Programy pro muže

Doporučujeme (Modlitby otců, Chlapi, akce atd.)  Kronika

 

Aktuálně 

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

Místo: Dub nad Moravou
(15 km od Olomouce - mapa)

Termín: pondělí 1. května 2017
(státní svátek)

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel (přijede tesař, truhlař, pasíř, kameník, sedlář, příp. další) a tvořivostí příp. zajímavých atrakcí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Připravujeme

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
8. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Svatém Hostýně ukončíme ji nedělní liturgii na  Velehradě. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
23. - 25. června 2017

Přihlášky:
bude potřeba vyplnit on-line přihlašovací formulář,
který bude k dispozici zde v dubnu 2017

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

    
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
říjen nebo listopad 2017
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přihlášky:
 vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář
- bude k dispozici v září 2017

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

Doporučujeme

 

MODLITBY OTCŮ

 
Představujeme slovy koordinátorů MO: "V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry."

Další informace o MO, knížku s modlitbami pro setkávání a kontakt najdete na www.modlitbyotcu.cz. S MO se osobně můžete seznámit na národním setkání MO v ČR na Sv. Hostýně, na duchovní obnově v Moravské Třebové nebo rekolekcích v Kroměříži (společné s Modlitbami matek).

V olomoucké diecézi se skupinky setkávají na různých místech - o kontakt na nejbližší požádejte koordinátory MO (www.modlitbyotcu.cz/kontakty.htm). V Olomouci se pravidelně modlí skupinka otců - tomu, kdo by zvažoval setkání navštěvovat, zprostředkujeme kontakt (pište na markovic@arcibol.cz).

 

MUŽSKÁ SPIRITUALITA / CHLAPI

   
Citujeme přímo ze zdroje: "Už na samotném začátku 21. století - po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědností...

Záhy se neformálně utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují samostatně, zamýšlejí se nad aktuálními tématy nebo diskutují o podnětech probíraných na celostátních setkáních."

Nepřehlédněte kmenový projekt Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti - "Jedná se o velmi netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je tradičně otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích. V USA tento program MROP - Men Rite of Passage - sestavil autor mnoha známých knih pro muže Richard Rohr. "Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale na cestě k dospělosti může být tento čas velice dobrým začátkem!" Tuto sebezkušenostní aktivitu může každý muž absolvovat a prožít pouze jednou. V září 2015 u nás proběhne už 12. ročník.  Většina z více jak 900 našich chlapů, kteří rituálem prošli, svědčí o tom, že to byl velmi významný krok v jejich životě." Více zde: http://www.familia.cz/chlapi/akce/ nebo na www.setkani.org.

V Olomouci se schází skupinek několik - tomu, kdo by měl zájem o setkávání, zprostředkujeme kontakt (pište na markovic@arcibol.cz).

 

AKCE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

  
YMCA SETKÁNÍ 

v Domě setkání v Albeřicích v krásném prostředí Krkonoš nabízí tato organizace celoročně  množství akcí pro muže - samotné i s rodinami
Více informací najdete zde...

 

DEN OTCŮ

Ano, otcové mají taktéž svůj svátek. Připadá na třetí neděli v červnu a letos připadl na 16.6. My jsme den otců oslavili pořádně a to PĚŠÍ POUTÍ TATÍNKŮ A DĚTÍ =) 21.-23. června. Více o svátku najdete zde na wikipedii.

 


 

Kronika akcí

 

POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme
na postní jednodenní duchovní obnovu (nebo spíše "zastavení"), které povede P. Václav Vacek. Připravil si téma: „DOBROŘEČENÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL“. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
18. března 2017 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Plakátek ke stažení | Událost na FB

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

  
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
7. - 9. října 2016
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přibližná cena:
táta: 550,- Kč
dítě nad 12 let: 450,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 400,- Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Přihláška:
Kapacita naplněna včetně náhradníků, děkujeme za pochopení!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
kapacita je naplněna, přijímáme už jenom náhradníky!

7. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Velehradě a ukončíme ji nedělní liturgii v 15.00 hod. na Svatém Hostýně. Letos se zaměříme na poselství mimořádného Svatého roku milosrdenství, vždyť také naše putování povede od jedné Brány milosrdenství ke druhé...! Budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo a přespávat budeme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
24. - 26. června 2016

Příspěvek:
450,- / 400,- / 350,- Kč
dospělí / starší dítě / dítě do 12 let
(strava, noclehy a doprovodné vozidlo)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

Místo: Dub nad Moravou
(15 km od Olomouce - mapa)

Termín: sobota 30. dubna 2016

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí a bude možnost si vyzkoušet RC auta a letadla, lukostřelbu atd.
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na SignálechUdálost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme
na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Josef Glogar (salesián působící v Prostějově...). Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
5. března 2016 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
60,- Kč příspěvek na režie a občerstvení
40,- Kč oběd (gulášová polévka s chlebem)

Přihlášky:
vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
16. - 18. října 2015
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 450,- Kč

Přihlášky:
Z důvodu naplnění kapacity jsme nuceni přijímat už jenom náhradníky.
Když se situace změní dáme vám obratem vdědět. Děkujeme za pochopení. 

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

 

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

  
na šestém ročníku poutě jsme putovali ve směru Svatý Hostýn - Velehrad v termínu od 26. do 28. června 2015. Pouť jsme zahájili mší sv. v pátek ráno v kapli sv. Josefa vedle baziliky P. Marie na Sv. Hostýně a ukončili ji v neděli odpoledne doputováním do baziliky na Velehradě a nedělní liturgii na Stojanově. Měli jsme k dispozici doprovodné vozidlo a přespávali jsme jako vždy v tělocvičnách. Putoval s námi otec Jiří Putala, p.fařář z Chropyně.


 

 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Václav Vacek. Zaměří se na aktuální téma v letošním roce Národního Eucharistického kongresu - Večeři Páně. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
14. března 2015 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu. Povede jí P. Kamil Obr, který si připravil téma: „S Kainovým znamením“. Program obsahuje přednášky, společnou reflexi, adoraci, křížovou cestu. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté ve 14.oo hod.

Termín:
sobota 12. dubna 2014
(8.00 - 15.45 hod.) 

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
70,- Kč příspěvek na občerstvení a režie
80,- Kč oběd (polévka+pizza)

Přihlášky:
vyplňte, prosím, tento formulář...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

 
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let. Kromě výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd.). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější…

Termín:
16. - 18. října 2013
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přihláška:
zde ke stažení... pošlete nejlépe emailem
na markovic@arcibol.cz 

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 450,- Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

PĚŠÍ POUŤ ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn

Akce byla zrušena!   

Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout otcům (snad i maminkám - dle společné domluvy) a jejich ratolestem další pouť s jinou trasu. Na začátku školního roku chceme poprvé společně vyrazit na trasu ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn v termínu od 18. (večer) do 20. září 2015. 

Pouť zahájíme v pátek, večerní mší sv. v bazilice na Sv. Kopečku a ukončíme v neděli odpoledne mší v bazilice na Sv. Hostýně. Jako vždy budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo. Přespíme na faře ve Velké Bystřici a v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Poutí by nás měl provázet kněz.

Příspěvek:
táta a dítě nad 12 let (celá porce obědu): 400,- Kč
dítě 6 až 12 let včetně (poloviční porce obědu): 350,- Kč
dítě do 12 let (poloviční porce obědu): 300,- Kč

Přihlášky:
Pouť byla pro nedostatečný počet zájemců zrušena!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

Pěší pouť tatínků a dětí - 21.–23. červen 2013

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 16. březen 2013

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 23.–25. listopad 2012

Pěší pouť tatínků a dětí - 22.–24. červen 2012

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 10. prosinec 2011

Pěší pouť tatínků a dětí - 24.–26. červen 2011

Lyžařský den tátů s dětmi - 19. únor 2011

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 11. listopad 2010

Pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu na Sv. Hostýn - červen 2010

Lyžařský den tatínků s dětmi - 6. 2. 2010 (fotogalerie)