Kronika akcí

 

Z několika důvodů jsme se rozhodli pro Kroniku Centra
využit funkce naší Facebookové stránky.
Většinu minulých aktivit a programů Centra
od roku 2014 proto najdete už jenom
zde...
v "uplynulých událostech" na FB.

 


MODLITBY OTCŮ
 

  Představujeme slovy koordinátorů MO: "V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Modlitby otců jsou součástí Solace Community(Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry."

Další informace o MO, knížku s modlitbami pro setkávání a kontakt najdete na www.modlitbyotcu.cz. S MO se osobně můžete seznámit na národním setkání MO v ČR na Sv. Hostýně, na duchovní obnově v Moravské Třebové nebo rekolekcích v Kroměříži (společné s Modlitbami matek).

V olomoucké diecézi se skupinky setkávají na různých místech - o kontakt na nejbližší požádejte koordinátory MO (www.modlitbyotcu.cz/kontakty.htm). V Olomouci se pravidelně modlí skupinka otců - tomu, kdo by zvažoval setkání navštěvovat, zprostředkujeme kontakt (pište na zaboj@arcibol.cz).

 


MUŽSKÁ SPIRITUALITA / CHLAPI

    Citujeme přímo ze zdroje: "Už na samotném začátku 21. století - po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědností...

Záhy se neformálně utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují samostatně, zamýšlejí se nad aktuálními tématy nebo diskutují o podnětech probíraných na celostátních setkáních."

Nepřehlédněte kmenový projekt Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti - "Jedná se o velmi netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je tradičně otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích. V USA tento program MROP - Men Rite of Passage - sestavil autor mnoha známých knih pro muže Richard Rohr. "Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale na cestě k dospělosti může být tento čas velice dobrým začátkem!" Tuto sebezkušenostní aktivitu může každý muž absolvovat a prožít pouze jednou. V září 2015 u nás proběhne už 12. ročník.  Většina z více jak 900 našich chlapů, kteří rituálem prošli, svědčí o tom, že to byl velmi významný krok v jejich životě." Více zde: http://www.familia.cz/chlapi/akce/ nebo na www.setkani.org.

V Olomouci se schází skupinek několik - tomu, kdo by měl zájem o setkávání, zprostředkujeme kontakt (pište na zaboj@arcibol.cz).


 


Pozvánka na Křesťanský kurz: Být mužem je grunt

    
Milí muži! Rádi bychom vás pozvali na kurz "Křesťanský kurz: Být mužem je grunt". Kurz je zaměřen vždy buďto na muže, nebo na ženy, a náš pilotní kurz proběhne zaměřením na muže. Celý program je s ohledem na svá specifika určený pro křesťany.
Heslem kurzu je „Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.“ Přísloví 11:17.
Co vás napadne, když se řekne MUŽ? Co znamená být MUŽEM v dnešní době? Znamená to snad vydělat spoustu peněz? Znamená to třeba mít vedle sebe krásnou ženu? Znamená to mít úspěšné a talentované děti? Dům? Auto? Vypracovanou postavu? Je toto opravdu vše, k čemu mě Bůh volá, nebo naopak být MUŽ znamená něco mnohem hlubšího a je za tím skrytý záměr? Co ode mě Bůh očekává, když mi uložil tuto roli?
Cíle kurzu: V rámci našeho kurzu se chceme zamýšlet nad posláním muže, nad tím, co to znamená být mužem, co to vyžaduje - v našem konkrétním případě. Chceme, aby vedl k poznání či lepšímu prožití, v čem se nám daří a na čem je třeba ještě zapracovat. A na tom také zapracujeme! Cílem je, abychom byli lepšími muži ve vztahu k sobě, k Bohu, ale zejména ve vztahu k ostatním - kolegům v práci, k přátelům a kamarádům, k ženám, k vlastní rodině, ...
Co by vám mohl dát?
- důkladnější poznání sebe sama,
- uchopení, co je to pro mě být mužem, jakým mužem bych chtěl být,
- sebepřijetí a povzbuzení sebevědomí,
- prožívání a vyjádření pocitů,
- umění sebevyjádření a sebeprezentace,
- empatie aneb jak rozumět druhým.
Upozornění: rádi bychom upozornili, že kurz je náročný a vyžaduje poctivý a seriózní přístup. Je vytvořen tak, aby člověka vedl k sebepoznání a zamyšlení se nad tím, jaké hřivny nám byly uloženy a jakým způsobem je můžeme a měli bychom používat, a na jejich rozvíjení. Kurz sestává ze dvou setkání a je nutné se zúčastnit obou.
Program zdaleka není tvořen jen suchou prezentací, nýbrž je naplněn společnou diskuzí, praktickými ukázkami, cvičeními a zážitkovými hrami, jež nám mají napomoci poznat sebe sama, své možnosti a vlastní roli ve společnosti.
Autorský tým:
Alžběta Filipová / herečka, moderátorka, lektorka / funkce v kurzu: lektor,
Adam Homolka / politolog, pedagog, projektový manažer / funkce v kurzu: lektor,
Aneta Hrabovská / psycholog, speciální pedagog / funkce v kurzu: odborný garant.
Termín: 27. 9. (večer) - 30. 9. (odpoledne) 2018.
Místo: S předstihem upřesníme.
Cena: 2.000 Kč včetně ubytování a stravy.
(cena odráží, že se jedná o pilotní program, v podstatě nepočítá s odměnou pro žádného z organizátorů, pokud byste, ať už předem či zpětně, naznali, že byste chtěli lektory ocenit více, nebudeme se bránit) 
Další postup: pokud vás kurz oslovil, přihlaste se prosím https://goo.gl/forms/Znu7dwzIPgeqZCFo2 nebo nám prosím napište na adresu Audimios@seznam.cz (Adam Homolka) a alzbeta.hofericova@email.cz (Alžběta Filipová) pár slov o své motivaci k účasti a případně také, co od kurzu (kromě již uvedeného) očekáváte. Pomůže nám to při přípravě kurzu. Kurz je koncipován pro 10 osob, přihlaste se prosím co nejdříve.
Těšíme se na setkání a společnou práci!
Alžběta, Anet a Adam

 

DEN OTCŮ

Ano, otcové mají taktéž svůj svátek. Připadá na třetí neděli v červnu a letos připadl na 16.6. My jsme den otců oslavili pořádně a to PĚŠÍ POUTÍ TATÍNKŮ A DĚTÍ =) 21.-23. června. Více o svátku najdete zde na wikipedii.
SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“

aneb víkend pro rozvedené muže

    rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
•  prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
•  společnou práci v lese, ale i odpočinek
•  hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo: 23. - 25. listopadu 2018 ve Zvoli u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie)

Co s sebou: 

 •  oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
•  spacák a věci osobní hygieny
•  200 Kč na stravu a ubytování
•  kdo hraje… kytaru apod.
•  doprava každý po vlastní ose

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Plakátek ke stažení |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Odkaz na on line přihlašovací formulář zde ......
( poslední jedno volné místo - neváhejte chlapi)

Kontaktní osoba: Pavel Kelnar
tel.: 587 405 292, 734 435 330
e-mail: kelnar@arcibol.cz 

foto z akce  zde*, zde*, zde*, zde*

 

 


VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI

      Vypravte se už po 6. prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
19.-21. 10. 2018
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihláška

Kapacita již naplněna, ještě jsou
volná místa náhradníků.

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde..

odkaz na zpětnou vazbu zde....

foto z akce  zde*, zde*, zde*, zde*

Kontaktní osoba:
Pavel Kelnar
587 405 293
e-mail: kelnar@arcibol.cz

 

 


PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

         9. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na   Velehradě ukončíme ji nedělní liturgii na Svatém Hostýně. Máme k dispozicidoprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Měli bychom mít se sebou kněze, který nás bude poutí doprovázet.

