Poradenství

Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství
v různých oblastech a situacích lidského života, konkrétně:
 


PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Bc. Marcela Řezníčková

 
Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

 

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE
Mgr. Barbora Ševčíková

 
Probíhá každou středu odpoledne po předběžném telefonickém přihlášení.

 

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Vít Hušek, Th.D.

 
Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích.
Poradenská služba probíhá ve čtvrtek odpoledne, po předběžném telefonickém přihlášení. Na poradenství se od druhé konzultace přispívá 50,- Kč / hodinu.

  
PORADENSTVÍ
PRO RODIČE
Bc. Marcela Anežka Kořenková

 
Určeno rodičům, kteří aktuálně řeší těžkosti vztahu s dítětem, jsou konfrontováni výchovnými neúspěchy či odmítavými postoji nespolupráce dítěte. Poradenství je nabídnuto ale i těm rodičům, kteří neřeší tzv. patologii vztahu, ale touží svůj vztah s dítětem více prohloubit, obnovit, zkvalitnit.
Poradenská služba probíhá ve středu odpoledne, po předběžném telefonickém přihlášení. První konzultace je za dobrovolný příspěvek, za druhou a další se platí 200,- Kč / hodinu.

  
PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

MUDr. Jitka Krausová

 
Problémy víry, psychické problémy, problémy s depresemi apod., otázky osobnostního a duchovního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách.

  
Konkrétní termín
si můžete objednat na tel. 587 405 250, 253.

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@arcibol.cz.

Upozornění: o prázdninách jsou poradny zavřené!

plakátek našeho poradenství ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 


 

Dále doporučujeme:

  
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
(CHARITA OLOMOUC)
- Krizové centrum
- Dluhová poradna
- Pomoc v mimořádných a krizových situacích
Wurmova 5, Olomouc
www.olomouc.charita.cz/sluzby-...

Poradna Aqua vitae
(nejen) pro ženy v tísni
tel.: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
www.linkapomoci.cz