Programy pro muže

Doporučujeme (Modlitby otců, Chlapi, akce atd.)  Kronika

Připravujeme v roce 2019


Pouť otcové s dětmi
 
 
1. 5. 2019 Dub nad Moravou
Tátové s dětmi do jeskyní
   24. - 26. 5. 2019 Javoříčko

Aktuální nabídka - doporučujeme

Tátův víkend s dětmi na sněhu
 
25. - 27. 1. 2019 Stará voda
Víkend pro "osamělé vlky"
 
 23. - 25. 10. Zvole u Zábřeha

asdasd

Aktuální

TÁTŮV VÍKEND S DĚTMI NA SNĚHU


aneb " Pojď, postavíme si sněhuláka"

Osamělým, rozvedeným či opomíjeným tátům jsme připravili víkend, kde si se svými dětmi mohou prožít v klidu a ve hře společný čas. Naučit se zvládat "otcovskou" výchovu. Při hrách, rozhovoru nebo modlitbě nacházet společnou řeč a vzájemně se učit naslouchat a komunikovat. Pochopit nezastupitelnou roli otců i v nefungujících či rozpadlých rodinách. Co vše vlastně nabízíme?

- spoustu sněhových radovánek (koulovačky, sáňkování a lyžování na blízkém svahu s vlekem)
- hry, film a povídání si (vzájemné sdílení)
- účast kněze, svátost smíření v případě zájmu
- mše sv.
- přednáška "co můžeme udělat pro spokojený vztah"

Co vzít s sebou?

- lyže, sáně a jiná pohybovadla
- teplé oblečení
- jakýkoliv hudební nástroj
- vaše oblíbené stolní hry
- dobrou náladu

důležité info:

Cena: dospělí 850 Kč,  děti do 15 let 650 Kč. V ceně je ubytování, strava a případný turistický poplatek. Doprava individuální. Skipasy si každý koupí sám podle svých možností a potřeb. Spaní je na postelích, které si povlečeme z místního povlečení. Příjezd na místo do 17.30 hod, abychom mohli v 18.00 hod večeřet. Další info, jako číslo účtu, variabilní symbol, podrobný program a možnost vlakového spojení pošlu v první půli listopadu přihlášeným mailem.

Plakátek ke stažení zde...
(prosíme o propagaci této akce, děkujeme)

Odkaz na přihlašovací online formulář zde...

Akci pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc
kontaktní osoba Pavel KELNAR, mail: kelnar@arcibol.cz
telefon: 587 405 292, 734 435 330

  

SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“

aneb víkend pro rozvedené muže

    
rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
•  prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
•  společnou práci v lese, ale i odpočinek
•  hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo: 23. - 25. listopadu 2018 ve Zvoli u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie)

Co s sebou: 
•  oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
•  spacák a věci osobní hygieny
•  200 Kč na stravu a ubytování
•  kdo hraje… kytaru apod.
•  doprava každý po vlastní ose

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci
s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Plakátek ke stažení |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Odkaz na on line přihlašovací formulář zde ......
( poslední dvě volná místa - neváhejte chlapi)

Kontaktní osoba: Pavel Kelnar
tel.: 587 405 292, 734 435 330
e-mail: kelnar@arcibol.cz 

 

 

Doporučujeme

 

MODLITBY OTCŮ

 
Představujeme slovy koordinátorů MO: "V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry."

Další informace o MO, knížku s modlitbami pro setkávání a kontakt najdete na www.modlitbyotcu.cz. S MO se osobně můžete seznámit na národním setkání MO v ČR na Sv. Hostýně, na duchovní obnově v Moravské Třebové nebo rekolekcích v Kroměříži (společné s Modlitbami matek).

V olomoucké diecézi se skupinky setkávají na různých místech - o kontakt na nejbližší požádejte koordinátory MO (www.modlitbyotcu.cz/kontakty.htm). V Olomouci se pravidelně modlí skupinka otců - tomu, kdo by zvažoval setkání navštěvovat, zprostředkujeme kontakt (pište na markovic@arcibol.cz).

MUŽSKÁ SPIRITUALITA / CHLAPI

   
Citujeme přímo ze zdroje: "Už na samotném začátku 21. století - po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědností...

Záhy se neformálně utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují samostatně, zamýšlejí se nad aktuálními tématy nebo diskutují o podnětech probíraných na celostátních setkáních."