Termín:
22. - 24. června 2018

Přihlášky:
odkaz na přihlašovací formulář najdete zde...
kapacita naplněna - přijímáme náhradníky!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


 

 


POUŤ TA
TÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

    
Srdečně zveme tatínky s dětmi na 3. pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!
Poutní mši sv. bude celebrovat Mons. Antonín Basler (nový olomoucký světící biskup).

MístoDub nad Moravou (15 km od Olomouce - mapa)

Termínpondělí 1. května 2018 (státní svátek)

Program
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě 
Očišťování P. Marie 
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí 
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
tel.: 587 405 292
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 


POSTNÍ SETKÁNÍ PRO MUŽE

    
Muže, manžele, otce zveme do Olomouce 
na společné postní jednodenní zastavení. Setkání svými přednáškami obohatí psychoterapeut a hudebník Mgr. Jiří Černý (více o lektorovi zde...). Připravil si téma o otcovství v židovství s přesahem do křesťanství. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté, kterou s námi bude slavit dominikán otec Česlav Plachý.

Termín:
10. března 2018 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo:
klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc (mapa)

Přihlášky:
prosíme vyplňte tento on-line přihlašovací formulář...

Událost na FB

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293, 720 110 750
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 


VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

     
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.). Jsme moc rádi, že v pátek a sobotu s námi bude P. Josef Glogar (salesián působící v Prostějově...).

Termín:
od 24. do 26. listopadu 2017
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihlášky:
kapacita naplněna!
ještě bereme náhradníky!

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde...

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“
aneb víkend pro rozvedené muže

    
rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
•  prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
•  společnou práci v lese, ale i odpočinek
•  hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo10. – 12. listopadu 2017 Zvole u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie)

Co s sebou
•  oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
•  spacák a věci osobní hygieny
•  500 Kč na stravu a ubytování
•  kdo hraje… kytaru apod.

Přihláškazde najdete odkaz na online formulář...

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Kontaktní osoba: Josef Záboj
tel.: 587 405 292, 720 110 750
e-mail: zaboj@arcibol.cz

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

     
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánovánpestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
od 29. 9. do 1. 10. 2017
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihlášky:
kapacita naplněna!
ještě bereme náhradníky!

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde...

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

Aktivity projektu "Rodičem bez obav II."
jsou podpořeny z dotačního programu "Rodina" MPSV.

 


 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

         
8. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Svatém Hostýně ukončíme ji nedělní liturgii na  Velehradě. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
23. - 25. června 2017

Přihlášky:
vyplnte prosím tento on-line přihlašovací formulář 

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

    
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

MístoDub nad Moravou 
(15 km od Olomouce - mapa)

Termínpondělí 1. května 2017
(státní svátek)

Program
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel (přijede tesař, truhlař, pasíř, kameník, sedlář, příp. další) a tvořivostí příp. zajímavých atrakcí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz


POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

    
Muže, manžele, otce zveme 
na postní jednodenní duchovní obnovu (nebo spíše "zastavení"), které povede P. Václav Vacek. Připravil si téma: „DOBROŘEČENÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL“. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
18. března 2017 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Plakátek ke stažení Událost na FB

Kontaktní osoba:
 Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 


VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

   
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánovánpestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
7. - 9. října 2016
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přibližná cena:
táta: 550,- Kč
dítě nad 12 let: 450,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 400,- Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Přihláška: 
Kapacita naplněna včetně náhradníků, děkujeme za pochopení!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

         
kapacita je naplněna, přijímáme už jenom náhradníky!

7. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na Velehradě a ukončíme ji nedělní liturgii v 15.00 hod. na Svatém Hostýně. Letos se zaměříme na poselství mimořádného Svatého roku milosrdenství, vždyť také naše putování povede od jedné Brány milosrdenství ke druhé...! Budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo a přespávat budeme jako vždy v tělocvičnách. Poutí nás bude opět doprovázet otec Jiří Putala, který v současnosti působí v Chropyni na Kroměřížsku.

Termín:
24. - 26. června 2016

Příspěvek:
450,- / 400,- / 350,- Kč 
dospělí / starší dítě / dítě do 12 let
(strava, noclehy a doprovodné vozidlo)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

    
Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!

MístoDub nad Moravou 
(15 km od Olomouce - mapa)

Termínsobota 30. dubna 2016

Program
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí a bude možnost si vyzkoušet RC auta a letadla, lukostřelbu atd.
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz


 

 

POSTNÍ JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

    
Muže, manžele, otce zveme 
na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Josef Glogar (salesián působící v Prostějově...). Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
5. března 2016 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

Místo:
klášter bratří kapucínů 
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
60,- Kč příspěvek na režie a občerstvení
40,- Kč oběd (gulášová polévka s chlebem)

Přihlášky
vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář 

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě půldenní adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánovánpestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
16. - 18. října 2015
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč
dítě 8 -12 let (poloviční porce obědu): 450,- Kč

Přihlášky:
Z důvodu naplnění kapacity jsme nuceni přijímat už jenom náhradníky.
Když se situace změní dáme vám obratem vdědět. Děkujeme za pochopení. 

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

   
na šestém ročníku poutě jsme putovali ve směru Svatý Hostýn - Velehrad v termínu od 26. do 28. června 2015. Pouť jsme zahájili mší sv. v pátek ráno v kapli sv. Josefa vedle baziliky P. Marie na Sv. Hostýně a ukončili ji v neděli odpoledne doputováním do baziliky na Velehradě a nedělní liturgii na Stojanově. Měli jsme k dispozici doprovodné vozidlo a přespávali jsme jako vždy v tělocvičnách. Putoval s námi otec Jiří Putala, p.farář z Chropyně

                                                                                                                     


 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

    
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu nebo spíše "zastavení", které povede P. Václav Vacek. Zaměří se na aktuální téma v letošním roce Národního Eucharistického kongresu - Večeři Páně. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.

Termín:
14. března 2015 (sobota)
přibližně 8.45 - 16.00 hod.

klášter bratří kapucínů 
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

    
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní obnovu. Povede jí P. Kamil Obr, který si připravil téma: „S Kainovým znamením“Program obsahuje přednášky, společnou reflexi, adoraci, křížovou cestu. Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté ve 14.oo hod.

Termín:
sobota 12. dubna 2014
(8.00 - 15.45 hod.) 

Místo:                                                                                                                                                                                                                            
klášter bratří kapucínů 
Kapucínská ulice č.2
Olomouc

Cena:
70,- Kč příspěvek na občerstvení a režie
80,- Kč oběd (polévka+pizza)

Přihlášky:
vyplňte, prosím, tento formulář...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

 


 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

  
Vypravte se prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let. Kromě výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd.). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější…

Termín:                                                                                                                                                                               

16. - 18. října 2013
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihláška:
zde ke stažení... pošlete nejlépe emailem
na markovic@arcibol.cz 

Cena:
táta: 600,- Kč
dítě nad 12 let: 500,- Kč, dítě 8 - 12 let (poloviční porce oběda) 450 Kč

Malá fotogalerie z víkendu 2012:
zde na Facebooku...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

 

                                                                                                                             

 

 

 

PĚŠÍ POUŤ ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn  - Akce byla zrušena!   

Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout otcům (snad i maminkám - dle společné domluvy) a jejich ratolestem další pouť s jinou trasu. Na začátku školního roku chceme poprvé společně vyrazit na trasu ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn v termínu od 18. (večer) do 20. září 2015. 

Pouť zahájíme v pátek, večerní mší sv. v bazilice na Sv. Kopečku a ukončíme v neděli odpoledne mší v bazilice na Sv. Hostýně. Jako vždy budeme mítk dispozici doprovodné vozidlo. Přespíme na faře ve Velké Bystřici a v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Poutí by nás měl provázet kněz.

