DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY, SV. HOSTÝN, 18. - 20. 6. 2010