tom nejste sami, a možná se inspirujete dobrými nápady ostatních. V pozadí hraje hudba a během cvičení se podává káva nebo čaj a zákusek.
Domácí cvičení – na konci každého setkání dostanete domácí cvičení, které byste do příště měli udělat. Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat v započatých rozhovorech i doma, ať už Váš partner na kurz chodí nebo ne...

Témata jednotlivých setkání
• Budování základů: vzájemná podpora a růst, bezpečí, čas pro rodinu, komunikace
 Naplnění potřeb našich dětí: pět jazyků lásky (slova, dotek, čas, dárky a činy)
Nastavení hranic: kombinace lásky, hranic a kázně, pomoc dětem správně se rozhodovat
Jak vytvářet zdravé vztahy: příklad zdravých vztahů, učení se vztahům, ovládání hněvu (dětí i rodičů)
 Náš dlouhodobý cíl: vedení dětí k odpovědnosti, předávání názorů a hodnot

 

KURZ ANIMARO

   
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění

Termíny:
Víkendy prvního ročníku
21.–23. 10. 2016,  9.–11. 12. 2016, 24.–26. 3. 2017 (Poutní domy na Sv. Hostýně)
Letní soustředění
13.–16. 7. 2017 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)
Víkendy druhého ročníku
20.–22. 10. 2017, 24.–26. 11. 2017, 16.–18. 3. 2018 (Poutní domy na Sv. Hostýně)

Cena:
700 – 1000,- Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Obsah:
- přednášky odborníků a manželských párů
- diskuze a práce ve skupinách i v páru
- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:
- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
- závěrečný pohovor v páru
- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Kurz pořádá naše Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

 

 

Konference:
   

KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ…

aneb Úskalí umělého oplodnění

   
 

Zveme Vás na konferenci se zajímavými hosty, která má upozornit odbornou i širokou veřejnost na různá úskalí umělého oplodnění a zároveň nabídnout jiné pohledy na řešení neplodnosti. Pozvání přijali zajímaví hosté a odborníci v této problematice: MUDr. Ludmila Lázničková, MUDr. Taťjana Horká, Mgr. Hana Imlaufová, MUDr. Martin Šmehil a P. ThLic. Tomáš Klíč.

Kdy a kde: 18. března 2017 v OLOMOUCI
9.00 – 16.30 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce

17.00 mše svatá v katedrále sv. Václava

V dnešní době je mnoho párů, kterým se nedaří otěhotnět a hledají různá řešení. Jednou z možností, která je gynekology často doporučována, je asistovaná reprodukce a umělé oplodnění. Tato metoda má však svá úskalí, o kterých se příliš na veřejnosti nemluví. Existují i jiné způsoby, jak se můžeme snažit zvýšit naši plodnost. Pokud Vás toto aktuální téma zajímá, přihlaste se na konferenci. Akce je určena široké veřejnosti, vítány jsou páry i jednotlivci.

Kromě přednášek bude prostor na dotazy a možnost případných osobních konzultací. Konferenci pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s naším Centrem pro rodinný život.

Program:
8.00 9.00  registrace

9.00 9.10  zahájení konference Mons. Josef Hrdlička

9.10 10.30  MUDr. Taťjana Horká:
Klíč k mému tátovi -
přednáška a dotazy

10.30 10.50  přestávka

10.50 – 12.00  MUDr. Ludmila Lázničková
Příčiny nechtěné nepolodnosti a možnosti jejího řešení

12.00 – 13.00  přestávka na oběd

13.00 – 14.00  P. ThLic. Tomáš Klíč
Asistovaná reprodukce vs. odpovědné rodičovství:
pohled křesťanské víry

14.00 – 15.00  MUDr. Martin Šmehil
Řešení poruch mužské plodnosti

15.00 – 15.20  přestávka
15.20 – 16.25  Mgr. Hana Imlaufová
To nám tehdy neřekli... Obtíže a pochybnosti rodičů dětí z umělého oplodnění

16.30  ukončení konference

17.00  mše sv. v katedrále sv. Václava za zúčastněné a jejich rodiny
celebruje olomoucký děkan P. Mgr. Ladislav Švirák

Další informace (přednášející, názvy příspěvků atd.) najdete zde na tomto letáčku...

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Konferenci podpořili:

DOBROVOLNICTVÍ
na Centru pro rodinný život

  
Sháníš praxi? Chceš získat nové zkušenosti?