Příspěvek:
táta a dítě nad 12 let (celá porce obědu): 400,- Kč
dítě 6 až 12 let včetně (poloviční porce obědu): 350,- Kč
dítě do 12 let (poloviční porce obědu): 300,- Kč 

Přihlášky:
Pouť byla pro nedostatečný počet zájemců zrušena!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


 

POUŤ VDOV a VDOVCŮ
v katedrále sv. Václava v Olomouci

 
Srdečně zveme ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci o svátku  sv. Hedviky Slezské, patronky vdov.

Termín:
16. října 2014

Program:
  9.30 - 10.00 růženec
10.00 - 11.00 mše svatá (hlavní celebrant o. biskup Josef Hrdlička
11.00 - 11.30 svědectví vdov
11.30 - 11.50 duch. přínos sv. Hedviky patronky vdov (sr. Lucie Cinciálová, Th.D.)
12.00 - 14.00 polední přestávka: menší pohoštění před katedrálou
                                                   možnost oběda dle výběrů místních restaurací
                                                   komentovaná prohlídka katedrály
                                                   návštěva arcibiskupského paláce
14.00 - 14.30 varhaní zastavení a ztišení - varhany s doprovodem sólového zpěvu
14.30 - 15.00 adorace a svátostné požehnání
15.00 - 15.15 závěr poutě - pozvání na plánované akce pro vdovy a vdovce

Informace na uvedených kontaktech:
Alenka Panáková, apanakova@volny.cz, 604 252 629
Bc. Marcela Řezníčková, reznickova@arcibol.cz, 605 274 915.
Doporučujeme domluvit z děkanátu společný autobus.

Plakátek ke stažení zde...
(pomoc s propagací vítána)

 

 

3. SETKÁNÍ VDOV

„Ježíš mě miluje! Vím to!
Říká mi to ve slovech Bible!

Patří mu všichni malí,
protože jsou slabí,
ale ON je silný.

(Our Daily Bread, 2014/2.3.)

   
Termín:
12. června 2014

Místo:
SŤÍPA

Program:
9.30 – 10.00 modlitba svatého růžence
10.00 – 11.00 mše svatá v kostele
11.00 – 11.20 hudební zastavení (violové sólo)
11.20 – 11.45 slovo otce biskupa
11.45 – 12.15 svědectví vdov
12.15 – 14.00 polední volno
– malé pohoštění (nabídne farnost)
– svátost smíření, duchovní pohovor, sdílení
– k dispozici právník, psycholog, pracovník sociálního odboru
– prohlídka kostela
14.00 – 14.50 „Jak nacházet radost ze života“ – Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, ThD
14.50 – 15.15 dotazy, připomínky, další aktivity - CPR Olomouc
15.15 – 15.45 adorace a svátostné požehnání

Přihláška:
Na setkání se přihlaste, prosím, nejpozději do konce května 2014 na e-mail: vdovy@arcibol.cz nebo telefonicky na 604 252 629, 605 274 915  

Plakátek ke stažení zde...
(pomoc s propagací vítána)

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH

   
Láska je dar pro druhého a abychom za tento velký dar poděkovali, pozvali jsme mladé páry, snoubence, manžele – mladší i starší, na Pouť zamilovaných, která se uskutečnila 15. února (v rámci Národního týdne manželství) v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Program začal ve 13.30 hod. a zahrnoval svědectví manželů, zajímavou přednášku MUDr. Jitky Krausové (v  prostorách fary) a mši svatou. Tu v poutním kostele (nachází se v něm také oltář sv. Valentina) celebroval P. Milan Palkovič. „Láska prochází žaludkem“, proto se po mši svaté podával jelení guláš z farní kuchyně. Pouť jsme pořádali ve spolupráci s Centrem pro rodinu prostějovského děkanátu.

Termín:
sobota 15. února 2014
od 14:00 hod.
v 17:00 hod. mše svatá

Místo:
poutní kostel Očišťování Panny Marie
Dub nad Moravou
(mapa)

Příspěvek na osobu:
120,- Kč (večeře + občerstvení + režie)
40,- Kč (bez večeře)

Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz*

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

  
Společně jsme se vypravili prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tatínci s dětmi od 8 let si kromě vyjímečné výpravy do jeskyně užili také pestrý program:
zajímavou besedu vedoucího Prostějovských speleologů
pouť na nedělní mši svatou v kapli sv.Gotharda na Bouzově
společnou modlitbu
objevování krás okolí
hry venku i uvnitř atd.
Chtěli bychom zde vyjádřit velký dík chlapům jeskyňářům z Prostějova, kteří nám na své základně poskytli skvělé zázemí.

Termín:
18. - 20. října 2013
začínalo se v pátek večeří
končilo v neděli obědem

Malá fotogalerie:
zde na Facebooku...

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 

LETNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
na Velehradě

 

Letního pobytu na Velehradě v termínu od 13. do 20. července 2013 se účastnili matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijeli i maminky samy, bez dětí.

Setkání bylo rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuval přednášky terapueuta, psychiatra, kněze (v průběhu přednášek byl pro děti zajištěn program). Během dne měly maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který byl přítomen po celou dobu setkání. Každý den byla možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhala v odpoledních hodinách a šlo ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Za Centrum pořádala:
Marcela Řezníčková

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ 

   
4. ročník poutě letos proběhl 21.–23. června 2013. Tentokrát jsme putovali opačně ze Svatého Hostýnu na Velehrad. Pouť začala v pátek ráno na Sv. Hostýně a ukončili jsme ji v neděli odpoledne mší svatou na Velehradě. K dispozici jsme měli doprovodné vozidlo. Poutí nás provázel otec Jiří Putala. Všichni jsme si ji užili, ke prospěchu těla i duše a to tatínci i deti: od dvouleté Aničky, po 18ti letého Tomáše.

Opět všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
ke zdaru této poutě, především hostitelům
ve Štípě, v Oldřichovicích, Napajedlech a Huštěnovicích
JEŠTĚ JEDNOU MOCKRÁT DĚKUJEME!

Za Centrum pořádal:
Mgr. Peter Markovič

 

POUŤ RODIN

  
Naše Centrum spolupracovalo i na letošní Pouť rodin, která se konala pod záštitou Mariana Jurečky, 1. místopředsedy KDU-ČSL. Mše svatá začala v 10.30 hod. Po mši bylo pro poutníky připraveno občerstvení zdarma a program pro děti a rodiče. Tradice založená Tomášem Kvapilem v roce 2006 se konala již poosmé při příležitosti Dne rodin. Vyplatilo se přijet i s větší dálky, protože sa mohlo plynule navázat na další akci, Dětský den, který začínal na Výstavišti Flora v 14.30 hod. (viz níže)

Termín:
v neděli 19. května
od 10.30 hod.

Místo:
Svatý Kopeček u Olomouce

plakátek ke stažení | Událost na FB

 

DĚTSKÝ DEN na Výstavišti Flora
"Po stopách věrozvěstů"

 
U příležitosti týdne pro rodinu se rodiče s dětmi účastnili již tradičního zábavního odpoledne, na kterém spolupracovalo naše Centrum i letos. Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť, koncert, malování, lanové aktivity a další program. Letošní úkoly na stanovištích byly inspirovány životy sv. Cyrila a Metoděje. V areálu bylo zajištěno občerstvení. Vstup byl volný.
Vyplatilo se přijet i s větší dálky, protože rodinný výlet mohl začít již předchozí akcí - Poutí rodin a na Dětský den pak mohl plynule navázat...

Termín:
19. května 2013 od 14.30 hod.

Místo:
Olomouc (mapa)
(na Výstavišti Flora v okolí jezírka a pavilonu G)

Plakátek ke stažení | Událost na FB

SETKÁNÍ PRO OVDOVĚLÉ

   
Naše Centrum společně s Centrem pro rodinu Šumperk a Centrem pro rodinu Prostějov pořádalo třetí setkání pro ovdovělé především z naší arcidiecéze.

Termín:
sobota 18. května 2013
od 9.30 do 15.00 hod.

