Vzdělávací a přednášková činnost

 


ŠKOLENÍ LEKTORŮ SNOUBENCŮ


      ■     Chcete pracovat na svém manželství? 
      ■     Považujete manželství za velmi důležitou hodnotu, kterou chcete osobně
            podporovat? 
 
      ■     Jste ochotni podělit se se svými manželskými zkušenostmi a pomoci tak
            jiným na cestě za dobrým manželstvím?

 

V Olomoucké arcidiecézi probíhá příprava snoubenců na manželství v kooperaci
s manželskými páry.
Více o této službě si můžete přečíst zde.

 

Organizační informace:      

 
24.- 26. ledna 2020
na Svatém Hostýně
Začínáme v pátek večeří již v 17 hod., protože máme nabitý program.Wink


Cena kurzu je 1640 Kč / pár. Cena zahrnuje stravu i ubytování.

PŘIHLÁŠKY:

- Přihlaste se prosím zde.
- Kromě toho je třeba si vytisknout tento dokument, nechat potvrdit od svého faráře a poslat mi ho na uvedený email.


Bližší informace:

Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova.petra@ado.cz

Plakátek ke stažení.METODICKÝ DEN PRO LEKTORY SNOUBENCŮ

 
 Zveme všechny lektory snoubenců na metodický den, na kterém budeme mít možnost se vzdělat ve dvou tematických oblastech:
    ► umění vhodně prezentovat svou přednášku publiku ať již malému či velkému

a

   ► nahlédneme také do oblasti poněkud tajemné - do lidského mozku... MUDr. Jitka Krausová se nám z veliké šíře tohoto tématu pokusí vytvořit alespoň základní kostru, která by nám pomohla v zorientování se v rámci psychických chorob a závislostí v kontextu manželství.


Organizační informace:      

 
sobota 29. února 2020

              9  - 15 hod

Budova kurie, 2. patro, Velký sál,
Biskupské nám. 2, Olomouc

Součástí programu je oběd, proto je nutné se přihlásit předem.


PŘIHLÁŠKY:

- Přihlaste se prosím zde. Každou přihlášku potvrzujeme emailem zhruba do týdne. Pokud Vám ani poté nic nepřijde, napište na emaily uvedené níže.

Bližší informace:

Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova.petra@ado.cz

plakát ke stažení

 


  

KURZ ANIMARO

   
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Komu je kurz určen:
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu:
3 víkendy v 1. ročníku,  3 víkendy v 2. ročníku a jedno letní soustředění (čtvrtek až neděle)

Termíny:
9.–11. 11. 2018,  7.–9. 12. 2018, 22.–24. 3. 2019
(Poutní domy na Sv. Hostýně)
1. – 4. 8. 2019
(letní kurz ve Velkých Losinách - www.penzionbrnenka.cz)
8.–10. 11. 2019,  6.–8. 12. 2019?, 21.–23. 2. 2020
(Poutní domy na Sv. Hostýně)

Cena:
500,- Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Sv. Hostýně)

Obsah:
- přednášky odborníků a manželských párů
- diskuze a práce ve skupinách i v páru
- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:
- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
- závěrečný pohovor v páru
- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova@arcibol.cz

Kurz pořádá naše Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

 

 

  

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

     
 Srdečně zveme každého, kdo chce do hloubky porozumět ženské plodnosti, na kurz symptotermální metody (STM), kterým vás provede zkušený lektorský pár Ligy pár páru (LPP).

Symptotermální metoda je založená na pozorování objektivních znaků ženské plodnosti a přirozeně tak pomáhá párům jak k docílení početí, tak k jeho předcházení. Její spolehlivost udávaná tzv. Pearlovým indexem dosahuje 0,4 -0,6, což  je číslo svědčící o její velké účinnosti. To vše bez velkých finančních nákladů a negativních dopadů na zdraví ženy i celé společnosti.
Více o této metodě na www.lpp.cz.


  Termíny a místo konání:

 

Kurz pořádáme každý rok na jaře a na podzim.    

Jarní kurz:
17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4. 
 

 Podzimní kurz: 
termíny budou teprve vypsány
   v čase 17:30 - 20:30

 

Biskupské nám. 2, (sál 2. patro)
(mapa)


Bližší informace:

 Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz

 


 

Proběhlo

 

Metodický den pro lektory snoubenců

ROK 2018

Přednáška: "Naše děti a YouTube...A co my s tím...?"

Kurz Výchova dětí

ROK 2017

Kurz ANIMARO

Konference: Když díte nepřichází... aneb Úskalí umělého oplodnění

ROK 2016

Kurz efektivního rodičovství