Nepřehlédněte kmenový projekt Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti - "Jedná se o velmi netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je tradičně otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích. V USA tento program MROP - Men Rite of Passage - sestavil autor mnoha známých knih pro muže Richard Rohr. "Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale na cestě k dospělosti může být tento čas velice dobrým začátkem!" Tuto sebezkušenostní aktivitu může každý muž absolvovat a prožít pouze jednou. V září 2015 u nás proběhne už 12. ročník.  Většina z více jak 900 našich chlapů, kteří rituálem prošli, svědčí o tom, že to byl velmi významný krok v jejich životě." Více zde: http://www.familia.cz/chlapi/akce/ nebo na www.setkani.org.

V Olomouci se schází skupinek několik - tomu, kdo by měl zájem o setkávání, zprostředkujeme kontakt (pište na markovic@arcibol.cz).

 

AKCE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

  
YMCA SETKÁNÍ 

v Domě setkání v Albeřicích v krásném prostředí Krkonoš nabízí tato organizace celoročně  množství akcí pro muže - samotné i s rodinami
Více informací najdete zde...

 


Pozvánka na Křesťanský kurz: Být mužem je grunt

   
Milí muži! Rádi bychom vás pozvali na kurz "Křesťanský kurz: Být mužem je grunt". Kurz je zaměřen vždy buďto na muže, nebo na ženy, a náš pilotní kurz proběhne zaměřením na muže. Celý program je s ohledem na svá specifika určený pro křesťany.
Heslem kurzu je „Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.“ Přísloví 11:17.
Co vás napadne, když se řekne MUŽ? Co znamená být MUŽEM v dnešní době? Znamená to snad vydělat spoustu peněz? Znamená to třeba mít vedle sebe krásnou ženu? Znamená to mít úspěšné a talentované děti? Dům? Auto? Vypracovanou postavu? Je toto opravdu vše, k čemu mě Bůh volá, nebo naopak být MUŽ znamená něco mnohem hlubšího a je za tím skrytý záměr? Co ode mě Bůh očekává, když mi uložil tuto roli?
Cíle kurzu: V rámci našeho kurzu se chceme zamýšlet nad posláním muže, nad tím, co to znamená být mužem, co to vyžaduje - v našem konkrétním případě. Chceme, aby vedl k poznání či lepšímu prožití, v čem se nám daří a na čem je třeba ještě zapracovat. A na tom také zapracujeme! Cílem je, abychom byli lepšími muži ve vztahu k sobě, k Bohu, ale zejména ve vztahu k ostatním - kolegům v práci, k přátelům a kamarádům, k ženám, k vlastní rodině, ...
Co by vám mohl dát?
- důkladnější poznání sebe sama,
- uchopení, co je to pro mě být mužem, jakým mužem bych chtěl být,
- sebepřijetí a povzbuzení sebevědomí,
- prožívání a vyjádření pocitů,
- umění sebevyjádření a sebeprezentace,
- empatie aneb jak rozumět druhým.
Upozornění: rádi bychom upozornili, že kurz je náročný a vyžaduje poctivý a seriózní přístup. Je vytvořen tak, aby člověka vedl k sebepoznání a zamyšlení se nad tím, jaké hřivny nám byly uloženy a jakým způsobem je můžeme a měli bychom používat, a na jejich rozvíjení. Kurz sestává ze dvou setkání a je nutné se zúčastnit obou.
Program zdaleka není tvořen jen suchou prezentací, nýbrž je naplněn společnou diskuzí, praktickými ukázkami, cvičeními a zážitkovými hrami, jež nám mají napomoci poznat sebe sama, své možnosti a vlastní roli ve společnosti.
Autorský tým:
Alžběta Filipová / herečka, moderátorka, lektorka / funkce v kurzu: lektor,
Adam Homolka / politolog, pedagog, projektový manažer / funkce v kurzu: lektor,
Aneta Hrabovská / psycholog, speciální pedagog / funkce v kurzu: odborný garant.
Termín: 27. 9. (večer) - 30. 9. (odpoledne) 2018.
Místo: S předstihem upřesníme.
Cena: 2.000 Kč včetně ubytování a stravy.
(cena odráží, že se jedná o pilotní program, v podstatě nepočítá s odměnou pro žádného z organizátorů, pokud byste, ať už předem či zpětně, naznali, že byste chtěli lektory ocenit více, nebudeme se bránit)
Další postup: pokud vás kurz oslovil, přihlaste se prosím https://goo.gl/forms/Znu7dwzIPgeqZCFo2 nebo nám prosím napište na adresu Audimios@seznam.cz (Adam Homolka) a alzbeta.hofericova@email.cz (Alžběta Filipová) pár slov o své motivaci k účasti a případně také, co od kurzu (kromě již uvedeného) očekáváte. Pomůže nám to při přípravě kurzu. Kurz je koncipován pro 10 osob, přihlaste se prosím co nejdříve.
Těšíme se na setkání a společnou práci!
Alžběta, Anet a Adam