Místo:
Kurie arcibiskupství
Biskupské nám. 2
Olomouc
2. patro

Program:
9.30  - 10.30     přednáška Marcela Řezníčková
                         Vdovy, vdovci a naši národní světci 
10.30 - 10.45    přestávka
10.45 - 11.45    přednáška MUDr. Jitky Krausové 
                         Role utrpení v duchovním životě
11.45 - 12.00    dotazy, diskuze
12.00 - 12.30    přestávka
12.30 - 13.30    přednáška P. Gorazda Cetkovského O. Carm.
                         Role samoty v duchovním životě
14.00 - 15.00    mše svatá pro účastníky - celebruje P. Josef Šich
                        (kaple sv. Anny u katedrály sv. Václava)

Plakátek ke stažení zde... | Událost na FB

Za Centrum pořádala:
Marcela Řezníčková


VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY

  
Pravidelně  pořádaný víkend (2 krát řočně) v ČESKÉM TĚŠÍNĚ je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů (ovdovění, rozvodu, neprovdání se) vychovávají své děti samy a potřebují ve svém duchovním životě nový impuls. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky, děti se nechávají doma.

Víkend vedla:    MUDr. Jitka Krausová OV
Téma:              Věřím?! Věřím.
Místo konání:    exerciční dům Český Těšín 
Začátek:           v pátek 19.4. od 18.00 hod. 
Konec:              v neděli 21.4. po obědě cca ve 13.00 hod.

Za Centrum pořádala:
Marcela Řezníčková

 

Naše Centrum u příležitosti Roku víry pořádalo:

KONFERENCI pro širokou veřejnost
na téma: VÍRA VE VÍRU RODINY

  
Termín:
23. března 2013

Místo:
Olomouc
Slavnostní dvorana Arcibiskupského paláce

Program konference:
  9:00 -  9:30  Registrace účastníků
  9:30 - 10:00  Duchovní slovo otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky
10:00 - 11:00  MUDr. Viola Svobodová a Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
                     z komunity Emmanuel Brno

                         „Zpívá celá rodina“, „Běhá celá rodina“-může také věřit celá rodina?
11:00 - 11:45  Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
                     Rozvoj osobní víry dítěte 
11:45 - 13:15  Přestávka na oběd (individuální formou)
13:15 - 14:00  sestra ThLic. Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství
                     Rodina jako obraz Boží
14:00 - 14:45  P. ThLic. Petr Šikula
                     Víra a mladí
14:45 - 17:00  PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D.
                     Výchova ve světle tří ctností aneb Láska je tou největší
                     (od 16:15
byl nabídnut prostor k diskuzi s paní doktorkou)

Konferenci podpořili:

 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ

  
Ve středu 20. března 2013 se v Olomouci uskutečnilo setkání vedoucích seniorských společenství. Na programu byla modlitba křížové cesty, katecheze o. Josefa Nuzíka a mše sv. Byl také vyhrazený čas na sdílení zkušeností s vedením seniorů. Setkání se s přispěním všech účastníků velice vydařilo.

Za Centrum pořádala:
Lucie Cmarová

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE 

  
Muže, manžele, otce jsme pozvali na jednodenní postní duchovní obnovu. Přednášky vedl P. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu. Odpoledním duchovním programem (adorace a mše svatá) nás doprovodil kněz z místního kláštera bratří kapucínů. Na programu nechyběl ani čas pro práci ve skupinkách. Akce se účastnila asi dvacítka mužů.

Termín:
sobota 16. března 2013
od 8.00 do cca 16.00 hod.

Místo:
Olomouc
klášter bratří kapucínů

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH

  
Láska je dar
pro druhého. Proto jsme pozvali mladé páry, snoubence, manžele, mladší či starší, na Pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Na programu, který začal ve 13.30 hod. v prostorách dubské fary, byla zajímavá přednáška rodinné terapeutky PaeDr. Jarmily Pospíšilové, svědectví manželů Pěluchových a krátká aktivita v páru. Od 17.00 hod. se pak v místním poutním kostele Očišťování Panny Marie, který ukrývá také oltář patrona zamilovaných sv. Valentina, slavila mše svatá. Tu celebroval o.Petr Bulvas biskupský delegát pro pastoraci naší Arcidiecéze. „Láska prochází žaludkem“, proto nás po mši svaté čekaly malé zvěřinové hody z produkce místní farní kuchyně. Pouť jsme pořádali v rámci Národního týdne manželství ve spolupráci s centry pro rodinu přerovského a prostějovského děkanátu.

Termín:
sobota 16. února 2013
od 13:30 hod.
v 17:00 hod. mše svatá

Místo:
poutní kostel Očišťování Panny Marie
Dub nad Moravou
(mapa)

 

 

 


   
OBSAH NAŠÍ KRONIKY NENÍ KOMPLETNÍ...

Všichni ten boj s časem známe =
| přijměte proto mou omluvu a díky za pochopení!
Z
a CPRŽ Peter Markovič


 

 

Aktivity v roce 2012

 

VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO OTCE S DĚTMI

  
Společně jsme se vypravili prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tatínci s dětmi od 8 let si kromě vyjímečné výpravy do jeskyně užili také pestrý program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd.).

Termín:
23. - 25. listopad 2012
začínalo se v pátek večeří
končilo v neděli obědem

Malá fotogalerie:
zde na Facebooku...

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 

LETNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
ve Velkých Losinách

  
Letního pobytu ve Velkých Losinách v termínu od 28.7. – 4.8. 2012 se účastnili matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijeli i maminky samy, bez dětí.

Setkání bylo rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuval přednášky terapueuta, psychiatra, kněze (v průběhu přednášek byl pro děti zajištěn program). Během dne měly maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který byl přítomen po celou dobu setkání. Každý den byla možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhala v odpoledních hodinách a šlo ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Za Centrum pořádala:
Marcela Řezníčková

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

  
Už potřetí šťastně doputovali pěšky z Velehradu na Sv. Hostýn tatínci a děti. Letos vyrazila po mši sv. ze Stojanova na Velehradě v pátek ráno 22. června 24-ti členná skupina tatínků a dětí.
První den doputovali kolem Baťova kanálu do Napajadel, kde se přespalo v býv. klášterní tělocvičně nad kostelem. Po cestě ještě využili pohostinnosti huštěnovické farnosti, kde si pro účastníky připravili občerstvení v podobě výborné polévky a buchet.
Druhý den čekala poutníky cesta do Štípy přes Oldřichovice (tam jsme navštívili neplánovaně otevřený nový kostelík Sv. Zdislavy- patronky rodin) a náročný přechod Zlína. Ve štípském poutním kostele jsme slavili večerní mši sv. a zakončili posezením u ohně se špekáčky.
Ranní vstávaní ve Štípě už poznamenala únava, ale krásné nedělní ráno, nám to vynahradilo… putovalo se dál přes Fryšták, a Rusavu, kde jsme mohli doplnit ubývající síly obědem, které opět připravili obětavé farnice otce Marka Výlety. Velice osvěžujícím zastavením bylo krátké koupání v čisté vodě rekonstruované požární nádrže v Lukovečku.
Na Sv. Hostýně už nás netrpělivě vyhlíželi manželky a maminky dětí a otec Petr Bulvas, který nás celou poutí provázel, posiloval svým duchovním slovem a sloužil pro nás mše svaté - tu poslední v 16.30 v poutní bazilice P. Marie. I přes plyskýře na nohou se těšíme za rok zase na shledanou na Sv. Hostýně. (J.Z.)

Malá fotogalerie z poutě...

Opět všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
ke zdaru této poutě, především hostitelům
v Huštěnovicích, Napajedlech, ve Štípě a v Rusavě,
JEŠTĚ JEDNOU MOCKRÁT DĚKUJEME!

