Programy pro ženy

 

Doporučujeme

  
   

AKCE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

 

 

  
 

    
RC
Slunečnice zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti, …

Místo:
Mlčochova 7, Olomouc
Farní dům u katedrály, 1. patro
(mapa)

Termín:
každé úterý od 9 do 12 hod.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE ZDE

Těší se na Vás Lenka Řezníčková, Mája Stavinohová a Terka Tesaříková

Kontakt:
www.rcslunecnice.blogspot.cz
rc.slunecnice@gmail.com
skupina na FB

 

DALŠÍ

 
Modlitby matek

  
Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.

"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše
a dovolit Ježíšovi, aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
jako dítě, které spí v matčině náručí."
(Novéna odevzdanosti)

Základní zásady:
Neradit
: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
Nepomlouvat
: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
Nevynášet
: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

Více informací najdete na stránkách hnutí: www.modlitbymatek.cz

Kontakt:
Hnutí Modlitby matek
P.O.BOX 400, 660 00 Brno 2
email: hnuti-mm@email.cz
web: www.modlitbymatek.cz
kancelář MM - pro osobní setkání
(návštěva po předchozí domluvě)
Kozí 8, 602 00 Brno
Národní koordinátorka pro ČR:
Markéta Klímová: hnuti-mm@email.cz | mob.: 774 618 822
Koordinátorky zodpovědné za ol.arcidiecézi:
Marie Borošová  borosova.marie@seznam.cz, tel. 723 373 533
Lenka Hamplová, lenka.hamplova@seznam.cz, 731 626 506

Odkazy na www

Poučné a krásné příběhy želvičky Loudalky otce Antonína Krasuckého OP
Zábavný křesťanský měsíčník pro děti Nezbeda
Hravé učení pro nejmenší
13 hezky zpracovaných českých lidových písniček na Youtube


 

Proběhlo

 

PROJEKT M_ANIMA

– flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

Od 1. ledna 2012 se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do projektu Národního centra pro rodinu . Více informací o projektu najdete zde...

 

(projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)

 

Kronika akcí

    
Kurz „Předávání víry v rodině“
- únor 2011

BUDIŽ (budování identity ženy) - kurz pro křesťansky zaměřené maminky - říjen až prosinec 2010