Zajímá Tě rodinná problematika? Baví Tě práce s lidmi?
PAK HLEDÁME PRÁVĚ TEBE...
Naše Centrum shání dobrovolníky a dobrovolnice (nejen) pro prázdninové programy.
Více informací najdete najdete zde... (pokud se tato nabídka nehodí vám, budeme rádi za její předání těm, které by mohla zaujmout...)

 

SEMINÁŘ KURZŮ O VÝCHOVĚ DĚTÍ A TEENAGERŮ

   
Chtěli byste ve farnosti/společenství nebo obci uspořádat vzdělávání pro rodiče? Nabízíme možnost se něco dozvědět o video-kurzech "Výchova dětí""Výchova teenagerů" v křesťanském duchu od autorů kurzu „Manželské večery“ manželů Leeových z Londýna. Tyto kurzy jsou nenáročné na upořádání, vše může zvládnout i jedna osoba.

Termín: pátek 2. prosince 2016
Registrace účastníků od 8.45 hod.,
zahájení semináře v 9.00 hod.
předpokládaný závěr v 16.30 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro)

Přednáší manželé Güttnerovi, koordinátoři kurzů o vztazích v ČR.

Vstupné na seminář je dobrovolné.

Je nutné se přihlásit předem:
vyplňte prosíme tento přihlašovací formulář... (do 1.12.)

Předběžně se můžete podívat na několik informací o kurzech:
"Výchova dětí" zde... a "Výchova teenagerů" zde...
(Jak kurz probíhá? Komu je kurz určen? Zkušenosti účastníků)

K dispozici budou pro zakoupení materiály (DVD i brožury) také Manželských večerů a Přípravy na manželství.

Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
jakub.guttner(at)gmail.com - náplň kurzu
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz - organizace kurzu v Olom.

 

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství

   
Zveme na tento dvoudílný sobotní kurz, který se uskuteční v Olomouci (Biskupské nám. 2 - velký sál Kurie ve 2. patře) 5. 11. a 10. 12. 2016 od 9.00 do 16:30 hod. (s přestávkou na oběd).
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí orientovat v menstruačním cyklu a naučit se tak vnímat tělo ženy  │  chtějí prohloubit úctu a respekt ke společné plodnosti páru  │  chtějí ve svém manželství používat STM jako metodu regulace početí │  chtějí znát mechanismus fungování různých druhů antikoncepce  │ kterým záleží na zdraví ženy i celé rodiny  │  plánují početí   │  kteří chtějí znalosti STM využít v osobním životě.
Náplň kurzu: základy anatomie a fyziologie ve vztahu k lidské plodnosti  │  pravidla pro užívání PPR, s důrazem na symptotermální metodu vypracovanou německou Pracovní skupinou PPR  │  metoda sensiplan  │  antikoncepce a PPR  │  využití PPR léčebně  │  využití STM v běžném každodenním životě, v období nemoci, v případech směnného provozu a po vysazení hormonální antikoncepce  │  využití STM PPR pro správné stanovení délky těhotenství, výpočet termínu porodu, odhalení možných příčin dosavadní nechtěné neplodnosti.
Tento kurz pořádá Centrum naděje a pomoci (CENAP) z Brna ve spolupráci s naším Centrem pro rodinný život a s ostravským Centrem pro rodinu a soc. péči. Garantkou kurzu je gynekoložka MUDr. Ludmila Lázničková. Více včetně přihlášek najdete na http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr. Upozorňujeme na možnost slevy jednak pro manžele (snoubence) a také při včasné platbě.

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ (KER)

 
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který opakovaně realizuje Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Termíny kurzu:
Každý čtvtek od 29. září 2016
dále 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11.
vždy od 17:00 do 19:30 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc
(sál, 2. patro - mapa)

Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé
firmy Salve Production s.r.o. (více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Kurzovné: 700,- Kč za osobu | 900,- Kč za pár
(cena je podpořena dotacemi)

Přihlášky:
Přihlásit na kurz se můžete zde na tomto odkaze... 

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Další informace:
www.efektivni-rodicovstvi.cz/co-nabizim/

Další informace o KER:
Jednou z cest, která vede k vytváření pevnějších, spokojenějších a hlavně fungujících vztahů mezi rodičem a dítětem, je vzdělávací program Efektivního (pozitivního) rodičovství. Cílem tohoto programu je pomoci vám, rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které vám pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme.

Kurz efektivního rodičovství je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera (1870–1937), jenž je jejím zakladatelem. Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte. Charakteristickým prvkem tohoto vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování.