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ

   
Ve středu 13. června 2012 jsme pořádali setkání animátorů seniorských společenství. Přijelo asi 20 animátorů z olomoucké arcidiecéze.
Dopolední program jsme začali přednáškou otce Petra Bulvase, který mluvil o Duchu svatém. Přednáška byla velice přínosná. Dalším bodem programu byla prohlídka Arcibiskupského paláce. Po ní jsme se přesunuli na oběd do restaurace u Huberta. Po obědě byla naplánovaná mše sv. v kapli sv. Anny, kterou sloužil opět o. Petr Bulvas.
Po mši sv. se animátoři rozjeli zase zpátky do svých farností. Další setkání je naplánované na 6. září 2012. (L.Š.)

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová

 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN

Milán, 30. 5.–3. 6. 2012

3. června skončilo Sedmé světové setkání rodin, tentokrát v italském Miláně. Tématem setkání bylo „Rodina – práce a slavení“.  Svatý otec o tomto setkání řekl:

 Světové setkání v Miláně je výmluvným „zjevením“ rodiny,
která se ukázala v různosti svých výrazů, ale také v jedinečnosti
své bytostné identity: totiž jako společenství lásky, založené
na manželství a povolané být svatyní života, malou církví
a buňkou společnosti. Z Milána bylo do celého světa vysláno
poselství naděje, tvořené živými zkušenostmi:
je možné a radostné, byť i náročné, žít věrnou lásku „navždy“
v otevřenosti k životu. Rodiny se mohou podílet na poslání církve
a budování společnosti.

                                papež Benedikt XVI.

Program návštěvy papeže Benedikta XVI. v Miláně (Radio Vaticana)

Český překlad sobotního Večera svědectví (Radio Vaticana) ( verze pro tisk)

Český překlad homilie Benedikta XVI. z nedělní mše sv. (Radio Vaticana)

Informace a materiály

  Modlitba za rodiny světového setkání 

  Pastýřský list našich biskupů k světovému setkání rodin   

  INFO leták

  PROGRAM celého světového setkání rodin od 30. 5. do 3. 6. 2012

  Úvod ke katechezím      KATECHEZE

  Fakta o rodině v ČR – komentář NCR k přípravným katechezím ( verze pro tisk)

Různé:

Papež požehnal mozaiku pro Světové setkání rodin 2012
(Zdroj: TS ČBK 12. 4. 2012)

Liturgickou píseň pro VII. světové setkání rodin s názvem "Tvá rodina ti děkuje" nahrál sbor milánské katedrály. Zdroj: TS ČBK

FOTOGALERIE ZE SETKÁNÍ (další fotky brzy přibudou)

 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ

   
V úterý 20. března 2012 po delší době proběhlo setkání animátorů seniorů. Jako obvykle jsme se sešli ve velkém sále Arcibiskupské kurie. Z celé Arcidiecéze se sjelo přes 30 animátorů.
Pozvání na naše setkání přijala paní Dana Žižkovská z brněnského Centra pro rodinu a sociální péči. Prakticky nám představila program Klub aktivních seniorů (KLASu), jehož je koordinátorkou. Společně jsme trénovali paměť i tancovali na židlích.
Po aktivně stráveném dopoledni jsme přivítali dalšího hosta, P. Ludvíka Dřímala, který je vyučujícím na CMTF UP v Olomouci. Ten si pro nás připravil přednášku, týkající se modlitby. Společně jsme přemýšleli nad úryvkem z Lukášova evangelia a modlitbě farizea a celníka (Lk 18, 9-14).
Po duchovní části programu následoval společný oběd v restauraci U Huberta. Setkání jsme zakončili mší sv. v kapli sv. Anny, kterou sloužil P. Jiří Kopřiva, vedoucí Katechetického centra Arcibiskupství olomouckého. V promluvě mluvil o tom, že máme jako ti, kteří sloužíme druhým, znovu dokořán otevřít své srdce Kristu, aby On působil skrze nás. Aby naše služba nebyla „jen“ o připraveném programu, ale hlavně o lásce k těm, kterým sloužíme.
Takto povzbuzeni jsme se rozjeli zase zpátky do svých domovů. Další setkání se uskuteční v červnu tohoto roku. (L.Š.)

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová

 

Aktivity v roce 2011

  

  
JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

  
Adventní duchovní obnovu dne 10. 12. 2011 vedl zábřežský děkan otec František Eliáš. Na programu byly přednášky, chvíle osobního ticha, sdílení ve skupinkách a mše svatá. Zájemci měli možnost přijmout sv.smíření. Prostory nám poskytli bratři kapucíni ve svém klášteře. Většina z přibližně 35ti mužů zhodnotilo společně strávený čas mimořádně kladně.

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 


 

SETKÁNÍ PRO OVDOVĚLÉ

   
„Když se setkají lidé s těžkými osudy nemusí být smutno.“
 
Svědectvím o tom bylo Setkání pro ovdovělé 12. listopadu 2011 v sále arcibiskupské kurie kam přišlo kolem 40 lidí, kteří ve svém životě nesou ztrátu partnera, ovdovění.  Během této soboty si mohli účastníci poslechnout tři zajímavé přednášky.  První přednáška kněze Josefa Šicha měla příhodný název: Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně, po ní následovala přednáška M. Řezníčkové, ve které se mohli posluchači podívat na biblické postavy vdov ve Starém a Novém Zákoně. Závěrečná praktická přednáška MUDr. J. Krausové se věnovala tématu truchlení a jeho etapám v závislosti na době odžitého smutku. Sami účastníci   obohatili den i různými dobrotami, ze svých domácích kuchyní, což dodalo  přestávkám mezi přednáškami velmi milou atmosféru. Sobotu uzavřela mše svatá, kterou sloužil otec Josef Šich.
Účastníci tohoto prvního Setkání pro ovdovělé se mohli vyslovit k tomu jaké nabídky pro ovdovělé by  přivítali. Většina se vyslovila pro opakování podobného přednáškového setkání, ale zazněly i hlasy, které by přivítaly exercicie pro ovdovělé a velký zájem byl i o doporučení literatury, která může napomoci v této životní situaci.
Centrum pro rodinný život v roce 2012 další programy pro ovdovělé plánuje. Zároveň děkuje i všem farním úřadům, které vyvěsily pozvánky na toto setkání, protože podle sdělení účastníků, právě vyvěšený letáček ve farní vývěsce byl tím nejčastějším impulzem jak se o setkání dozvěděli a mohli se jej zúčastnit. (M.Ř.)

Za Centrum pořádala:
Marcela Řeznčková          

Záznamy přednášek:
http://files.softicons.com/download/system-icons/toyfactory-icons-by-mira/png/24x24/File%20MP3.png  P. Josef Šich: Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně
http://files.softicons.com/download/system-icons/toyfactory-icons-by-mira/png/24x24/File%20MP3.png Bc. Marcela Řezníčková: Vždyť jako smrt je silná láska - VDOVY V PÍSMU

  Doporučená literatura pro ovdovělé   


 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA ANIMÁTORŮ SENIORŮ 

 
O víkendu od 11. do 13. listopadu 2011 se na Velehradě uskutečnila již tradiční duchovní obnova pro vedoucí společenství seniorů. Tématem bylo Odpuštění.
Celkem se setkalo 18 animátorů seniorů. Obnovu jsme zahájili v pátek večer mší sv. v bazilice. Po ní následovala večeře a úvodní povídání o setkáních seniorů v různých farnostech arcidiecéze. Den jsme zakončili modlitbou nešpor v kapli.
V sobotu mezi nás přijel P. Petr Chalupa, který nám přednesl 2 přednášky na téma Odpuštění ve Starém a v Novém zákoně. Po každé přednášce následovala diskuze, která byla pro všechny přínosem. Otec Petr sloužil také mši sv. a byl účastníkům k dispozici pro svátost smíření, či duchovní rozhovor.
V sobotu večer jsme měli adoraci, při které jsme v modlitbách mysleli na nová kněžská a řeholní povolání. Po ní následovaly opět nešpory. Někteří využili také nabídky promítání filmu.
Poslední den naší duchovní obnovy utekl rychle. Ráno jsme se zúčastnili mše sv. v bazilice. Poté následovala přednáška PaeDr. Jarmily Pospíšilové na téma Odpuštění v rodině. Všechny tato přednáška zaujala. Když se blížila 11. hodina dopoledne a my jsme museli končit, litovali jsme, že nemůžeme pokračovat v diskuzi nad tématem.
Duchovní obnova se blížila ke konci. Zbývalo jen zhodnotit pobyt, naobědvat se a pak už jsme se vydali ke svým domovům.
Byl to užitečně strávený víkend, který nám přinesl mnoho duchovních impulsů. (L.Š.)