 

DEN OTCŮ

Ano, otcové mají taktéž svůj svátek. Připadá na třetí neděli v červnu a letos připadl na 16.6. My jsme den otců oslavili pořádně a to PĚŠÍ POUTÍ TATÍNKŮ A DĚTÍ =) 21.-23. června. Více o svátku najdete zde na wikipedii.

 


 

Kronika akcí

 

  

VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI

      
Vypravte se už po 6. prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
19.-21. 10. 2018
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihláška

Kapacita již naplněna, ještě jsou
volná místa náhradníků.

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde..

odkaz na zpětnou vazbu zde....

Kontaktní osoba:
Pavel Kelnar
587 405 293
e-mail: kelnar@arcibol.cz

 

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
9. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na   Velehradě ukončíme ji nedělní liturgii na Svatém Hostýně. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Měli bychom mít se sebou kněze, který nás bude poutí doprovázet.

Termín:
22. - 24. června 2018

Přihlášky:
odkaz na přihlašovací formulář najdete zde...
kapacita naplněna - přijímáme náhradníky!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

  

    
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na 3. pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!
Poutní mši sv. bude celebrovat Mons. Antonín Basler (nový olomoucký světící biskup).

Místo: Dub nad Moravou (15 km od Olomouce - mapa)

Termín: pondělí 1. května 2018 (státní svátek)

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě
Očišťování P. Marie 
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
tel.: 587 405 292
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


POSTNÍ SETKÁNÍ PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme do Olomouce
na společné postní jednodenní zastavení. Setkání svými přednáškami obohatí psychoterapeut a hudebník Mgr. Jiří Černý (více o lektorovi zde...). Připravil si téma o otcovství v židovství s přesahem do křesťanství. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté, kterou s námi bude slavit dominikán otec Česlav Plachý.

Termín:
10. března 2018 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo:
klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc (mapa)

Přihlášky:
prosíme vyplňte tento on-line přihlašovací formulář...

Událost na FB

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293, 720 110 750
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

2. listopadu 2017 Zvole u Zábřehu

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

    
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.). Jsme moc rádi, že v pátek a sobotu s námi bude P. Josef Glogar (salesián působící v Prostějově...).

Termín:
od 24. do 26. listopadu 2017
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přihlášky:
kapacita naplněna!
ještě bereme náhradníky!

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde...

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“
aneb víkend pro rozvedené muže

   
rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
 prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
 společnou práci v lese, ale i odpočinek
 hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo: 10. – 12. listopadu 2017 Zvole u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie)

Co s sebou:
 oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
 spacák a věci osobní hygieny
 500 Kč na stravu a ubytování
 kdo hraje… kytaru apod.

Přihláška: zde najdete odkaz na online formulář...

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Kontaktní osoba: Josef Záboj
tel.: 587 405 292, 720 110 750
e-mail: zaboj@arcibol.cz

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

    
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
od 29. 9. do 1. 10. 2017
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přihlášky:
kapacita naplněna!
ještě bereme náhradníky!

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde...

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


Aktivity projektu "Rodičem bez obav II."
jsou podpořeny z dotačního programu "Rodina" MPSV.

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
8. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Svatém Hostýně ukončíme ji nedělní liturgii na  Velehradě. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
23. - 25. června 2017

Přihlášky:
vyplnte prosím tento on-line přihlašovací formulář

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

Místo: Dub nad Moravou
(15 km od Olomouce - mapa)

Termín: pondělí 1. května 2017
(státní svátek)

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel (přijede tesař, truhlař, pasíř, kameník, sedlář, příp. další) a tvořivostí příp. zajímavých atrakcí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme
na postní jednodenní duchovní obnovu (nebo spíše "zastavení"), které povede P. Václav Vacek. Připravil si téma: „DOBROŘEČENÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL“. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
18. března 2017 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Plakátek ke stažení | Událost na FB

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

  
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
7. - 9. října 2016
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přibližná cena:
táta: 550,- Kč
dítě nad 12 let: 450,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 400,- Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Přihláška:
Kapacita naplněna včetně náhradníků, děkujeme za pochopení!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
kapacita je naplněna, přijímáme už jenom náhradníky!

7. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Velehradě a ukončíme ji nedělní liturgii v 15.00 hod. na Svatém Hostýně. Letos se zaměříme na poselství mimořádného Svatého roku milosrdenství, vždyť také naše putování povede od jedné Brány milosrdenství ke druhé...! Budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo a přespávat budeme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
24. - 26. června 2016

Příspěvek:
450,- / 400,- / 350,- Kč
dospělí / starší dítě / dítě do 12 let
(strava, noclehy a doprovodné vozidlo)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

Místo: Dub nad Moravou
(15 km od Olomouce - mapa)

Termín: sobota 30. dubna 2016

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí a bude možnost si vyzkoušet RC auta a letadla, lukostřelbu atd.
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na SignálechUdálost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme
na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Josef Glogar (salesián působící v Prostějově...). Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
5. března 2016 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
60,- Kč příspěvek na režie a občerstvení
40,- Kč oběd (gulášová polévka s chlebem)

Přihlášky:
vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
16. - 18. října 2015
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 450,- Kč

Přihlášky:
Z důvodu naplnění kapacity jsme nuceni přijímat už jenom náhradníky.
Když se situace změní dáme vám obratem vdědět. Děkujeme za pochopení. 

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

 

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

  
na šestém ročníku poutě jsme putovali ve směru Svatý Hostýn - Velehrad v termínu od 26. do 28. června 2015. Pouť jsme zahájili mší sv. v pátek ráno v kapli sv. Josefa vedle baziliky P. Marie na Sv. Hostýně a ukončili ji v neděli odpoledne doputováním do baziliky na Velehradě a nedělní liturgii na Stojanově. Měli jsme k dispozici doprovodné vozidlo a přespávali jsme jako vždy v tělocvičnách. Putoval s námi otec Jiří Putala, p.fařář z Chropyně.


 

 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Václav Vacek. Zaměří se na aktuální téma v letošním roce Národního Eucharistického kongresu - Večeři Páně. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
14. března 2015 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu. Povede jí P. Kamil Obr, který si připravil téma: „S Kainovým znamením“. Program obsahuje přednášky, společnou reflexi, adoraci, křížovou cestu. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté ve 14.oo hod.

Termín:
sobota 12. dubna 2014
(8.00 - 15.45 hod.) 

Místo:
klášter bratří kapucínů
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
70,- Kč příspěvek na občerstvení a režie
80,- Kč oběd (polévka+pizza)

Přihlášky:
vyplňte, prosím, tento formulář...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

 
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let. Kromě výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd.). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější…

Termín:
16. - 18. října 2013
začínáme v pátek večeří
končíme v neděli obědem

Přihláška:
zde ke stažení... pošlete nejlépe emailem
na markovic@arcibol.cz 

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 450,- Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

PĚŠÍ POUŤ ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn

Akce byla zrušena!   

Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout otcům (snad i maminkám - dle společné domluvy) a jejich ratolestem další pouť s jinou trasu. Na začátku školního roku chceme poprvé společně vyrazit na trasu ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn v termínu od 18. (večer) do 20. září 2015. 

Pouť zahájíme v pátek, večerní mší sv. v bazilice na Sv. Kopečku a ukončíme v neděli odpoledne mší v bazilice na Sv. Hostýně. Jako vždy budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo. Přespíme na faře ve Velké Bystřici a v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Poutí by nás měl provázet kněz.

Příspěvek:
táta a dítě nad 12 let (celá porce obědu): 400,- Kč
dítě 6 až 12 let včetně (poloviční porce obědu): 350,- Kč
dítě do 12 let (poloviční porce obědu): 300,- Kč

Přihlášky:
Pouť byla pro nedostatečný počet zájemců zrušena!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

Pěší pouť tatínků a dětí - 21.–23. červen 2013

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 16. březen 2013

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 23.–25. listopad 2012

Pěší pouť tatínků a dětí - 22.–24. červen 2012

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 10. prosinec 2011

Pěší pouť tatínků a dětí - 24.–26. červen 2011

Lyžařský den tátů s dětmi - 19. únor 2011

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 11. listopad 2010

Pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu na Sv. Hostýn - červen 2010

Lyžařský den tatínků s dětmi - 6. 2. 2010 (fotogalerie)