 

JAK ŽÍT SPOLU A NE VEDLE SEBE
interaktivní seminář o manželství... nejen pro manžele

   
Také Vám někdy přijde, že žijete v manželství spíše vedle sebe, než spolu? Přijďte si pro povzbuzení a inspiraci, jak žít spolu ve vzájemné důvěře a radosti. Interaktivní seminář oblíbenými lektory Irenou a Petrem Smékalovými se uskuteční 8. října 2016 v Olomouci od 9.00 do 15.00 hod. v prostorách nové auly Pedagogické fakulty UP. Zúčastnit se mohou páry i jednotlivci.  

Cena:
99,- Kč za pár / jednotlivce / rodinu.
Zdarma nabízíme hlídání dětí od 4 do 12 let.

Více informací na plakátku:
najdete zde: 1. strana...  l  2. strana...

Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Témata:
O šifrách mezi mužem a ženou (Komunikace)
Manželství jako jedna z životních hodnot (Priority)
Když do manželství vstupuje stres (aktuální téma dnešní doby)

Seminář na kterém spolupracujeme pořádá nadační fond Credo ze Zlína.

Přihlášku k vyplnění najdete zde...

  


JAK ROZUMĚT INTERNETOVÝM DĚTEM?
- přednáška s diskuzí pro veřejnost
 

   
Co mám dělat, aby se má dcera nedívala do mobilu, když s ní mluvím?  Co mladí ve skutečnosti hledají na sociálních sítích? Dělají naše děti na internetu něco nebezpečného? Musí se rodič pořád přizpůsobovat novým komunikačním trendům?

Odpovědi na tyto i jiné otázky
nabídne rodičům a vychovatelům
přednáška P. Mgr. Libora Všetuly
.

Termín:
úterý 10. května 2016

(od 17.00 do 19.45 hod.)

Místo:
Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál ve 2. patře - má kapacitu přes 100 míst, proto není potřeba se hlásit předem)

Zájemci o hlídání dětí:
- přihlašování k hlídání dětí bylo uzavřeno

Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ
- studijní den 

   
rádi bychom vás pozvali na studijní den, který je určen pro lektory přípravy na manželství a pro kněze, kterým leží na srdci příprava na manželství. Tématem studijního dne jsou: Aktuální výzvy přípravy na manželství.

Budeme se zabývat tím, co nás, kteří se pravidelně setkáváme se snoubenci, nenechává klidnými, a to nepraktikováním víry u velké části snoubenců, jejich společné bydlení, či děti narozené před svatbou. To, co je nejvíc zarážející, jsou případy, kdy se snoubenci přiznají k tomu, že svatba v kostele nesouvisí s vírou ani jednoho z páru.

Jak k snoubencům přistupovat, aby pro ně byla příprava přínosná? Jaký jazyk při komunikaci s nimi používat? Jak se proplést složitými otázkami při pastoraci dnešních snoubenců?

To vše budeme řešit na Studijním dni...

Termín:
30. dubna 2016
od 9.00 do 16.00 hod.

Místo:
Kurie arcibisk
upství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Přihlásit se můžete zde v tomto on-line formuláři...
(do 27. 4. do půlnoci)

Pro bližší informace:
Alena Večeřová, vecerova(at)arcibol.cz
Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 587 405 250

 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

  
Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti?
Kurz symptotermální metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Koná se několikrát za rok a jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je směřováno i pro širší veřejnost.

Nejbližší termíny:
3. března 2016 (úvodní setkání)
17. března
31. března
14. dubna
vždy od 18.00 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Alena Večeřová
587 405 250 
vecerova@arcibol.cz

Jaký má PPR vliv na manželství?
zdroj: www.lpp.cz
Pohlavní sebeovládání může posilovat manželský vztah, a proto většina manželů prožívá PPR velmi pozitivně. Shledávají, že periodická abstinence udržuje jejich vztah svěží, zlepšuje jejich schopnost mezi sebou otevřeně komunikovat a pomáhá jim k větší vzájemné úctě. Navíc pomáhá PPR rozvinout charakterové vlastnosti potřebné pro manželskou věrnost a pevnost. Procento rozvodů je velmi nízké mezi páry užívajícími PPR. To je pochopitelné, protože tyto páry, které respektují Boží kreativní zákony, sklízejí jeho požehnání.

Zde nabízíme odkaz na záznam pořadu ČT Cesty víry z 20. ledna 2013. Podívejte se na osobní svědectví a základní informace o symptotermální metodě v podání našich lektorů z LPP manželů Kolčavových. Pořad trvá 25 minut a velmi ho doporučujeme.