2 fotografie z DO

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová
 


  
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI

  
Víkendové duchovní obnovy na Svatém Hostýně od 21. do 23. října 2011 se zúčastnilo 21 rodin s asi 40ti malými dětmi, o které se v průběhu přednášek staralo 20 pečovatelů především z řad studentů. Duchovní obnovu vedl P. Jan Balík ředitel sekce pro mládež ČBK na téma: Spiritualita manželství - rodino staň se tím, čím jsi. Otec vycházel z Teologie těla bl. Jana Pavla II. a dokumentů katolické církve. Jeho přednášky i odpovědi na množství dotazů měli u manželů velice pozitivní odezvu, proto vám alespoň přednáškovou část nabízíme k poslechu v sekci ke stažení. V sobotu večer jsme se svíčkami v rukách absolvovali novou Cestu světla. Duchovní obnova byla zakončena účastí na mši sv. bazilice Nanebevzetí P. Marie.

prohlédněte si fotografie

Za Centrum pořádal:
Josef Záboj
 


  

POUŤ DĚTÍ A RODIN

  
Poslední srpnová sobota (27.8.) letošního roku byla již tradičně příležitostí pro rodiny podniknout pouť na Svatý Hostýn, aby mohli poděkovat za končící prázdniny a vyprosit si požehnání do nového školního roku.
Pouť byla zahájena v 10.15 hod. mší svatou v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem byl P. Petr Bulvas, nový biskupský delegát pro pastoraci v naší arcidiecézi. V kázání se zmínil mj. o sv. Monice, jejíž památku zrovna církev slavila. Povzbudil přítomné maminky, aby se nevzdávaly a prosily za děti s takovou vytrvalostí, s jakou se sv. Monika modlila za svého syna Augustina.
Po mši svaté následoval oběd a jelikož nám počasí přálo, na prostranství vedle baziliky se mohly uspořádat soutěže a hry pro děti. Celkem bylo připraveno 15 stanovišť, po jejichž absolvování si děti mohly vyzvednout sladkost, věcnou cenu a poukázku na zmrzlinu.
Soutěží a her se účastnilo 43 rodin, z toho 84 dětí.
Zde nabízíme několik fotek z pouťe...

L.Š.


 
POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY

 
V termínu od 8. do 14. srpna 2011 naše Centrum pořádalo pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Brněnka, který se nachází v klidné lokalitě, nedaleko od místních lázní. Celkem se na pobyt sjelo přes 20 dospělých a podobný počet dětí.
Společný program byl zajištěn jen částečně, aby zbyl účastníkům i prostor zařídit si dovolenou podle svého. Společně jsme se byli podívat v dřevěném kostelíku v Žárové, absolvovali jsme exkurzi do vodní elektrárny v Koutech nad Desnou, prošli jsme okolní přírodu a navštívili zemědělský skanzen v Rapotíně. Pro děti byla připravená sportovní olympiáda, cesta s pokladem a večerní programy. Dospělí měli možnost začít den ranním příběhem k zamyšlení a v rámci večerního programu poslouchat přednášky Vojtěcha Kodeta.
I přes nepřízeň počasí jsme strávili příjemný srpnový týden v hezkém podhorském městečku.

L.Š.

Fotogalerii z pobytu najdete zde...

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová
 


  
TÝDENNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI

  
Ve dnech od 22. do 30. července 2011 se uskutečnil týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi v prostorách exercičního domu na Svatém Hostýně u Bystřice pod Hostýnem. Týden byl tradičně rozdělen mezi naučný dopolední program pro maminky a dopolední zábavný program pro děti. Odpolední program  nabízel společné aktivity pro maminky s dětmi a den býval zakončen krátkým večerním programem.
Pobytu se zúčastnilo celkem 67 osob, z toho  34 osamělých maminek, některé přijely s dětmi, některé, co měly děti na táborech, nebo již odrostlé,  přijely samy.  Dětí na pobytu bylo celkem 27 ve věku od 2 měsíců do 17 let.
Program pro maminky připravoval zkušený tým 4 odborníků, společně s  8 dobrovolnými animátorkami z řad osamělých maminek. O program  dětí se staralo 10 mladých dobrovolníků tzv. pečovatelů, kteří v době programu pro maminky vytvářeli program pro děti, přizpůsobený jejich věku a potřebám.
Během týdne šlo o kombinaci vzdělávání, práce na  svém životě a společného času s dětmi. Účastnice vyslechly dopoledne přednášky odborníků (psychiatra, kněze a psychoterapeutky) na témata života neúplné rodiny. Po té pracovaly na tématu přednášky v malé pracovní skupince vedené animátorkou (dobrovolnou spolupracovnicí z řad maminek, která během roku prochází potřebnou formací a vzděláváním).
Odpoledne maminky trávily čas se svými dětmi, vybíraly si z nabídky různých variant pěších výletů do okolí, nebo vzhledem k letošnímu letnímu deštivému počasí, z aktivit umístěných ve velkém sále budovy. Měly také  příležitost k osobním konzultacím s přítomnými odborníky, které většina z nich využila. Během týdne se také uskutečnil jednodenní výlet do zámku a ZOO v Lešné a také den tzv. Tvořivých dílen, kde se maminky se staršími dětmi zapojovaly do nabídky různých rukolděných činností.
V týdnu se uskutečňoval v podvečerních večerních hodinách  i tzv. teen klub pro dospívající mládež, kde se  mladí zábavnou formou učí vypořádat s nástrahami přechodu k dospělosti. V té době byl otevřen  pro maminky tzv. Mama klub – čajovna pro maminky. Šlo o příležitost ke vzájemnému sdílení, činnost zde zajišťovaly opět naše maminky animátorky.
Celý týden s námi strávil také kněz P. Antonín Krasucki OP, který sloužil každý den mši sv. a byl k dispozici k osobní rozhovorům a svátosti smíření.
Maminkám se i přes nepřízeň počasí na Sv. Hostýně líbilo.
Fotogalerii z pobytu najdete zde...

M.Ř.

Za Centrum pořádala:
Marcela Řezníčková
  


 

 

POCTA RODIČŮM SV.TEREZIE Z LISIEUX -
- „KE SVATOSTI VE DVOU“

  
Ve středu 29. června 2011a jsme měli možnost prožít akatedrále sv. Václava v Olomouci výjimečný večer u příležitosti návštěvy ostatků blahoslavených manželů Ludvíka a Zelie Martinových.

Zde Vám nábízíme k přečtení reflexi otce Petra Glogara, koordinátora putování relikviáře manželů Martinových po ČR, modlitbu k blahoslaveným manželům a dva citáty bl. Zelie Martinové cit.01cit.02. Předkládáme i fotky našeho fotografa Pavla Langera, které výstižně zachycují tuto jedinečnou událost.

Program v katedrále:

17.oo  meditativní pásmo s promítáním o životě bl. manželů Maritnových
          Komunita Blahoslavenství z Dolan
18.oo  slavnostní mše svatá - předsedá o.biskup Josef Hrdlička
          (přede mší svatou průvod s relikviářem)
19.oo přednáška „Cesta svatosti manželů Martinových“
         šéfredaktor radia Proglas Pavel Mikšů
19.3o společná modlitba s následnou možností soukromého uctění
         ostatků bl. manželů Maritnových
Večer hudebně doprovázela Komunita Blahoslavenství z Dolan, která se podílela i na přípravě celého programu v katedrále.

