Programy pro ženy v obtížných životních situacích

 

Aktuální nabídka

 

ŽENY NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA -
- letní pobyt pro ženy v různých životních situacích

Nová webová prezentace pro ženy
v různých životních situacích -
- ŽENY NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA

 

SETKÁNÍ ŽEN
v obtížných životních situacích

   
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání.

Termíny, lektoři a témata:
12. 1. – Marcela Řezníčková
Milosrdenství začíná u mne
(sraz před katedrálou, pak ve farním domě)
9. 2. P. Antonín Krasucki OP
Proč a jak se smiřovat
8. 3. MUDr. Jitka Krausová, OV
Zranění v rodinném a osobním životě I.
12. 4. MUDr. Jitka Krausová, OV
Zranění v rodinném a osobním životě II.
10. 5. Mgr. Daniel Soukup, PhD.
Šlechetné ženy a matky Jisroele
14. 6. závěrečný táborák
Vždy od 16.00 do 18.00 hod.  

Kde:
Farní dům, 1. patro, Mlčochova 7, Olomouc (mapa)
(pokud není uvedeno jinak)

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková, telefon: 587 405 250-3, email: reznickova@arcibol.cz

 

ŽENY NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA
Letní pobyt pro ženy v různých životních situacích

   
Zveme ženy v jejich různých životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin (www.penzionbrnenka.cz). Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se setkaly, nebo setkávají na své cestě s různými těžkostmi (např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a pod.) a chtějí, aby jejich životní cesta byla co nejlepší pro ně, i pro jejich okolí.

Po celou dobu setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic).

Termín:
začátek středa 20. 7. večer
závěr neděle 24. 7. odpoledne
(na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené)

Pozvánka a dopis pro vás ke stažení zde...

Přihláška na pobyt ke stažení zde...

O setkání se můžete informovat také zde formou krátkého videa...

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz

 

  

Doporučujeme

 

AKCE PARTERSKÝCH ORGANIZACÍ

 

DALŠÍ

 

Modlitby matek

  
Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.

"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše
a dovolit Ježíšovi, aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
jako dítě, které spí v matčině náručí."
(Novéna odevzdanosti)

Základní zásady:
Neradit
: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
Nepomlouvat
: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
Nevynášet
: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

Více informací najdete na stránkách hnutí: www.modlitbymatek.cz

Kontakt:
Hnutí Modlitby matek
P.O.BOX 400, 660 00 Brno 2
email: hnuti-mm@email.cz
web: www.modlitbymatek.cz
kancelář MM - pro osobní setkání
(návštěva po předchozí domluvě)
Kozí 8, 602 00 Brno
Národní koordinátorka pro ČR:
Markéta Klímová: hnuti-mm@email.cz | mob.: 774 618 822
Koordinátorky zodpovědné za ol.arcidiecézi:
Marie Borošová  borosova.marie@seznam.cz, tel. 723 373 533
Lenka Hamplová, lenka.hamplova@seznam.cz, 731 626 506

  

Proběhlo

 

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM
pro ženy v obtížných životních situacích

    
Ve dnech 15.–17. dubna 2016 se uskutečnil v exercičním domě v Českém Těšíně víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích. Byl určen pro vdané, rozvedené, ovdovělé i svobodné ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké zklamání v životě, problémy s dospělými, nebo dospívajícími dětmi apod.) Víkend vedla MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna.  Čas byl rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření.

Začátek:           v pátek 15. 4. 2016 od 18.00 hod.
Konec:              v neděli 17. 4. po obědě cca ve 13.00 hod.
Cena:               700,- Kč za víkend

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz


POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
ve Fryštáku u Zlína

   
Tento týdenní letní pobyt v termínu od 19. do 25. července 2015 byl určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijeli maminky také samy, bez dětí. Pro ubytování a další aktivity jsme využili Dům Ignáce Stuchlého* ve Fryštáku.

Setkání bylo rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnoval přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládala se na nich účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne měly maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který byl přítomen po celou dobu setkání. Každý den byla možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhala v odpoledních hodinách a šlo ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Kontaktní osoba:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova(at)arcibol.cz

*Dům Ignáce Stuchlého (DIS) má v současné době 10 pokojů, k nimž patří společné záchody a koupelny na patře a dalších 12, z nichž každý má vlastní sociální zařízení. Celková ubytovací kapacita je 69 lůžek, s přistýlkami až 83. Dále je v domě k dispozici jídelna, bar, kaple, velký sál, tělocvična s lezeckou stěnou, ateliér, dvě klubovny a herna.

 

SETKÁNÍ ŽEN
v obtížných životních situacích

   
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání.

Termíny, lektoři a témata 1 / 2015:
13.1.   - MUDr. Jitka Krausová, OV: Komunikační pasti a pastičky
10.2.   - ThLic. Mgr. Petra Otýpková: Katedrála známá a neznámá
- sraz před katedrálou, pak ve farním domě
10.3.   -  Olga Kvapilová: Zapoj srdce, zapoj ruce - Velikonoční radosti
14.4.   -  
MUDr. J. Krausová, OV: Cesta světla
12.5.   -  
Mgr. Daniel Soukup, PhD.: Červánky nové éry - život olom. Židů po roce 1848
- sraz u Okresního soudu
9.6.     -  závěrečný táborák
Vždy od 16.00 do 18.00 hod.  

Kde:
Farní dům, 1. patro
Mlčochova 7, Olomouc
(mapa)

Po předběžné domluvě bude o děti postaráno.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova(at)arcibol.cz*

 

VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY 

  
Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls?
Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem?
Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích?

Přihlaste se na víkend v ČESKÉM TĚŠÍNĚ.

Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů (ovdovění, rozvodu, neprovdání se) vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky, děti je třeba nechat doma.

Víkend povede: P. Antonín Krasucki, OP
Místo konání:    exerciční dům Český Těšín 
Začátek:           v pátek 10. 4. 2015 od 18.00 hod.
Konec:              v neděli 12. 4. po obědě cca ve 13.00 hod.
Cena:               700,- Kč za víkend

Přihlášky:
přihláška je
zde ke stažení...
odešlete ji pak e-mailem na adresu: reznickova@arcibol.cz

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz*

 

LETNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
v termálních lázních Velké Losiny

  
Tento letní pobyt v termínu od 20. do 26. července 2014 je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké).

Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Pozvánka:
pro zájemce o pobyt s doplňujícími informacemi
ke stažení zde...

Přihlašování:
přihlášku najdete zde v příloze...
(Pokud jste se seznámily s programem a máte o pobyt zájem,
odešlete prosím co nejdříve závaznou přihlášku a uhraďte
alespoň polovinu ceny pobytu - nejpozději do 1. 6. 2014;
pozdější úhrada je možná na základě osobní domluvy)

Pozvěte, prosíme, případné zájemkyně z vašeho okolí!

Kontaktní osoba:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova@arcibol.cz*

*Prosíme majitele emailových účtů na doménach seznam.cz, email.cz a post.cz, aby se při komunikaci s námi ujistili, jestli neskončil náš e-mail ve vaší schránce ve složce „spam“.

 


 

Kronika akcí

 

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 22.7. – 30.7. 2013

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně - 19.4. – 21.4. 2013

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 28.7. – 4.8. 2012

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 22.7. – 30.7. 2011