 

 

Vyjděte si na rande aneb zúčastněte se kurzu MANŽELSKÉ VEČERY.
Kurz je určen pro každou manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu (na délce manželství nezáleží | je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže). Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Manželské večery (MV) tvoří osm setkání a dává manželům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manželství. Každý večer dostanete příležitost užít si spolu dobrou večeři a přitom naslouchat a povídat si. Skupinová diskuse není součástí kurzusoukromí párů je plně respektováno.

Témata:
Budování pevných základů  |  Umění komunikace  |  Řešení konfliktů  |  Síla odpuštění  |  Rodiče a rodiče partnera  |  Dobrý sex  |  Láska v akci  |   V čem spočívá hezké manželství - závěrečný večer

Místo: Klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc (mapa)

Termíny (8 večerů):KURZ MANŽELSKÉ VEČERY - zPLAKÁTu
11. 2., 25. 2. 2016
3. 3., 10. 3., 17. 3., 31. 3. 2016
7. 4., 14. 4. 2016

od 18.00 do 20.30 hod.

Struktura večerů:
Večeře při svíčkách u stolku pro dva
Promluva - Rozhovor v páru
Domácí cvičení
(žádná skupinová cvičení!!!)

Cena kurzu:
1500,- za pár (zahrnuje večeře a materiály)

Přihláška:
zde najdete přihlášku ke stažení...
odešlete ji vyplněnou na adresu Centra nebo elektronicky na: cmarova@arcibol.cz

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz

plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Další informace najdete na www.manzelskevecery.cz.

 

 

SEMINÁŘ PRO LEKTORY PŘÍPRAV NA MANŽELSTVÍ

  
srdečně zveme stávající lektory příprav na manželství a také ty, kteří se do této služby chtějí zapojit na seminář k nám do Olomouce.

Termín:
14. listopadu 2015

Místo konání:
Velký sál Kurie olomouckého arcibiskupství
Biskupské nám. 2, Olomouc

Program:
8:45 - prezence účastníků
od 9:00 - přednáška MUDr. Jitka Krausová, OV: Zdravý přístup k službě pro církev
             - duchovní téma: Povolání
             - kazuistiky řízená diskuze
             - příklady dobré praxe (Praha, Hradec …)
16:00   - závěr

Kontaktní osoby:
Alena Večeřová, tel. 605 274 913, e-mail: vecerova@arcibol.cz
Lucie Cmarová, tel. 733 755 955,  e-mail: cmarova@arcibol.cz

Přihlášky:
 Prosíme vyplňte tento on-line formulář...

Seminář je zdarma.

 

KURZ PRO LEKTORY PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

  
„Pomáhejte utvářet trvalé rodinné svazky…“

Pro koho je kurz určen:
-    pro manželské páry, které se chtějí podílet na přípravě snoubenců na manželství
Co vás čeká:
-    prezentace základních manželských témat přípravy na manželství:
(Komunikace a řešení konfliktů / Manželství a sexualita / Vztahy k rodičům / Víra a vztah
k Bohu v manželství)
-    práce na lektorských dovednostech
-    setkání se zkušenými lektory
-    seznámení se základními dokumenty přípravy na manželství
Co obdržíte:
-    metodiku pro lektory přípravy na manželství
-    osvědčení o absolvování

Rozsah kurzu a termíny:
24 hodin (3 soboty)
7. února 2015, 21. února 2015, 7. března 2015

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Přihláška:
zde ke stažení...
Tuto přihlášku je potřeba odevzdat vyplněnou a knězem potvrzenou do 30. ledna 2015
(je možné ji oskenovat a poslat e-mailem).

Kontaktní osoby:
Alena Večeřová, tel. 605 274 913, vecerova@arcibol.cz
Lucie Cmarová, tel. 733 755 955,  e-mail: cmarova@arcibol.cz

plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

 


 

 

DÁLE PROBĚHLO:

SOUROZENCI BEZ SOUPEŘENÍ
KURZ "ANIMÁTOR FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ"
VDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ
PROJEKT M_ANIMA - vzdělávání pro ženy
VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRÁCI SE SENIORY v programu KLAS
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 

SOUROZENCI BEZ SOUPEŘENÍ

  
Trápí Vás časté šarvátky a neshody mezi Vašimi dětmi a to, že si děti mezi sebou nerozumí? Přejete si, aby Vaše děti spolu dokázaly vycházet a měly mezi sebou zdravé vztahy? Plánujete nebo čekáte přírůstek do rodiny a přejete si, aby příchod miminka nezasáhl starší sourozence? Pak přijměte pozvání k tomuto celodennímu semináři pro rodiče:

Co Vás čeká?
•    Sobota plná užitečných informací a praktických tipů.
•    Aktivní učení, sdílení rodičovských zkušeností a relaxace.