Celkový program návštěvy relikvií blahoslavených manželů Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux v ČR, 24.-29.6.2011 najdete zde.

 


 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ 

 
V pondělí 27. června 2011 se uskutečnilo v Olomouci druhé letošní setkání animátorů seniorů. Přijelo zhruba 40 vedoucích společenství seniorů z různých koutů Olomoucké arcidiecéze. Zavítala mezi nás také koordinátorka seniorských aktivit z Ostravsko-opavské diecéze Mgr. Marie Göttlicherová.
V 9 hodin ráno jsme zahájili naše setkání modlitbou. Následovala přednáška MUDr. Mileny Bretšnajdrové o fyziologických změnách v seniorském věku, která měla velký úspěch 
(zde ke stažení). Dalším bodem programu byla prohlídka katedrály sv. Václava. Dopolední blok jsme zakončili mší svatou, kterou v kapli sv. Anny sloužil P. Ladislav Švirák. Po obědě jsme se vrátili zpátky na arcibiskupství a ještě jsme si řekli informace o různých akcích v diecézi. Před třetí hodinou odpolední jsme se po nabitém a smysluplně stráveném dni rozloučili. Senioři odjížděli z Olomouce nadšení a plni zážitků, které snad předají ve svých společenstvích v místech bydliště.

L.Š.

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová
 


 

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

   
Po loňském úspěšném putování jsme vyrazili z Velehradu na Svatý Hostýn i letos. Bylo nás 12 tátínků a 15 dětí, nemladší byla 5letá Júlinka a jediný zástupce 3. generace měl 67let. Od pátku 24. června do neděle 26. jsme společně ušli celkem přibližně 60 km. Začali jsme mší svatou na Velehradě a pouť ukončili opět liturgii v neděli v 15 hod. na Sv. Hostýně. K dispozici jsme měli doprovodné vozidlo. Poutí nás do neděle provázel salezián o.Petr Matula.

Několik fotek z poutě...

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
ke zdaru této poutě, především hostitelům
v Huštěnovicích, Napajedlech, ve Štípě a v Rusavě,
JEŠTĚ JEDNOU MOCKRÁT DĚKUJEME!

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič


 
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI

  
Víkendové duchovní obnovy na Svatém Hostýně od 10. do 12. června se zúčastnilo 20 rodin se 41 malými dětmi, o které se v průběhu přednášek staralo asi 20 pečovatelů především z řad studentů. Duchovní obnovu vedl P. Jan Plodr na téma: Život ze křtu v rodině. Na programu byly promluvy kněze, společná modlitba, adorace, prostor svátosti smíření nebo rozhovor s knězem, pro děti nejen hry a zábava, ale i katecheze. Společně jsme absolvovali novou Cestu světla. Duchovní obnova byla zakončena účastí na mši sv. bazilice Nanebevzetí P. Marie.

prohlédněte si několik fotografií z víkendu

Za Centrum pořádal:
Josef Záboj


 

 

RODINY NA FLOŘE A V BIBLI

    
V neděli 15. května 2011 se již po sedmnácté konalo ve Smetanových sadech v Olomouci zábavné odpoledne s názvem „Rodiny na Floře a v Bibli“. I přes nepřízeň počasí a utkání MS v hokeji se ho účastnilo asi 175 dětí za doprovodu svých rodičů. Děti plnily na devíti stanovištích nejrůznější zajímavé ůkoly, tentokrát inspirované činností a životem manželských dvojic a rodin tak, jak je zaznamenaly příběhy Bible. Zároveň byly pro ně připraveny nejrůznější atrakce: lanové aktivity, výtvarná dílna, zdobení perníčků nebo projížďky na pramici po jezírku, kterou si vychutnalo až kolem 300 zájemců. Nechybělo ani hudební vystoupení v podání vokálních těles Makytaky a MISTY. Na závěr akce  před 17 hod. všechny pozdravil otec arcibiskup Jan Graubner. Akci pořádali dobrovolníci z olomouckých farností a Velké Bystřice společně s Centrem pro rodinný život.

Akci bezprostředně předcházela POUŤ RODIN v kostele sv. Michala, kde se v 11:00 hod. slavila mše svatá , po které bylo připravené bohaté občerstvení. Tradici poutě založil před šesti lety Tomáš Kvapil.

Fotky z akce najdete zde...

 

 

 


 

DEN PRO SENIORY
 

Ve středu 4. května 2011 se na Sv. Kopečku u Olomouce uskutečnil Den pro seniory. Přijelo více než 180 účastníků z Olomoucké arcidiecéze, z Brněnské a Ostravské diecéze, i ze vzdáleného Liberce. Po ranním přivítání v bazilice na Sv. Kopečku se účastníci rozdělili do čtyř skupin, ve kterých koordinátoři seniorských aktivit jednotlivých diecézí představili svou činnost. Následoval oběd a na závěr se slavila mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou.  

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová
 


 

JARNÍ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ

  
Dne 26. března 2011 Centrum pro rodinu ukončilo I. jarní přípravu snoubenců, která probíhala po dobu 3 měsíců. Této předmanželské "formace" se zúčastnilo 11 párů snoubenců, přičemž 10 párů splnilo podmínky pro udělení osvědčení o absolvování této přípravy. 

Za Centrum pořádala:
Marcela Kořenková


 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ

 
V pondělí 7. března 2011 proběhlo v Olomouci Setkání animátorů seniorů. Sešlo se asi 40 seniorů, kteří vedou společenství ve svých farnostech. Program začal v 9 hodin modlitbou. Po ní následovaly dvě přednášky. Obě se dotýkaly aktuálního tématu: Rok křtu. První přednášku vedla MUDr. Jitka Krausová a druhou P. Antonín Basler. Ve 12.15 jsme se všichni sešli v kostele sv. Michala na mši svatou, kterou celebroval otec Antonín. Následoval společný oběd a někteří se sešli znovu v sále na arcibiskupství k posezení u kávy.
Kolem 15. hodiny bylo setkání ukončeno
a všichni se duchovně povzbuzení rozjeli
zpátky do svých domovů.                 L.Š.

Minifotogalerie ze setkání zde...

Za Centrum pořádala:
Lucie Ševrová

 


  

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

  
Naše Centrum ve spolupráci s ADCM nabízí kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky.
Tento kurz probíhal v Rajnochovicích od září 2010 do února 2011 a absolvovalo jej 25 účastníků.

 

Za Centrum pořádala:
Alena Večeřová

 

 

 


 

LYŽAŘSKÝ DEN TÁTŮ S DĚTMI

 
V sobotu 19. února jsme pořádali pro tatínky s dětmi lyžování v ski areálu Kladky, kam se každý dopravil „po své ose“. K dispozici byl i dětský lyžařský vlek pro nejmenší a výuku pro začátečníky zajišťovala lyžařská instruktorka. Sněhové podmínky byly vyhovující, počasí obstojné a obávané fronty se nekonaly, tak jsme nakonec odjížděli domů všichni spokojeni. Děkujeme panu Josefu Hofmanovi za poskytnutí slevy a pracovníkům střediska za ochotný přístup. 

Několik fotek z akce zde...

Za Centrum pořádal:
Peter Markovič

 

 

    


 
DEN PRO MLADÁ MANŽELSTVÍ

  
Sobota 12. února 2011 byla věnována mladým manželským párům. Dopoledne zazněla přednáška MUDr. Jitky Krausové - Moje, tvoje, naše? - o lidských potřebách, emocích a vůli. Odpoledne byla přednáška Ondřeje a Moniky Sikorových - Naplňování potřeb aneb dialog lásky - zaměřena na konkrétní potřeby muže a ženy v manželství. Po obou přednáškách následovala práce v párech nad úkolovými listy.


Za Centrum pořádala:
Alena Večeřová

 

 

 


   
Kurz „PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ“

 
První setkání proběhlo 2. února 2011, následovali další tři setkání v týdenních intervalech. Kurzem provázeli Mgr.Marie Oujezdská, Mgr. Vít Hušek, ThD. a otec doc. Rudolf Smahel SDB.

 

Za Centrum pořádala:
Alena Večeřová

 


 

 

 

Aktivity v roce 2010


PUTOVÁNÍ SOŠKY PANNY MARIE

 

 

 

V jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze jsme se postupně celý rok modlili společně modlitbu za rodiny... 

 


 

JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

  
Adventní duchovní obnovu dne 11. 12. 2010 vedl P. Petr Glogar OCD. Připravil si pro nás téma „Abrahám - muž z masa a kostí“, ve kterém nám pomohl odkrýt další zákoutí mužské spirituality.

Na programu byly především přednášky, chvíle osobního ticha, práce ve skupinkách a mše svatá. Prostory nám poskytli bratři kapucíni ve svém klášteře. Většina z přibližně 55ti mužů zhodnotilo společně strávený čas velice kladně.


Za centrum pořádal:
Peter Markovič

 

 


 

BUDIŽ (budování identity ženy) - kurz pro křesťansky zaměřené maminky

  
Jak přistupovat k mateřství jako životní příležitosti? Dotýká se mateřství "jen" úspěšné seberealizace v rodině?

V průběhu října až prosince jsme společně hledali odpovědi na tyto otázky a zároveň jsme nabídli příležitost k práci na svém osobním růstu a budování zdravého sebevědomí, vzdělávali v otázkách péče o partnerský vztah v jeho každodenních nárocích a nacvičovali způsoby sebeprezentace a další komunikační techniky v rodině i v profesním životě.


Za centrum pořádala:
   
Alena Večeřová 

 

 


 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

 
Kurz symptotermální metody
je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů a vede ho zkušený učitelský pár z Ligy pár páru. Kurz tvořili čtyři setkání po 3 hodinách a probíhal od října do prosince 2010. Absolvovalo jej 17 účastníků.

Fotografie z předchozího kurzuMEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RODINĚ

Téma: Rodina je centrem života

  
V rámci oslav výročí dvacetiletého působení našeho Centra jsme 20. listopadu 2010 pořádali v Olomouci konferenci, která vzbudila velice pozitivní ohlasy. Další informace k této naší výjímečné udalosti naleznete zde...

 

   

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ANIMÁTORY SENIORŮ

Velehrad

 
Již tradičně se na podzim uskutečnila DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ANIMÁTORY SENIORŮ, na Velehradě – Stojanově, od 1. - 3. října 2010, kterou vedl Mons. P. Vojtěch Šíma. Víkendové duchovní obnovy se letos účastnilo 32 animátorů. Otec exercitátor působil svou přítomnosti a svým slovem na všechny účastníky velmi blahodárně, takže nakonec byli všichni moc spokojení a povzbuzení.

Za centrum pořádala:
Magda SolárováPOBYT PRO RODIČE S DĚTMI / PRARODI
ČE S VNOUČATY 

KRKONOŠE, penzion Marianum, Janské Lázně

 V tomto příjemném penzionu se ve dnech od 31. 7. – 7. 8. 2010 uskutečnil prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty. Přihlásilo se 5 rodin, z toho jedna byla rodiče s dětmi. Počasí se vydařilo, a tak si účastníci pobytu, dospělí (10) i děti (13), mohli odpočinout i užít si zábavy, relaxu, her, pobavení, přírody, zajímavých výletů v okolí ...

V penzionu nám byla k dispozici prostorná jídelna, dobře vybavená kuchyňka, bar a společenská místnost s PC a připojením na internet, také malá herna s hračkami. V domě byla přístupná kaple. Součástí střediska je velká zahrada s dětským hřištěm a prolézačkami a také Aniččina chaloupka, kterou si děti obzvlášť oblíbily. Nechybělo ohniště s venkovním posezením.

Program byl zaměřen pro velké i malé na hřišti nebo v okolí. Všichni společně jsme pak podnikli výlet na Černou horu, na Sněžku a turistickým auto-vláčkem jsme se podívali po okolí Janských Lázní.

Za centrum pořádala:
Magda Solárová


 

POUŤ TATÍNKŮ S DĚTMI

Velehrad - Sv. Hostýn, 25. - 27. 6. 2010

Třídenní pouť tatínků a dětí z Velehradu na Sv. Hostýn provázel P. Jaroslav Němec SDB. Akce měla u účastníků mimořádně pozitivní ohlas. Společně putovalo 8 tatínků a 12 dětí.

prohlédněte si fotografie

Za centrum pořádal:
Ondřej Šnevajs


 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY

Téma: „Jak předat víru dětem“

 
SVATÝ HOSTÝN, 18. - 20. 6. 2010 

DUCHOVNÍ OBNOVU VEDL:
P. František Petrík
PROGRAM PRO RODIČE:
Jaké místo má Bůh v našem životě,
manželství, rodině?
PROGRAM PRO DĚTI:
Katecheze, soutěže a hry pro starší děti,
hlídání menších
PROGRAM OBNOVY:
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – mše sv., společný program

prohlédněte si fotografie


 

RODINY NA FLOŘE A V BIBLI

V neděli 16. 5. 2010 se uskutečnilo ve Smetanových sadech v Olomouci zábavné odpoledne tentokrát s názvem: Rodiny na Floře a v Bibli. Kvůli nepříznivému počasí – pršelo, bylo chladno a foukal velmi silný vítr – se většina soutěží přemístila do pavilonu a pod přístřešek. Přesto děti a někteří rodiče soutěžily s plným nasazením. K dobré náladě přispěla i hudba a zpěv dvou hudebních uskupení – rodinné vokální kapely Makytaky a rockové skupiny Music emergency.
Tohoto setkání se pravidelně účastní přes 1000 dětí s rodiči. K jeho úspěšnému průběhu pomáhá necelá stovka dobrovolných spolupracovníků, kterým patří velký dík. Už se moc těšíme na další ročník.

prohlédněte si fotografie

 


 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

na téma: mužská spiritualita

sobota 6. 3. 2010

Postní obnovu vedl P. Bernard Slaboch OPraem.

Výborné zázemí nám poskyli v klášteře dominikánů na Slovenské ulici v Olomouci

 

Za centrum pořádal:
Ondřej Šnevajs

 


 

JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

na téma: Ať je naše láska víc než moje pravda

 

sobota 27. 2. 2010

Arcibiskupský kněžský seminář
Žerotínovo nám. 2, Olomouc

duchovní obnovu vedli manželé Svobodovi

Program obnovy

Za centrum pořádala:
Marie Mléčková
mleckova@arcibol.cz

 


 
SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ
Olomouc

  
18. února 2010
se konal den pro animátory seniorů. Bylo to první setkání v tomto roce, na kterém bylo přítomno 33 účastníků. Celé setkání probíhalo v srdečné atmosféře, která byla umocněná vůni dobrot upečených samotnými hosty a samozřejmě dle určeného programu. Téma přednášející, MUDr. Jitky Krausové, bylo nejenom aktuální pro začátek postní doby, ale také nanejvýš zajímavé a podněcující k zamyšlení.

Neméně obohacující bylo setkání a slavení mše svaté s P. Dismasem, jeho přímá a jasná slova v promluvě otevírala srdce i mysl k opravdu hlubokému zamyšlení. Po skvělém obědě jsme se sešli při odpoledním programu, kde nám Mgr. J. Záboj, vedoucí Centra a Bc. M. Řezníčková, která stála u zrodu Centra, zajímavě a poutavě přiblížili historii i současnost Centra pro rodinný život, které letos slaví 20 let od založení. Všem, kteří přijeli na toto setkání, srdečně děkujeme za účast a společenství a přejeme hodně sil do dalších dnů. Budeme se těšit na další setkání tady u nás.

Přednáška MUDr. Jitky Krausové

Program setkání

Fotogalerie

Za centrum pořádala:
Magda Solárová


 

Kronika akcí:a

2009

 

Tabla fotografií:

 

2008 

2007