Co se dozvíte?
•    Co je rodinná konstelace a jak může ovlivnit naše vnímání světa a postoje k druhým lidem a vlastnímu životu.
•    Co je přirozenou součástí vztahů mezi sourozenci a kdy vztahy mezi sourozenci můžeme vnímat jako problematické.
•    Které z rodičovských přístupů posilují přílišnou sourozeneckou rivalitu.
•    Jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi.
•    Jak rodiče mohou efektivně řešit spory a šarvátky mezi sourozenci.

Lektorka:
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. (lektorka společnosti Mansio v.o.s.)

Termín:
9. listopadu 2013

Místo !!! ZMĚNA !!!:
Mlčochova 7, Olomouc
(mapa)

Cena:
350,- Kč / osoba  ||  600,- Kč / pár

Kontaktní osoba:
Marcela Kořenková, korenkova@arcibol.cz

 

KURZ „ANIMÁTOR FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ“

  
zveme vás na kurz, který je určen těm, kteří ve farnostech vedou společenství seniorů nebo těm, kteří by společenství chtěli vést. Kurz není určen těm, kteří by chtěli vést Kluby seniorů při obci, či při nějaké instituci. Jde opravdu o farní společenství seniorů.

V kurzu se zaměříme na křesťanská témata společenství seniorů, na práci
s duchovními texty, na získávání praktických dovedností pro přípravu programu do společenství seniorů. Součástí budou také aktivizační techniky při práci se seniory. Všechna témata jsou proložena praktickými cvičeními (program ke stažení zde...).
Na závěr kurzu každý účastník dle svých možností zpracuje vybrané téma pro jedno setkání seniorů. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování.

Rozsah kurzu je 5 pracovních dní (jednou za 2 týdny), vždy od 8.30 do 14.15 hod. a proběhne v těchto termínech: 29. 4., 13. 5., 27. 5., 4. 6. a 17.6. 2014.

Místo konání: Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře).

Cena kurzu včetně potřebných materiálů je 600,-Kč na osobu (vychází to necelých 20,-Kč na hodinu), zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek.

Přihlášky (k dispozici ke stažení zde...)
odešlete, prosíme, poštou (na adresu Centra) nebo na e-mail cmarova@arcibol.cz
(do 23. dubna 2014). 

Kurz je realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ

  
„Můžete nám pomoct utvářet trvalé manželské svazky…“

Program je určen pro manželské páry, které připravují nebo by měly zájem připravovat snoubence na manželství. Tvoří ho čtyři jednodenní semináře, které obohatí účastníky teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi. Semináře jsou zdarma, je třeba se přihlásit předem. V případě potřeby nabízíme zpoplatněné hlídání dětí.

Termíny:
17. 11. a 1. 12. 2012
12. 1. a 26. 1. 2013
(od 9:00 hod. do 16:00 hod.)

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Bližší informace:
Alena Večeřová
587 405 250 
vecerova@arcibol.cz

 

PROJEKT M_ANIMA

– flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

Od 1. ledna 2012 se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do projektu Národního centra pro rodinu . Více informací o projektu najdete zde...

 

(projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)

 

Připravujeme

 

Nadstavbový seminář pro účastníky základního kurzu KER

   
Srdečně zveme na tématicky zaměřené semináře. Výhodou je absolvovaný Kurz efektivního rodičovství, ale není to podmínka. Charakteristickým prvkem kurzu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování; je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera (†1937).

Témata:
„Komunikace v rodině
„Jak vést děti k odpovědnosti“

(sobota od 9.00 do 15.00 hod) 

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

Lektorka: Mgr. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé firmy Salve Production s.r.o.
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Cena semináře: 250,- Kč za osobu

Počet účastníků je omezen na cca 17 osob max.

Uvítáme vaši pomoc s propagací...

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
pro absolventy základního kurzu KER 

   
Zveme na setkání, které nabízí malé opakování základních principů tohoto výchovného směřování a následovat bude společné řešení konkrétních kazuistik vycházejících ze strany samotných rodičů.

Termín:
(od 17.00 do 19.30 hod.)

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (mapa)
(sál, 2. patro )

Lektorka: Mgr. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé firmy Salve Production s.r.o.
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-mne)

Příspěvek: 50,- Kč za osobu

Je třeba přihlásit se předem - zde najdete odkaz na přihlašovací formulář...

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRÁCI SE SENIORY
v programu KLAS – klub aktivních seniorů 

  
Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale v sedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příběhy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie? Atd.

Nabízíme základní, odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se seniory nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních listů, je tato nabídka právě pro vás. Cena odborného kurzu je 3 850,- Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).

Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín školení. Přihlášky pošlete, prosíme, e-mailem na olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k použití pro práci se seniory, vypracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pracovní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů. 

Podrobnější informace najdete zde...

Přihlášky zde...

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Cmarová (Ševrová)
tel. 733 755 955
e-mail: olsenior@seznam.cz 

 

SEMINÁŘ KURZŮ O VZTAZÍCH

   
Chtěli byste se něco dozvědět o kurzech "Výchova dětí", "Výchova teenagerů", "Manželské večery", "Příprava na manželství", nebo některý z těchto kurzů již pořádáte? Pak je tento seminář, který pořádá česká kancelář kurzů Alfa a naše Centrum určen pro vás...

Termín:
sobota 13. června 2015
od 9.30 do cca 16.30 hod.

Místo:
Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro)

Z připravovaného programu:
Registrace 9.00 - 9.30 hod
Novinky - informace pro vedoucí, zkušenosti z pilotních kurzů
-  Manželské večery a Příprava na manželství (krátké shrnutí)
-  Kurz Začít znovu (jak dál po rozvodu a rozchodu)
-  Nové DVD Manželské večery (už o prázdninách 2015)
-  Celosvětové trendy v kurzech (novinky kurzy Alfa)
Kurz o výchově dětí a teenagerů
- Představení kurzů (ukázky, principy, zkušenosti v ČR)
- Jak začít kurz o výchově? (pro nové vedoucí)
Kurzy o vztazích a víře - přednáška: jak hostům pomoci k trvalým změnám
- Obrana manželství (odpovědi na těžké otázky, se kterými se setkáte)
Oběd
na místě, možnost sdílet se s ostatními a koordinátory kurzů
Minisemináře (střídání menších skupinkách)
- Jak dobře vést diskusi (pro kurzy o výchově)
- Proměna kurzu modlitbou (Miloš Poborský, vedoucí kurzů Alfa v ČR)
- Jak kurzy propagovat? (inspirace pro stávající vedoucí)

Možnost poznat ostatní vedoucí a koordinátory kurzů...

Přednáší manželé Güttnerovi, koordinátoři kurzů o vztazích v ČR.

Vstupné na seminář je dobrovolné.

Přihláška:
vyplňte prosíme tento přihlašovací formulář... (do 9.6.)

plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
jakub.guttner(at)gmail.com - náplň kurzu
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz - organizace kurzu v Olom.

 

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
s programem Kurzu efektivního rodičovství
a Školou lásky v rodinách - akce zrušena

   
na léto 2015, konkrétně od 18. do 25. července jsme pro vás připravili ojedinělý projekt, ve kterém se bude snoubit program Kurzu efektivního (positivního) rodičovství se Školou lásky v rodinách. Tento program je určen rodičům, kteří chtějí absolvovat základní Kurz efektivního  rodičovství (KER), či se v jeho technikách chtějí více zdokonalit a zároveň upevnit vzájemný vztah v manželství skrze program Škola lásky v rodinách podle PhDr. Jiřiny Prekopové. Program KER bude každé dopoledne v rámci celého pobytu. Odpolední čas bude zaměřen na společné trávení času rodičů s dětmi a to způsobem nabídnutého volnočasového programu či podle vlastního uvážení rodiny. Tedy způsobem, pro který se rodina sama rozhodne. Ve večerních hodinách bude manželům nabídnut program Školy lásky v rodinách podle PhDr. J. Prekopové.

Místo: Svatý Hostýn (Poutní dům č. 1, 2)
Lektoři: pro Školu lásky v rodinách - Mgr. Ing. Jan Čapek (http://jancapek.webnode.cz/); pro Kurz efektivního rodičovství – Bc. Marcela Kořenková

Akce zrušena!

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 
Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat, nabízíme přednášky pro rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat zde.

   
Nejbližší přednášky:

   
Téma:
„...“

Přednáší:
...

Kdy:
... 2015
... hod.

Kde:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Plakátek:
ke stažení zde...